Mateo 27

1P'unchayamuqtintaq llapan sacerdote umallikuna judío kurak runakunapiwan Jesús contra rimanakurqanku wañuchinankupaq, 2hinaspan watasqata apaspa kamachikuq Pilatoman saqemurqanku. 3Hap'ichiqnin Judastaq, Jesusqa wañuchinapaq huchachasqaña kasqanta yachaspa, ñakapakuspa apapurqan chay kinsa chunka qolqeta sacerdote umallikunaman kurak runakunamanwan. 4Paykunatan nirqan: –Huchallikunin mana huchayoq runata qankunaman hap'ichispay, nispa. Paykunataq ichaqa nirqanku: –¿Imataq ñoqaykumanri qokuwanku? ¡Qanchá chaytaqa yachakunki! nispanku. 5Hinan Judasqa qolqeta Dios yupaychana wasiman wikch'uykuspa lloqsipurqan. Rispataq seq'okamurqan. 6Sacerdote umallikunataq chay qolqeta hoqarispa nirqanku: –Manan chaninchu Dios yupaychana wasipi qolqe waqaychanaman churayqa, runa wañuchinapaq pagasqa qolqe kasqanrayku, nispa. 7Hinan rimanakuspaña chay qolqewan manka ruwaqpa hallp'anta rantirqanku, mana judío runakuna wañuqtin chaypi p'ampanapaq. 8Chayraykun chay hallp'aqa kunan p'unchaykama “Yawar Pampa” nisqa sutiyoq. 9Ahinapin profeta Jeremiaspa nisqan hunt'akurqan. Paymi nirqan: “Israel wakin runakunan preciota churarqanku payta kinsa chunka qolqeman vendenapaq, 10hinaspan chay qolqewan manka ruwaqpa hallp'anta rantirqanku, Señor Diospa kamachiwasqanman hina”, nispa. 11Jesustan kamachikuq Pilatoman aparqanku, hinan kamachikuqqa payta tapurqan: –¿Qanchu kanki judío runakunaq Reynin? nispa. Jesustaq nirqan: –Arí, nisqayki hinan, nispa. 12Sacerdote umallikuna kurak runakunapiwan huchachaqtinmi Jesusqa mana imatapas kutichikurqanchu. 13Chaymi Pilatoqa Jesusta nirqan: –¿Manachu uyarinki qan contra lliw imaymana rimasqankuta? nispa. 14Jesustaq ichaqa mana huk simillatapas Pilatoman kutichirqanchu, hinan Pilatoqa sinchita muspharqan. 15Pascua Fiestapin kamachikuq Pilatoqa sapa wata huk presota kacharillaqpuni pitachus runakunaq mañakusqankuta. 16Chay p'unchaykunapin huk ancha reqsisqa Barrabás sutiyoq runa preso kasharqan. 17Llapa runakuna huñunasqa kashaqtinkun, Pilatoqa tapurqan: –¿Mayqentan munankichis kacharinayta? ¿Barrabastachu? Icha, ¿Cristo nisqa Jesustachu? nispa. 18Pilatoqa yacharqanmi envidiakuspa Jesusta hap'ichisqankuta. 19Juzganapi Pilato tiyashaqtinmi warminqa payman willachimurqan: –Chay chanin runataqa ama imanaypaschu, paymantan ch'isi tuta sinchi mancharikuyta mosqokuni, nispa. 20Sacerdote umallikunan judío kurak runakunapiwan runakunata tanqarqanku: Barrabasta kachariy, Jesustataq wañuchiy, nispa mañakunankupaq. 21Hinaqtinmi kamachikuq Pilatoqa runakunata tapurqan: –¿Mayqentataq iskayninmanta kacharinayta munankichis? nispa. Paykunataq nirqanku: –¡Barrabasta kachariy! nispa. 22Chaymi Pilatoqa tapurqan: –¿Imanasaqtaq Cristo nisqa Jesusta? nispa. Hinan llapanku payta nirqanku: –¡Paytaqa chakatay! nispanku. 23Chaymi Pilatoqa nirqan: –¿Ima mana allintataq ruwarqan? nispa. Paykunataq ichaqa sinchita qaparirqanku: –¡Paytaqa chakatay! nispanku. 24Pilatoqa manan ima ruwaytapas atirqanchu. Sinchi ch'aqway qallarinanta reparaspataq unuta apachikamuspa runakuna qhawashaqtin makinta mayllikuspa nirqan: –Kay chanin runata wañuchisqaykichismantaqa mana huchayoqmi kasaq, qankunan huchayoqqa kankichis, nispa. 25Chaymi llaqtantin runakunaqa nirqanku: –Wañusqanmantaqa ñoqaykun mirayniykupiwan huchachasqa kasaqku, nispanku. 26Chaymi Pilatoqa Barrabasta kacharipurqan, Jesustataq suq'achispaña chakataspa wañuchinankupaq entregarqan. 27Hinan Pilatoq soldadonkunaqa kamachikunan wasi patioman Jesusta apaykurqanku, hinaspan llapan soldadokunata Jesuspa qayllanman huñuykurqanku. 28Chaymi p'achanta ch'utispa sani-puka p'achawan churarqanku. 29Khiskamanta simp'asqa coronawanmi umanman churarqanku, paña makinmantaq huk soqosta hap'ichirqanku, chaymantataq Jesuspa ñawpaqenpi qonqorikuspa asipayarqanku: –¡Kawsachun judío runakunaq Reynin! nispanku. 30Payman thoqaykuspankun Jesuspa hap'isqan soqosllawantaq umanpi waqtarqanku. 31Payta asipayasqankumantañan sani-puka p'achata ch'utirqanku, hinaspan p'achanwan p'achaykachispanku, chakatamunankupaq aparqanku. 32Llaqtamanta lloqsishaspankutaq soldadokunaqa Cirene llaqtayoq Simón sutiyoq runawan tuparqanku, paytan kamachirqanku Jesuspa cruzninta apananpaq. 33Jesustaqa Gólgota patamanmi aparqanku. (Golgotaqa “Calavera pata” ninantan nin). 34Chaymi Jesusman hayaqeyoq vino chhaqrusqata qorqanku. Malliykuspataq mana ukyayta munarqanchu. 35Jesusta chakataspañataq p'achanta rakinakunankupaq sortearqanku. 36Hinaspan chaypi tiyaykuspa Jesusta cuidarqanku. 37Cruzpa umanpitaq huchachasqa kayninta qelqarqanku: JUDÍO RUNAKUNAQ REYNIN JESÚS, nisqata. 38Jesustaqa iskay suwakunatawanmi chakatarqanku, hukninta pañanpi, huknintataq lloq'enpi. 39Chayninta puriqkunataq umankuta chhaphchirispa Jesusta k'amirqanku: 40–¡Yaw! Dios yupaychana wasita thuniq kinsa p'unchaypi sayarichiyta munaq, qan kikiykitayá qespichikuy. Diospa Churinchus kanki chayqa, cruzmanta uraykamuy, nispa. 41Chay hinallataqmi sacerdote umallikunapas kamachikuy simita yachachiqkunapas fariseokunapiwan kurak runakunapiwan asipayaspa nirqanku: 42–Hukkunatan qespichirqan, pay kikintataq mana qespichikuyta atinchu. Israelpa Reynin kaspaqa, ¡cruzmanta kunan uraykamuchun, paypi iñinanchispaq! 43Diosmanmi hap'ipakun, “Diospa Churinmi kani” ninmi, chhaynaqa, kacharichichunyá, nispanku. 44Chay hinallatataq Jesusta k'amirqanku paywan kuska chakatasqa suwakunapas. 45Chawpi p'unchaymanta las tres horaskaman kay pachantinpi laqhayaykurqan. 46Las tres horasta hinan Jesusqa kunkayoqta waqyakurqan: –¡Elí! ¡Elí! ¿Lama sabactani? nispa. Chayta nispaqa: ¡Diosníy, Diosníy! ¿Imanaqtintaq saqerpariwanki? ninantan nin. 47Chaymi wakin chaypi kaqkuna chayta uyarispa: –Payqa profeta Eliastan waqyakushan, nirqanku. 48Hukninkutaq phawarispa esponjata soqosman wataykuspa vinagreman challpuykurqan, hinaspan ch'onqananpaq haywarqan. 49Wakintaq nirqanku: –Suyaychis, rikusunchis ichapaschá Eliasqa hamunqa payta kacharichiq, nispa. 50Jesustaq ichaqa, huktawan kunkayoqta waqyakuspa wañukapurqan. 51Hinaqtinmi Dios yupaychana wasipi cortinaqa iskayman llik'ikurqan, wichaymanta urayman. Hallp'apas khatatatarqan, qaqakunapas ch'eqtakurqan. 52Aya p'ampanakunapas kicharikuqtinmi Diospi iñiq wañukapuqkunapas kawsarimpurqanku, 53hinaspan aya p'ampanakunamanta lloqsimuspa, Jesuspa kawsarimpusqan qhepata Jerusalén llaqtaman haykurqanku, chaypitaq askha runakunaman rikhurirqanku. 54Roma soldado capitantaq soldadonkunapiwan Jesusta cuidasharqanku. Pacha chhaphchiyta imakunachus sucedesqantawan rikuspataq sinchitapuni mancharikurqanku, hinaspan nirqanku: –Cheqaqtapunin kay runaqa Diospa Churin kasqa, nispanku. 55Chaypitaqmi askha warmikuna kasharqanku karullamanta qhawaspa. Chay warmikunan Galilea provinciamantapacha Jesuspa qhepanta hamurqanku payta servispanku. 56Chay warmikunawantaq kasharqanku Magdalá llaqtayoq María, Jacoboq Josepa maman María, Zebedeoq warminpas. 57Ch'isiña kaqtintaq Arimatea llaqtayoq qhapaq runa José sutiyoq hamurqan, paypas Jesuspi iñiqllataqmi karqan. 58Joseqa Pilatoman rispan Jesuspa cuerponta mañakurqan. Hinaqtinmi Pilatoqa payman cuerponta qonapaq kamachikurqan. 59Chaymi Joseqa Jesuspa cuerponta apaspa sumaq limpio telawan p'istuykurqan, 60hinaspan qaqapi chayllaraq t'oqochikusqan aya p'ampanaman wantuykurqan. Hatun rumiwan aya p'ampana punkuta wisq'aykuspataq ripurqan. 61Chaypin Magdalá llaqtayoq María, huknin Mariapiwan aya p'ampanaq ñawpaqenpi tiyasharqanku. 62Qhepantin p'unchaytaq, samana p'unchaypi, sacerdote umallikuna fariseokunapiwan Pilatoman rispa 63nirqanku: –Wiraqochayku, chay pantachiqqa kawsashaspanraqmi nirqan: “Kinsa p'unchaymantan kawsarimpusaq”, nispa. 64Kamachiypuni kinsa p'unchaykama aya p'ampanata qhawamunankupaq, yachachisqankuna tuta hamuspa ama suwarqonankupaq, hinaspataq runakunata ninkuman: Wañusqanmantan kawsarimpun, nispa. Chay hinapin qhepakaq llulla yachachikuyqa ñawpaqmantapas aswan mana allinraq kanman, nispa. 65Chaymi Pilatoqa paykunata nirqan: –Guardiakunata pusaspa makillapuni paykunawan cuidachimuychis, nispa. 66Sacerdote umallikunataq fariseokunapiwan rispa aya p'ampana wisq'aq rumiwan wisq'aykuspa selloykurqanku, hinaspan chaypi soldadokunata cuidananpaq saqeykurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\