Marcos 12

1Chaymantataq Jesusqa rikch'anachiy simikunapi paykunata yachachirqan: Huk runan chakranpi uvasta plantarqan, hinaspan muyuriqta perqarqan, uvas sarunata t'oqorqan, qhawanapaqtaq torretapas perqarqan, hinaspan llank'aqkunaman wakiypi qospa karuman ripurqan. 2Uvas cosechana chayamuqtinmi chakrayoqqa huknin kamachinta kacharqan payman tupaq uvasta llank'aqkunamanta chaskinanpaq. 3Llank'aqkunataq ichaqa payta hap'ispa maqaykurqanku, mana imayoqtataq qatirparirqanku. 4Wakmantataq paykunaman hukkaq kamachinta kacharqan, ichaqa umantan k'irirqanku, millayta k'amispataq qatirparirqanku. 5Hukkaqtañataq wakmanta kacharqan, hinan payta wañuchirqanku, ahinatan wak askha kamachikunatapas ruwarqanku, hukkunatan maqarqanku, hukkunatataq wañuchirqanku. 6Chakrayoqpaqa karqanraqmi pitachus kachanan, chaymi munasqan churin karqan. Paytan qhepallataña llank'aqkunaman kacharqan: Churiytaqa respetanqakupunin, nispa. 7Llank'aqkunataq rikurqospa ninakurqanku: –Kayqa chakrayoqpa churinmi, wañurqachisun, chakrataq ñoqanchispaq kapunqa, nispanku. 8Ahinatan payta hap'ispa wañuchirqanku, hinaspan uvas chakramanta wikch'umurqanku. 9Chaymi Jesusqa nirqan: –¿Imananqataq uvas chakrayoqqa? Hamunqan, hinaspan chay llank'aqkunata wañuchinqa, uvas chakrantataq hukkunaman qopunqa, nispa. 10¿Manachu Diospa Simin Qelqata leerqankichis? Chaypin kay hinata nin: “Wasi perqaqkunaq wikch'usqan rumin esquina hap'iq churasqa kapun. 11Señor Diospa ruwasqanmi kayqa, ñoqanchispaqtaqmi ancha musphana”, nispa. 12Hinan tapuqninkunaqa payta hap'irqoyta munarqanku, kay rikch'anachiy simita paykuna contra rimasqanta reparasqankurayku, ichaqa runakunata manchakuspan payta saqespa ripurqanku. 13Jesusmanmi wakin fariseokunata, Herodes t'aqamanta wakintawan kacharqanku, ima rimasqallanpipas pantarqoqtin payta huchachanankupaq. 14Hinan paykunaqa rispa nirqanku: –Yachachikuq, yachaykun runata mana manchakuspa cheqaq rimaq kasqaykita, qanqa manan runakunaq rikch'aynintachu qhawanki, aswanpas Diospa munayninman hinapuni kawsanatan yachachinki. Diospa kamachikuyninman hinaqa, ¿allinchu rey Cesarman contribucionta pagay? Icha, ¿manachu? ¿Paganaykuchu? Icha, ¿manachu? nispa. 15Hinan Jesusqa iskay uya kasqankuta yachaspa nirqan: –¿Imaraykun wateqawankichis? Huk qolqeta qhawanaypaq apamuychis, nispa. 16Paykuna qolqeta haywaqtinkutaq nirqan: –¿Piqpa uyantaq kaypi kashan, piqpa sutintaq kaypi qelqasqa kashan? nispa. Paykunataq nirqanku: –Rey Cesarpan, nispanku. 17Hinan Jesusqa paykunata nirqan: –Rey Cesarpa kaqtaqa rey Cesarman qopuychis, Diospa kaqtataq Diosman qopuychis, nispa. Chaymi paymanta muspharqanku. 18Chaymantataq, “kawsarimpuyqa manan kanchu” niq saduceokunaq wakinnin Jesusman hamuspa tapurqanku: 19–Yachachikuq, Moisesmi qelqapuwarqanku, piqpa wawqenpas casarakuspa mana wawayoq kashaspa wañukapunman chayqa, wawqenmi chay viudawan casarakunan, hinaspan wawqenpaq wawata churiyapunan, nispa. 20Qanchis wawqekunan karqanku, ñawpaqkaqmi warmiwan casarakurqan, manaraq wawayoq kashaspataq wañukapurqan. 21Iskaykaqmi viudawan casarakurqan, manaraq wawayoq kashaspataq wañukapullarqantaq. Kinsa kaqwanpas hinallataq sucederqan. 22Qanchisnintinmi paywanqa casarakurqanku. Manaraq wawayoq kashaspakamataq wañukapurqanku, warmipas qhepankuta wañukapullarqantaq. 23Kawsarimpuy p'unchaypi kawsarimpuqtinkuri, ¿mayqenkaqpa warmintaq kanqa? Qanchisnintinmi paywanqa casarakurqanku, nispa. 24Hinan Jesusqa paykunata nirqan: –Qankunaqa pantankichismi, Diospa Simin Qelqata, Diospa atiynintapas mana yachaspaykichis 25Wañusqakuna kawsarimpuspankuqa, manan casarakunqakuchu, manallataqmi casarachisqapaschu kanqaku, aswanmi hanaq pachapi angelkuna hina kanqaku. 26Wañusqakunaq kawsarimpunanmantaqa, ¿manachu Moisespa qelqanpi leerqankichis, imaynatachus t'ankar ukhumanta Diosqa payta rimaykusqanta: “Ñoqan kani Abrahampa Diosnin, Isaacpa Diosnin, Jacobpa Diosnin”, nispa nisqanta? 27Diosqa manan wañusqakunaq Diosninchu, aswanpas kawsaqkunaq Diosninmi. Chay hinaqa, sinchitan qankunaqa pantashankichis, nispa. 28Kamachikuy simita yachachiqkunamanta huknin asuykamuspataq, churanakusqankuta uyarispa, paykunaman Jesuspa allin kutichisqanmantapas yachaspa Jesusta tapuykurqan: –¿Mayqentaq Diospa kamachikuyninkunamantaqa aswan chaniyoq? nispa. 29Jesustaq payman kutichirqan: –Llapan kamachikuymanta aswan chaniyoqqa kaymi: “Uyariychis, Israel runakuna, Señor Diosninchisqa ch'ullallan. 30Señor Diosniykitan munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy yuyayniykiwan, tukuy kallpaykiwan ima”. 31Iskaykaq aswan chaniyoqqa kaymi: “Runamasiykitan qan kikiykita hina munakunki”. Manan kanchu wak kamachikuy kaykunamanta aswan chaniyoqqa, nispa. 32Chaymi kamachikuy simita yachachiqqa Jesusta nirqan: –Allinmi, Yachachikuq, cheqaqtapunin ninki ch'ullalla Diosqa kasqanta, paymanta wakqa mana kasqantapas. 33Cheqaqtapunin nillankitaq tukuy sonqowan, tukuy yuyaywan, tukuy almawan, tukuy kallpawan Diosta munakuyqa, runamasitapas kikinta hina munakuyqa, tukuy ruphachina ofrendamanta, sacrificiokunamanta aswanraq kasqantapas, nispa. 34Hinan Jesusqa yachaywan kutichiqtin payta nirqan: –Diospa qhapaqsuyunmantaqa manan karupichu kashanki, nispa. Manañataq pipas payta tapuq churakurqanchu. 35Jesustaq Dios yupaychana wasipi yachachishaspa nirqan: –¿Imaynataq kamachikuy simita yachachiqkunaqa ninku: Cristoqa Davidpa Churinmi nispa? 36Kikin Davidmi Santo Espirituq yuyaychasqan nirqan: “Señor Diosmi Señorniyta nirqan: Paña ladoypi tiyaykuy, chakiykiq sarunanman awqaykikunata churanaykama”, nispa. 37Kikin Davidtaq “Señor” nispa payta nin, chayri, ¿imaynapitaq Davidpa Churin kanman? nispa. Askha runakunataq kusisqa Jesusta uyarirqanku. 38Jesusmi yachachishaspa paykunata nirqan: –Kamachikuy simita yachachiqkunamanta cuidakuychis, paykunaqa munanku qoysu p'achayoq puriyta, plazakunapi runakunaq napaykunanta, 39sinagogakunapi kurak runakunaq tiyanankunata, hatun mikhuykunapipas allinkaq tiyanakunata. 40Hinallataq wakcha viudakunaq kaqninta qechunku, Diosmanta unayta mañakuq tukuspataq chay ruwasqankuta pakayta munanku. Paykunan aswan huchachasqaqa kanqaku, nispa. 41Jesusqa Dios yupaychana wasipi alcanciaq chimpanpi tiyashaspan runakunaq imaynatachus alcanciaman qolqe churasqankuta rikusharqan, askha qhapaqkunan askha qolqeta churarqanku. 42Huk wakcha viudapas hamullarqantaq, hinaspan iskay qolqechata churaykurqan. 43Hinan Jesusqa yachachisqankunata waqyaspa nirqan: –Cheqaqtan niykichis, kay wakcha viudan alcanciaman llapan churaqkunamanta aswantaqa churaykun, 44llapanmi qhapaq kashaspa mana munasqallanta churan, paytaq ichaqa wakcha kayninpi tukuy kawsananpaq kaqta llapanta churaykun, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\