Marcos 15

1Pacha illarimuyta hinataq huñunakuspa sacerdote umallikuna, kurak runakuna, kamachikuy simita yachachiqkuna, Sanedrinpi llapa kaqkunapiwan rimanakuspaña Jesusta watasqata apaspanku kamachikuq Pilatoman entregamurqanku. 2Hinan Pilatoqa Jesusta tapurqan: –¿Qanchu judío runakunaq reynin kanki? nispa. Jesustaq nirqan: –Arí, nisqayki hinapunin, nispa. 3Sacerdote umallikunataq Jesustaqa imaymanamanta huchacharqanku. 4Chaymi Pilatoqa huktawan tapurqan: –¿Manachu imatapas kutichikunki? Qhawariy, imaymanamantan qanta huchachasunkiku, nispa. 5Jesustaq ichaqa manapuni kutichikurqanchu. Chaymi Pilatoqa muspharqanraq. 6Sapa wata fiestapin Pilatoqa huk presota kachariq mayqentapas runakunaq mañakusqanta. 7Chaypachan huk runa Barrabás sutiyoq preso kasharqan Roma suyu kamachiq contra sayariq-masinkunawan kuska, paykunan chay sayariypi runata wañuchisqaku. 8Runakunataq Pilatoman qayllaykuspa mañakurqanku sapa wata ruwanaman hina huk presota kacharinanpaq. 9Hinan Pilatoqa paykunata nirqan: –¿Judío runakunaq reynintachu kacharinayta munankichis? nispa. 10Payqa yacharqanmi envidiakuspa sacerdote umallikuna Jesusta payman entregasqankuta. 11Sacerdote umallikunataq ichaqa runakunata tanqarqanku Barrabasta kacharinanta mañakunankupaq. 12Pilatotaq paykunata tapurqan: –¿Imatataq judío runakunaq Reynin nisqawan ruwanayta munankichis? nispa. 13Paykunataq wakmanta qaparirqanku: –¡Paytaqa chakatay! nispanku. 14Pilatotaq paykunata nirqan: –¿Imanaqtin? ¿Ima mana allintataq ruwarqan? nispa. Hinan paykunaqa astawan qaparirqanku: –¡Paytaqa chakatay! nispanku. 15Chaymi Pilatoqa runakunawan allinpi kayta munaspa, Barrabasta mañakusqankuman hina kacharirqan, Jesustataq hasut'ichispaña chakatanankupaq entregarqan. 16Chaymi soldadokunaqa Palacio wasi patioman Jesusta apaykurqanku, hinaspan llapan soldadokunata waqyarqanku. 17Yana-puka p'achawantaq p'achaykachirqanku, khiskamanta simp'asqa coronata churaspataq 18napaykurqanku: –¡Kawsachun judío runakunaq reynin! nispa. 19Hinaspan huk soqoswan umanpi waqtarqanku, thoqaykurqanku, qonqoriykukuspataq payta yupaychaq tukurqanku. 20Chhaynata asipayasqankumantañataq yana-puka p'achata horqorqanku, hinaspan kikin p'achanwan p'achaykachispa chakatanankupaq Jesusta aparqanku. 21Alejandroq Rufoq taytan, Cirene llaqtayoq Simontaq campomanta hamusharqan, paymanmi Jesuspa cruzninta q'epichirqanku. 22Jesustaqa Gólgota patamanmi aparqanku. (Golgotaqa “Calavera pata” ninantan nin). 23Hinan mirrayoq vino chhaqrusqata ukyananpaq haywarqanku, Jesustaq ichaqa mana ukyarqanchu. 24Paytan chakatarqanku, hinaspan p'achanta rakinakunankupaq sortearqanku imantachus sapanka apakunankupaq. 25Chakatarqankuqa las nueve horastan. 26Huchachasqa kaynintaq: JUDIO RUNAKUNAQ REYNIN, nisqa qelqasqa karqan. 27Jesustaqa iskay suwakunatawanmi chakatarqanku, hukninta paña ladonpi, huknintataq lloq'e ladonpi. [ 28Ahinapin Diospa Simin Qelqa hunt'akurqan: “Huchasapakunawanmi yupasqa karqan”, niq]. 29Chayninta puriqkunataq umankuta chhaphchirispa k'amirqanku: –¡Yaw! Dios yupaychana wasita thuniq kinsa p'unchaypi sayarichiyta munaq, 30qan kikiykitayá qespichikuy, hinaspa cruzmanta uraykamuy, nispanku. 31Chay hinallatataq sacerdote umallikunapas kamachikuy simita yachachiqkunapiwan asipayaspa ninakurqanku: –Hukkunataqa qespichirqanmi, pay kikintataqmi mana qespichikuyta atinchu. 32Israelpa reynin Cristo kaspaqa cruzmanta kunan uraykamuchun, rikuspa iñinanchispaq, nispa. Chakatasqa-masinkunapas paytaqa k'amillarqankutaqmi. 33Chawpi p'unchayña kashaqtinmi las tres horaskama kay pachantinpi tutayaykurqan. 34Hinan Jesusqa las tres horasta sinchita waqyakurqan: –¡Eloi, Eloi! ¿Lama sabactani? nispa. Chayta nispaqa: ¡Diosníy, Diosníy! ¿Imanaqtinmi saqerpariwanki? ninantan nin. 35Chaypi wakin kaqkunataq payta uyarispa: –Profeta Eliastan waqyakushan, nirqanku. 36Hukninkutaq phawarispa vinagreman esponjata challpuykurqan, hinaspan soqosman churaykuspa ch'onqananpaq qospa nirqan: –Suyaychis qhawasunchis hamunqapaschá profeta Elías payta uraykachiq, nispa. 37Jesustaq ichaqa kunkayoqta waqyakuspa wañukapurqan. 38Hinan Dios yupaychana wasi ukhupi cortina iskayman llik'ikurqan wichaymanta urayman. 39Hinan paypa ñawpaqenpi sayashaq pachak soldado kamachiqqa, chay hinata wañukapusqanta rikuspa nirqan: –Cheqaqtapunin kay runaqa Diospa Churin kasqa, nispa. 40Wakin warmikunapas kashallarqankutaqmi karumanta qhawaspanku. Paykunawanmi kasharqan Magdalá llaqtayoq María, sullk'akaq Jacoboq Josepa maman María, Salomepiwan. 41Paykunan Galilea provinciapi Jesús kashaqtinraq paywan purirqanku, servirqanku ima. Chaypiqa kashallarqantaqmi wakin askha warmikunapas paywan kuska Jerusalenman wicharimuqkuna. 42Viernes tarde samana p'unchaypaq wakichikuna kaqtintaq, 43hamurqan umalli runakunaq huñunakuyninmanta huknin allin respetasqa runa Arimatea llaqtayoq José, payqa Diospa qhapaqsuyuntan suyasharqan. Mana manchakuspa Pilatoman haykuspataq Jesuspa cuerponta mañakurqan. 44Hinan Pilatoqa wañusqaña kasqanta yachaspa muspharqan. Pachak soldado kamachiqta waqyachimuspataq tapurqan: –¿Ñachu wañurqonña? nispa. 45Pachak soldado kamachiq willaqtintaq payqa Joseman ayata entregachirqan. 46Josetaq sumaq lino telata rantirqan, Jesusta uraykachispataq chay telapi p'istuykuspa qaqapi t'oqosqaman churaykurqan. Hinaspataq chay punkuta hatun rumiwan wisq'aykurqan. 47Magdalá llaqtayoq Mariataq, Josepa maman Mariapiwan, maypichus churasqa kasqanta qhawasharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\