Marcos 6

1Chaymanta lloqsispataq Jesusqa llaqtanman rirqan, yachachisqankunapas paywan rirqanku. 2Samana p'unchay chayamuqtintaq, sinagogapi yachachiyta qallarirqan, llapankutaq payta uyarispa muspharqanku: –¿Maypitaq kay runaqa kaykunata yachamurqan? ¿Imaynatataq kay yachaytaqa chaskirqan? ¡Milagrokunataraqmi ruwashanpas! 3¿Manachu payqa Mariaq churin carpintero? ¿Manachu payqa Jacoboq, Josepa, Judaspa, Simonpapas wawqen? ¿Manachu panankunapas ñoqanchiswan kashanku? nispa. Hinaspan paymanta huk-niraq karqorqanku. 4Jesustaq ichaqa paykunata nirqan: –Profetaqa allin respetasqan, ichaqa llaqtanpi ayllunpi familianpi kaqkunallan mana respetanchu, nispa. 5Hinaspan mana ima milagrotapas chaypi ruwarqanchu, aswanpas wakin onqosqakunallata qhaliyachirqan paykunaman makinta churaykuspa. 6Jesusqa paykunaq mana iñisqankumantan muspharqan. Chaymantataq muyuriqnintin llaqtakunata yachachispa purirqan. 7Chunka iskayniyoq yachachisqankunata waqyaspataq, iskay-iskaymanta kacharqan. Mana allin espiritukunata runakunamanta qarqonankupaqtaq atiyta paykunaman qorqan. 8Hinaspan paykunata kamachirqan: –Ama imatapas ñanpaq apakuychischu wayaqatapas, t'antatapas, qolqetapas aswanpas tawnallata. 9Apakullaychistaq usut'ata, cuerpoykichispi p'achallatawan, nispa. 10Paykunataqa nillarqantaqmi: –Maypipas huk wasiman haykuspaykichisqa chayllapin samakunkichis chay llaqtamanta ripunaykichiskama. 11Maypipas mana chaskisunkichismanchu, manataq uyarisunkichismanchu chayqa, chaymanta lloqsispa chakiykichispi kaq hallp'atapas chhaphchinkichis mana allin ruwasqankuta yachanankupaq, nispa. 12Hinan lloqsispa runakunaman willamurqanku huchankuta saqepuspa Diosman kutirikunankupaq. 13Askha supaykunatan runakunamanta qarqorqanku, askha onqosqakunatapas aceitewan hawispan qhaliyachirqanku. 14Rey Herodesmi chaykunamanta rimaqta uyarirqan, runakunaq Jesusmanta rimasqanrayku. Wakin runakunan nirqanku: Bautizaq Juanmi wañusqanmanta kawsarimpun, chaymi payqa atiywan milagrokunata ruwashan, nispa. 15Wakintaq: Payqa Eliasmi, nirqanku. Wakinñataq: Payqa ñawpa profetakunamanta hukninmi kanman, nirqanku. 16Herodestaq chayta uyarispa nirqan: Kayqa umanta qhoruchisqay Juanmi, paymi wañusqanmanta kawsarimpun, nispa. 17Herodesmi wawqen Felipeq warmin Herodiaswan casarakurqan, chaymi Juanqa Herodesta anyarqan: wawqeykiq warminwan tiyashasqaykiqa manan chaninchu, nispa. Hinan Herodesqa Juanta hap'ichimuspa carcelman wisqachirqan. 19Herodiasqa Juanta cheqnikuspan wañuchiyta munarqan, manataq atirqanchu. 20Herodesqa manchakurqanmi Juanta, chanin runa ch'uya kawsayniyoq kasqanta yachaspa, chayraykun payta waqaycharqan. Herodesqa kusisqan Juanpa rimasqanta uyarirqan, hinaña hawapi-ukhupi sonqoyoq kashaspapas. 21Herodiaspa suyasqan p'unchaymi chayamurqan. Herodesmi nacesqan p'unchayninpi kamachikuqninkunaman, comandantenkunaman, Galilea provinciapi allichachaq runakunamanwan hatun mikhuyta haywasharqan, 22hinan Herodiaspa ususinqa haykuspa tusurqan. Herodestapas mikhuq-masinkunatapas kusichiqtintaq, reyqa sipasta nirqan: –Ima munasqaykita mañakuway, ñoqataq qosqayki, nispa 23sipasman jurarqan: Tukuy ima mañakuwasqaykitan qosqayki, kamachisqay suyuq kuskannintawanpas, nispa. 24Sipastaq lloqsispa mamanta tapurqan: –¿Imatan mañakusaq? nispa. Mamantaq nirqan: –Bautizaq Juanpa umanta mañakuy, nispa. 25Hinan usqhaylla reyman haykuspa mañakurqan: –Bautizaq Juanpa umanta kunanpacha platopi qoykuway, nispa. 26Reytaq sinchita llakikurqan, ichaqa prometekusqanta mikhuq-masinkuna uyarisqanrayku mana atirqanchu “manan” niyta. 27Hinaspan reyqa huknin guardiata kamachirqan: –Juanpa umanta usqhaylla apamuy, nispa. 28Hinan guardiaqa carcelta rispa Juanpa umanta qhorurqamuspa huk platopi apamuspa sipasman qorqan, paytaq mamanman qorqan. 29Juanpa yachachisqankunataq chayta uyarispa hamurqanku, hinaspan ayanta wanturqanku p'ampamunankupaq. 30Jesuspa kachasqankunataq kutimuspanku Jesuswan huñuykukurqanku, hinaspan tukuy ruwasqankuta yachachisqankutawan payman willarqanku. 31Mikhunankupaqpas manan tiemponku karqanñachu runakuna sapa rato chayamusqanrayku, chaymi Jesusqa paykunata nirqan: –Hamuychis huk ch'inneq cheqasman, hinaspa huk chhikanta samariychis, nispa. 32Chaymantataq huk botepi ch'inneq cheqasman paykunalla ripurqanku. 33Askha runakunataq paykuna ripushaqta rikuspa Jesusta yachachisqankunatawan reqsirqorqanku, hinan llapa llaqtakunamanta chakillapi phawaspanku, manaraq paykuna chayashaqtin chayman chayarqorqanku, hinaspan Jesusman huñuykukurqanku. 34Botemanta lloqsimuspataq Jesusqa ancha askha runakunata rikurqan, hinaspan paykunata khuyapayaykurqan, mana michiqniyoq ovejakuna hina kaqtinku, chaymi imaymanata paykunaman yachachiyta qallarirqan. 35Ch'isiyaykushaqtintaq yachachisqankunaqa Jesusman asuykuspa nirqanku: –Kayqa ch'inneqmá, tutayanqañataq kanpas. 36Paykunata kachapuy muyuriq campoman llaqtakunaman rinankupaq, hinaspa mikhunata rantikamunankupaq, nispa. 37Jesustaq paykunata nirqan: –Qankuna mikhunata qoychis, nispa. Hinan Jesusta nirqanku: –¿Iskay pachak jornalpa chanin qolqewan t'antaman rispachu rantimusaqku, paykunata mikhuchinaykupaq? nispa. 38Jesustaq paykunata nirqan: –¿Hayk'a t'antaykichistaq kashan? Qhawamuychis, nispa. Yachamuspataq nirqanku: –Phisqa t'antawan, iskay challwallawanmi kashan, nispanku. 39Hinan paykunata kamachirqan q'omer q'achu patapi llapallankuta t'aqa-t'aqata tiyachimunankupaq. 40Chaymi tiyaykurqanku pachak pachakmanta, phisqa chunka phisqa chunkamanta t'aqasqa. 41Phisqantin t'antata, iskaynin challwatawan hap'iykuspataq hanaq pachata qhawarispa graciasta qorqan, t'antakunata phasmispataq yachachisqankunaman qorqan runakunaman rakimunankupaq, kaqllataq iskaynin challwatapas llapallankuman rakichirqan. 42Hinan llapallanku mikhurqanku saksaykunankukama. 43Puchuq t'anta p'akita challwa ñut'utawanmi chunka iskayniyoq canasta hunt'ata hoqarirqanku. 44Mikhuqkunamantaqa qharikunallan phisqa waranqa karqanku. 45Hinaspanmi Jesusqa yachachisqankunata botepi Betsaida llaqtaman ñawpachirqan, paytaq chaykama runakunata kacharparipusharqan. 46Paykunata kacharparipuspataq orqota rirqan Diosmanta mañakuq. 47Tutayaykuqtintaq boteqa chawpi qochataña risharqan, Jesustaq qocha patallapiraq sapallan kasharqan. 48Hinaspan paykunata rikurqan lloqenawan boteta ñak'ayta suchuchishaqta, ñawpaqenkumanta wayramusqanrayku. Pacha illarimuyta hinataq unu patanta purispa paykuna ladoman Jesusqa rirqan, paykunata ñawpariyta yuyaspa. 49Paykunataq ichaqa unu patanta purishaqta Jesusta rikuspa: –¡Manchachikuqmi! nispa qaparirqanku. 50Llapankun payta rikuspa mancharikurqanku. Chaymi Jesusqa paykunata nirqan: –¡Kallpachakuychis, ñoqan kani, ama mancharikuychischu! nispa. 51Paykunaq kasqanku botemantaq wicharqan, wayrataq thanirqapurqan, hinan paykunaqa muspharqanku. 52T'anta askhayachisqanmantaqa manaraqmi entienderqankuchu sonqonku rumiyasqa kasqanrayku. 53Qochata chimpaspankutaq, Genesaret hallp'aman chayaspa boteta wataykurqanku. 54Paykuna botemanta lloqsishaqtinkutaq, runakunaqa Jesusta reqsirqorqanku. 55Hinaspan tukuy muyuriqta phawarispanku, hinantinmanta onqosqakunata puñunankupi apamurqanku, maypichus Jesuspa kashasqanta uyarisqanku cheqasman. 56Jesuspa chayasqan huch'uy llaqtakunapipas, hatun llaqtakunapipas, ayllukunapipas onqosqakunataqa plazakunapin churarqanku, hinaspan Jesusta rogakurqanku p'achallantapas llamiykunankupaq, hinan lliw payta llamiykuqkunaqa qhaliyapurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\