Marcos 1

1Kay hinatan Diospa Churin Jesucristomanta allin willakuykunaqa qallarirqan 2Profeta Isaiasmi qelqarqan: “Willaqniytan ñawpaqeykita kachani, paymi ñanta hamunaykipaq allichanqa, nispa. 3Ch'inneqpin huk runa waqyakun: –¡Allichaychis Señor Diospa ñanninta! ¡Cheqanyachiychis purinankunata!” nispa. 4Chaymi bautizaq Juanqa ch'inneqpi kasharqan, hinaspan willakurqan: –Huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis, hinaspa bautizachikuychis huchaykichis pampachasqa kananpaq, nispa. 5Hinan lliw Judea provinciamanta, Jerusalén llaqtamanta kaqkunapiwan payta uyariq rirqanku, hinaspan huchankuta willakuspa Jordán mayupi llapanku paywan bautizachikurqanku. 6Juantaq camello millmamanta ruwasqa p'achawan p'achasqa, qara chumpiwan chumpiykusqa karqan. Langostata, wanqoyruq misk'intawanmi mikhuq. 7Runakunamanmi willarqan: –Qhepaytan hamushan ñoqamanta aswan atiyniyoq, paypa usut'a watullantapas k'umuykuspa manan ñoqaqa paskanaypaq hinachu kani. 8Ñoqaqa unuwanmi bautizarqaykichis, paymi ichaqa Santo Espirituwan bautizasunkichis, nispa. 9Chay p'unchaykunapin Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Jesusqa hamurqan, hinan Jordán mayupi Juanqa payta bautizarqan. 10Unumanta lloqsimushaspan Jesusqa rikurqan hanaq pachata kicharikushaqta, Santo Espiritutapas palomata hina pay pataman uraykamushaqta. 11Hinan hanaq pachamanta huk kunka nimurqan: –Qanmi munakusqay Churiy kanki, qanmi anchata kusichiwanki, nispa. 12Hinamantataq Diospa Espiritunqa Jesusta ch'inneqman pusarikurqan. 13Chay ch'inneqpin tawa chunka p'unchay kamurqan Satanaspa wateqasqan. Phiña animalkunaq kasqanpin kasharqan, angelkunataq payta servisharqanku. 14Juanta carcelman wisq'asqanku qhepatataq Jesusqa Galilea provinciaman rispa Diosmanta allin willakuykunata willarqan: 15–Tiempoqa chayarqamunñan, Diospa qhapaqsuyunpas sispaykamunñan, chayrayku huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis, allin willakuykunapitaq iñiychis, nispa. 16Galilea qocha patanta rishaspataq Jesusqa rikurqan Simonta wawqen Andrestawan. Paykunaqa challwaqkunan karqanku, chaymi challwana llikata qochaman wikch'uykusharqanku. 17Hinan Jesusqa paykunata nirqan: –Qhepayta hamuychis, runakuna challwaytan yachachisqaykichis, nispa. 18Llikankuta saqespanku hinataq paywan ripurqanku. 19Chaymanta chhikantawan ñawpaqman rispataq Jesusqa rikurqan Zebedeoq churinkuna Jacobota Juantawan, paykunan botepi llikakunata allichasharqanku. 20Hinan paykunatapas waqyarqan paywan ripunankupaq. Taytanku Zebedeota llank'aqkunatawan botepi saqespataq paypa qhepanta ripurqanku. 21Chaymantataq Capernaúm llaqtaman haykurqanku, samana p'unchay chayamuqtintaq Jesusqa sinagogaman haykuspa yachachirqan. 22Payqa atiywanpunin yachachirqan, manataq kamachikuy simita yachachiqkuna hinachu, chaymi runakunaqa yachachisqanmanta muspharqanku. 23Sinagogapitaq mana allin espirituq ñak'arichisqan runa kasharqan, paymi qaparirqan: 24–¡Waw! Nazaret llaqtayoq Jesús, ¿imataq ñoqaykuwan ruwanayki? ¿Tukuwaqniykuchu hamunki? Reqsiykin pichus kasqaykita, qanqa Diospa Ch'uya Churinmi kanki, nispa. 25Jesustaq payta phiñarikurqan: –¡Upallay, lloqsiy paymanta! nispa. 26Mana allin espiritutaq chay runata wat'akichirqan, hinaspan sinchita qaparispa paymanta lloqsirqan. 27Chaymi llapanku musphaspa ninakurqanku: –¿Imataq kayri? ¡Wak yachachikuymá kayqa! Mana allin espiritukunatapas atiywan kamachin, paykunataq kasunku, nispa. 28Galilea provincia muyuriqnintinpitaq Jesusmanta uyarikurqanpacha. 29Sinagogamanta lloqsispa hinataq Simonpa Andrespa wasinman Jacobowan Juanpiwan rirqanku. 30Simonpa suegrantaq fiebrewan onqosharqan, hinan paymanta Jesusman willarqanku. 31Chaymi Jesusqa asuykuspa makinmanta hap'iykuspa hatarichirqan, fiebretaq thanirqapurqan, hinaspan paykunaman mikhunata haywarqan. 32Ch'isiyaykuspa inti haykuqtinñan Jesusman pusamurqanku llapan onqoyniyoqkunata, supaypa ñak'arichisqankunatawan, 33punkumantaq llaqtallantin huñukamurqanku. 34Jesusqa askhatan imaymananiraq onqoywan onqosqakunata qhaliyachirqan, hinallataq askha supaykunatapas runakunamanta qarqorqan. Supaykunatataq mana rimarichirqanchu payta reqsisqankurayku. 35Jesusqa tutallamanta hatarispan, manaraq illarimushaqtin lloqsirqan, ch'usaq cheqasman rispataq Diosmanta chaypi mañakurqan. 36Hinan Simonqa paywan kaqkunapiwan Jesusta maskharqanku. 37Tarimuspankutaq nirqanku: –Lliw runan maskhashasunki, nispa. 38Jesustaq nirqan: –Hakuchis qaylla llaqtakunata, chaypipas Diospa siminta willamunaypaq, chaypaqmi kay pachamanqa hamurqani, nispa. 39Hinaspan Galilea provinciantinpi purirqan, sinagogakunapi willaspa, supaykunatapas runakunamanta qarqospa. 40Jesusmanmi lepra onqoyniyoq runa rogakuspa asuykurqan, qonqoriykukuspataq nirqan: –Munanki chayqa atinkin alliyachiwayta, nispa. 41Jesustaq payta khuyapayaspa makinwan llamiykurqan: –Munanin, qhali kapuy, nispa. 42Rimariqtin hinataq onqoyninqa chinkapurqan, qhalitaq kapurqan. 43Hinan Jesusqa payta allin-allinta kamachispa kachapurqan, 44niykurqantaq: –Qhawariy, aman pimanpas qhaliyachisqayta willankichu, aswanpas rispa sacerdotewan qhawachikamuy, Moisespa kamachikusqanman hina qhaliyasqaykimanta ofrendata haywamuy, onqoyniykimanta qhaliyasqaykita yachanankupaq, nispa. 45Paytaq ichaqa ripuspa qhaliyasqa kasqanmanta sinchita willakuyta qallarirqan, chaymi Jesusqa manaña sut'ita mayqen llaqtamanpas haykuyta atiqchu, aswanmi campokunallapiña qhepakuq, chaywanpas tukuyneqmantan payman hamuqku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\