Mateo 4

1Chaymantataq Diospa Espiritunqa ch'inneqman Jesusta pusarikurqan, payta saqra wateqananpaq. 2Tawa chunka p'unchayta, tawa chunka tutatawan ayunaspañataq yarqachikurqan. 3Satanastaq Jesusman asuykuspa nirqan: –Diospa Churinchus kanki chayqa, kay rumikunata niy t'antaman tukunanpaq, nispa. 4Jesustaq ichaqa nirqan: –Diospa Simin Qelqan nin: “Manan t'antallawanchu runaqa kawsanqa, aswanpas Diospa llapa siminwanmi”, nispa. 5Hinan saqraqa Jerusalén llaqtaman Jesusta pusarqan, hinaspan Dios yupaychana wasi pataman sayaykachispa 6payta nirqan: –Diospa Churinchus kanki chayqa, kay ukhuman saltaykuy Diospa Simin Qelqan nin, “Qanraykun angelninkunata kachamunqa, chaymi qanta makinkupi hap'isunkiku ama rumipi chakiykita k'irikunaykipaq”, nispa. 7Jesustaq nirqan: –Diospa Simin Qelqaqa nillantaqmi, “Aman Señor Diosniykita wateqankichu”, nispa. 8Saqrataq wakmanta Jesusta pusarqan huk hatun orqo pataman, hinaspan kay pacha lliw suyukunata lliw hatun-atiyninkunatawan qhawarichispa 9Jesusta nirqan: –Qonqoriykukuspachus yupaychawanki chayqa, lliw kaykunatan qopusqayki, nispa. 10Hinaqtinmi Jesusqa nirqan: –Anchhuriy, Satanás, Diospa Simin Qelqan nin, “Señor Diosniykitan yupaychanki, pay sapallantataqmi servinkipas”, nispa. 11Hinan saqraqa paymanta t'aqarikapurqan. Angelkunataq hamuspa Jesusta servirqanku. 12Jesusmi Juanpa preso kasqanta uyarispa Galilea provinciaman kutipurqan. 13Nazaret llaqtamantan Zabulón ayllu, Neftalí ayllu hallp'a qorpapi qocha pata Capernaúm llaqtaman tiyaq rirqan. 14Chay hinapin profeta Isaiaspa nisqanta hunt'arqan. Paymi nirqan: 15“Zabulón hallp'a, Neftalí hallp'a, lamar-qochaman riq ñan, Jordán mayu inti lloqsimuy lado hallp'a, mana judío runakunaq tiyanan Galilea hallp'a. 16Tutayaqpi purishaq llaqtan huk hatun k'anchayta rikurqan, manchay tutayaq pachapi tiyaq runakunatan huk k'anchay k'anchaykurqan”, nispa. 17Chaymantapachan Jesusqa willayta qallarirqan: –Huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis, hanaq pacha qhapaqsuyun sispaykamunña, nispa. 18Galilea qocha patanta purishaspataq Jesusqa rikurqan iskay wawqeta, Pedro sutiyoq Simonta, wawqen Andrestawan. Paykunaqa challwaqkunan karqanku, chaymi challwa hap'inanku llikata qochaman wikch'uykusharqanku. 19Hinan paykunata nirqan: –Qhepayta hamuychis, runakuna challwaytan yachachisqaykichis, nispa. 20Chaymi paykunaqa llikankuta saqerparispa Jesuspa qhepanta ripurqanku. 21Chaymanta rishaspataq wak iskay wawqetawan rikurqan, Zebedeoq churinkunata Jacobota wawqen Juantawan. Paykunaqa taytankupiwanmi botepi llikankuta allichasharqanku. Hinan paykunata waqyarqan. 22Chaymi paykunaqa botenkuta taytankutawan saqerparispa Jesuspa qhepanta ripurqanku. 23Jesustaq Galileantinta purirqan sinagogakunapi yachachispa, Diospa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata willaspa, llapa onqoyniyoq, nanayniyoq runakunata qhaliyachispa. 24Chaymi Siria provinciantinpi Jesusmanta uyarikurqan, hinan payman apamurqanku nanayniyoqkunatapas, imaymananiraq onqoypi ñak'ariqkunatapas, supaypa ñak'arichisqankunatapas, t'uku onqoyniyoqkunatapas, such'ukunatapas, Jesustaq paykunata qhaliyachirqankama. 25Askha runan Jesuspa qhepanta purirqanku: Galileamanta, Decápolis llaqtamanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán mayu inti lloqsimuy ladomantawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\