Mateo 26

1Jesusqa tukuy chaykunata rimayta tukuspan yachachisqankunata nirqan: 2–Yachankichismi iskay p'unchaymanta Pascua Fiesta kananta. Chaypin Runaq Churinta kamachikuqkunaman hap'ichinqaku chakatanankupaq, nispa. 3Chaypachan sacerdote umallikuna, judío kurak runakunapiwan huñukurqanku uma sacerdote Caifaspa wasi pationpi, 4hinaspan rimanakurqanku q'otullawan Jesusta hap'ispa wañuchinankupaq. 5Ichaqa nirqankun: –Ama fiesta p'unchaypiqa hap'isunchu, runakuna ama ch'aqwananpaq, nispa. 6Betania llaqtachapi lepra onqoyniyoq nisqa Simonpa wasinpi Jesusqa 7mikhunanpaq tiyashaqtinmi, huk warmi hamurqan yuraq rumi p'uyñuchapi ancha chaniyoq q'apaq hawina apantin. Hinaspan Jesuspa umanman hich'aykurqan. 8Yachachisqankunataq chayta rikuspa phiñakurqanku: –¿Imapaqmi kaytaqa usuchin? 9Kaytaqa askha qolqeman vendespan wakchakunata yanapasunman karqan, nispa. 10Jesustaq chayta yachaspa paykunata nirqan: –¿Imanaqtinmi kay warmi contra rimankichis? Payqa ñoqapaqmi allinta ruwashan. 11Wakchakunaqa qankunawanpunin kashan, ñoqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawan kasaq. 12Kay q'apaq hawinata cuerpoyman hich'aykuwaspaqa p'ampasqa kanaypaqmi wakichipushawan. 13Cheqaqtan niykichis, maypipas allin willakuykuna kay pachantinpi willasqa kasqanpin kay warmiq ruwasqanpas willasqallataq kanqa payta yuyarinapaq, nispa. 14Hinaqtinmi chunka iskayniyoq yachachisqankunamanta huknin Judas Iscarioteqa sacerdote umallikunaman rirqan. 15Hinaspan paykunata nirqan: –¿Imatataq qowankichisman Jesusta qankunaman hap'ichiqtiy? nispa. Hinan paykunaqa kinsa chunka qolqeta Judas Iscarioteman qorqanku. 16Chaymantapachataq imaynatachus Jesusta hap'ichinanpaq yuyaykurqan. 17Mana Qonchuyoq T'anta mikhunanku Fiesta qallariy p'unchaypitaq yachachisqankunaqa Jesusman asuykuspa tapurqanku: –Pascua mikhunata mikhunanchispaqqa, ¿maypin wakichimunaykuta munanki? nispa. 18Jesustaq nirqan: –Llaqtata riychis nisqay runaqta, hinaspa nimuychis, yachachikuqmi nin: Wañuchiwananku tiempon qayllaykamunña, wasiykipin yachachisqaykunawan Pascua mikhunata mikhusaq, nispa. 19Hinan yachachisqankunaqa Jesuspa kamachisqanta hina ruwarqanku, hinaspan chay mikhunata wakichirqanku. 20Tutayaykuqtintaq Jesusqa chunka iskayniyoq yachachisqankunawan mikhuq tiyaykurqan. 21Paykuna mikhushaqtinkutaq Jesusqa nirqan: –Cheqaqtan niykichis, hukniykichismi ñoqata hap'ichiwanqa, nispa. 22Hinan paykunaqa sapankanku sinchi llakisqa tapuyta qallarirqanku: –Señor, ¿ñoqachu kani? nispa. 23Hinaqtinmi Jesusqa nirqan: –Pichus ñoqawan kuska puruñaman makinta challpuqmi ñoqata hap'ichiwanqa. 24Runaq Churinqa wañunqa Diospa Simin Qelqapi paymanta nisqaman hinan. Ichaqa, ¡ay, Runaq Churinta hap'iykachiq runamanta! Allinmi kanman karqan chay runapaqqa mana naceynin, nispa. 25Chaymi payta hap'ichiq Judasqa tapuykurqan: –Yachachikuq, ¿icha ñoqachu kani? nispa. Jesustaq nirqan: –Arí, qanmi kanki, nispa. 26Paykuna mikhushaqtintaq Jesusqa t'antata hap'iykuspa Diosman graciasta qospa phasmirqan, hinaspan yachachisqankunaman qorqan: –Hap'iychis, mikhuychis, kayqa cuerpoymi, nispa. 27Vinoyoq vasotapas hap'illarqantaq, hinaspan Diosman graciasta qospa paykunaman qorqan: –Llapaykichis kay vasomanta ukyaychis, 28kayqa Diospa rimanakuyninta cheqaqchaq yawarniymi, askha runaq huchankuna pampachasqa kananpaqmi hich'asqa kanqa, nispa. 29Niykichismi, kunanmantaqa manañan kay uvas vinotaqa ukyasaqchu, aswanpas Yayaypa qhapaqsuyunpiñan mosoq vinota qankunawan ukyasaq, nispa. 30Himnota takispankuñataq Olivos orqoman rirqanku. 31Chaypin Jesusqa yachachisqankunata nirqan: –Llapallaykichismi kunan tuta ñoqata saqerpariwankichis. Diospa Simin Qelqan nin: “Diosmi michiqta k'irinqa, ovejakunataq ch'eqeripunqaku”, nispa. 32Kawsarimpusqay qhepatan ichaqa, ñawpaqeykichista Galilea provinciaman risaq, nispa. 33Chaymi Pedroqa payta nirqan: –Llapaña saqerparisunki chaypas, manan ñoqaqa hayk'aqpas saqesqaykichu, nispa. 34Hinan Jesusqa Pedrota nirqan: –Cheqaqtan niyki, kunan tutan manaraq gallo waqashaqtin, kinsa kutita negawanki, nispa. 35Pedrotaq payta nirqan: –Qanwan kuska wañunay kanman chaypas, manapunin negasqaykichu, nispa. 36Jesusmi Getsemaní huertaman chayaspa yachachisqankunata nirqan: –Kaypi tiyashaychis Diosmanta haqaypi mañakamunaykama, nispa. 37Hinaspan Jesusqa Pedrota, Zebedeoq iskaynin churintawan pusaspa anchatapuni llakikuspa 38paykunata nirqan: –Llakikuymantan sonqoy phatarqoq hinallaña kashan. Kayllapi kashaychis, rikch'aysiwaychis, nispa. 39Asllata ñawpaqman rispataq, pampakama k'umuykukuspa Diosmanta mañakurqan: –Yayáy, atikuqtinqa kay ñak'arinata ñoqamanta anchhurichiy, ichaqa ama ñoqaq munasqaychu kachun, aswanpas qanpa munasqayki kachun, nispa. 40Yachachisqankunaman kutispataq puñushaqta paykunata tarirqan, hinaspan Pedrota nirqan: –¿Manachu huk horallatapas rikch'aysiwayta atirqankichis? 41Rikch'ashaychis, Diosmanta mañakuychis, ama wateqasqa kanaykichispaq. Sonqoqa munallanpunin, aycha cuerpon ichaqa pisi kallpa, nispa. 42Iskay kutipi rispataq Jesusqa huktawan Diosmanta mañakurqan: –Yayáy, ñak'arinaypuni kaqtinqa, munayniyki ruwasqa kachun, nispa. 43Kutimuspataq yachachisqankunata puñushaqllatataq tarirqan, paykunataqa misk'i puñuymi aysasharqan. 44Paykunata saqespataq kinsa kutita rispa Diosmanta mañakurqan chay kikin simikunallawantaq. 45Hinaspan yachachisqankunaman kutispa nirqan: –¿Puñushankichisraqchu? ¿Samashankichisraqchu? Horan chayamunña. Runaq Churinqa huchasapakunaman hap'ichisqa kananpaq. 46Hatariychis, haku, hap'ichiwaqniymi chayamunña, nispa. 47Jesús rimashallaqtinraqmi Judasqa hamurqan, paymi chunka iskayniyoq yachachisqankunamanta huknin karqan. Judaswanmi espadakunantin k'aspikunantin askha runakuna hamurqanku, chaykunatan sacerdote umallikuna judío kurak runakunapiwan kachamurqanku. 48Hap'ichiqnin Judastaq paykunata yachaykachispa nimusqa: Pitachus ñoqa much'aykusaq, chaytan hap'inkichis, nispa. 49Jesusman asuykurqospataq: –Yachachiqníy, napaykuykin nispa, Jesusta much'aykurqan. 50Chaymi Jesusqa Judasta nirqan: –Amigo, ¿imamanmi hamushanki? nispa. Hinaqtinmi Jesustaqa presota hap'irqanku. 51Chayllamanmi Jesuspa huknin yachachisqanqa espadanta horqokurqan, hinaspan uma sacerdoteq kamachinta waqtaspa ninrinta qhorurqorqan. 52Chaymi Jesusqa nirqan: –Espadaykita waqaychay churananman, espadawan maqanakuqkunaqa espadawan wañuchisqallataqmi kanqaku. 53Munaspayqa Yayaymantan mañakuyman, hinan payqa kunanpacha waranqa-waranqa angelkunata kachamuwanman. ¿Manachu chayta yachanki? 54Chay hinata ruwaqtiyqa, ¿imaynatataq chay hinapuni kanan kaq Diospa Simin Qelqaqa hunt'akunman? nispa. 55Chay raton Jesusqa runakunata nirqan: –¿Suwaman hinachu hamurqankichis espadakunantin k'aspikunantin hap'iwanaykichispaq? Sapa p'unchaymi qankunawan kasharqani Dios yupaychana wasipi yachachispa, manataqmi hap'iwarqankichischu. 56Aswanpas kaykunaqa profetakunaq qelqasqankuna hunt'akunanpaqmi suceden, nispa. Chay raton llapan yachachisqankunaqa sapallanta Jesusta saqerparispa ayqerqanku. 57Hap'iqninkunataq Jesustaqa uma sacerdote Caifasman aparqanku, chaypin kamachikuy simita yachachiqkuna kurak runakunapiwan huñunasqa kasharqanku. 58Pedrotaq ichaqa Jesuspa karu qhepanta rirqan uma sacerdoteq pationkama. Ukhuman haykuspataq Dios yupaychana wasi guardiakunawan tiyasharqan imaynapichus chaykuna tukukunanta yachananpaq. 59Sacerdote umallikunan umalli runakunaq huñunakuyninpi kaqkunapiwan Jesús contra llulla testigota maskharqanku payta wañuchinankupaq. 60Ichaqa manan ima huchallatapas tarirqankuchu, askhaña llulla testigokuna hamushaqtinpas. Qhepatan ichaqa iskay llulla testigokuna hamuspa 61nirqanku: –Kay runaqa nirqanmi, Dios yupaychana wasitan thuniyman, kinsa p'unchaypitaq sayarichiyman, nispa. 62Chaymi uma sacerdoteqa sayarispa Jesusta nirqan: –¿Manachu imatapas kutichikunki? Chay rimasqankuqa, ¿hinapunichu? nispa. 63Jesustaq ichaqa ch'inlla kakurqan. Uma sacerdotetaq payta nirqan: –Kawsaq Diospa sutinpin kamachiyki, sut'inta rimariy, ¿qanchu Diospa Churin Cristoqa kanki? nispa. 64Jesustaq payta nirqan: –Arí, nisqayki hinan. Chaywanpas niykichismi, pisi tiempomantan Runaq Churinta rikunkichis atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyashaqta, hanaq pacha phuyupi hamushaqtawan, nispa. 65Hinaqtinmi uma sacerdoteqa phiñakuymanta p'achanta llik'ikuspa nirqan: –¡Kay runaqa Dios contran riman! ¿Imapaqñataq testigokunata astawan munasunchis? ¡Uyarishankichismi Dios contra rimasqanta! 66¿Ima ninkichistaq? nispa. Paykunataq nirqanku: –¡Huchallikunmi, wañuchun! nispanku. 67Hinaspanmi uyanpi thoqaykurqanku, ch'aqlarqanku, hukkunataq saqmaspa nirqanku: 68–Yaw, Cristo, pichus ch'aqlashasunki chayta watumuy, nispanku. 69Chaykamataq Pedroqa hawa patiopi tiyasharqan. Chayllamanmi huk warmi kamachi payman asuykuspa nirqan: –Qanpas Galilea provinciamanta Jesuswanmi kasharqanki riki, nispa. 70Pedrotaq lliwpa ñawpaqenpi negakurqan: –Manan yachanichu, imatachá rimakushankipas, nispa. 71Punkuta Pedro lloqsishaqtintaq huk warmi kamachipas payta rikurqan, hinaspan chaypi kaqkunata nirqan: –Kay runaqa Nazaret llaqtamanta Jesuswanmi kasharqan, nispa. 72Pedrotaq juraspa huktawan negakurqan: –¡Manan chay runataqa reqsinipaschu! nispa. 73Chhikan qhepatataq chaypi kaqkunaqa asuykuspa Pedrota nirqanku: –Qanpas paykuna t'aqamantapunin kanki, rimayniykipas sut'in rikch'akushan, nispa. 74Hinan Pedroqa pay kikinta ñakakusparaq jurarqan: –Manapunin chay runataqa reqsinichu, nispa. Chayllamanmi galloqa waqarqan. 75Chaymi Pedroqa yuyarirqan: –“Manaraq gallo waqashaqtinmi kinsa kutita negawanki” nispa Jesuspa nisqanta. Chaymi Pedroqa hawaman lloqsispa khuyayta waqaykurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\