Nehemías 13

1Chay tiempopin llapa runakuna uyarishaqtin Moisespa qelqanta leespa tarirqanku: Manan hayk'aqpas Amón runakunapas, Moab runakunapas Diospa llaqtanman chaskisqachu kanqa, 2paykunaqa manan Israel runakunaman mikhunatapas unutapas qorqankuchu, aswanmi Balaamman qolqeta qoykuspa ñakachirqanku. Diosninchismi ichaqa chay ñakayta samiman tukuchirqan, nispa niq qelqasqata. 3Hinan kay kamachikuyta uyarispanku, llapan paykunawan huñukushaq mana judío runakunata Israel llaqtamanta t'aqaspa wikch'upurqanku. 4Ñawpaqñan sacerdote Eliasibqa Diospa wasinpi taqekuna waqaychananpaq churasqa karqan. Eliasibqa Tobiaspa suegromasin kaspan 5payman hatun wasita qoykusqa. Ñawpaqtaqa chay wasipin waqaychasqaku ofrendakunata, inciensota, serviciokunata, Leví runakunaman, takiqkunaman, punku qhawaqkunaman qona trigo diezmokunata, vino diezmokunata, aceite diezmokunata, hinallataq sacerdotekunaman qona ofrendakunatapas. 6Tukuy chaykuna ruwakushaqtinqa, ñoqaqa manan Jerusalenpichu kasharqani, aswanpas Babilonia rey Artajerjes kinsa chunka iskayniyoqkaq watapi kamachikushaqtinmi Babiloniata reyman rirqani. Chaypi kasqay qhepatataq reymanta mañakurqani Jerusalenman kutinaypaq. 7Kutimuspataq Eliasibpa mana chanin ruwasqanta yacharqani, Tobiasta sonqochaspa Diospa wasinpi huk hatun wasita qoykusqantapas yacharqani. 8Chay ruwasqanmi sinchita phiñachiwarqan, hinan Tobiaspa kaqninkunata wasimanta lliwta hawaman wikch'umurqani. 9Hinaspa chay wasita ch'uyanchachirqani, wakmantataq chayman churachirqani Dios yupaychana wasi serviciokunata, inciensota, ofrendakunatawan. 10Yachallarqanitaq Leví runakunaman mikhunata mana qosqankuta, chay hawataq Leví runakuna yupaychaypaq churasqa takiqkunapas hallp'ankumankama ripusqankutawan. 11Chaymi umallikunata anyarqani: ¡Imanaqtinmi Diospa wasin wikch'usqa! nispa. Wakmanta Leví runakunata takiqkunata huñuspataq, kaq llank'ananman sapankata churarqani. 12Chaymi llapan Judá runakunaqa trigo diezmonkuta, vino diezmonkuta, aceite diezmonkutawan Dios yupaychana wasipi taqekunaman apamurqanku. 13Chaymantataq chay taqekuna waqaychaqta churarqani sacerdote Selemiasta, kamachikuy simi yachachiq Sadocta, Leví runa Pedaiastawan, yanapaqninkutataq Mataniaspa churin Zacurpa churin Hananta. Paykunan llank'aq-masinkunaman mikhuyta rakiq karqanku. Paykunataqa akllarqani hunt'aq chanin runakuna kasqankuraykun. 14Mañakurqanitaq: Diosnilláy, yuyarikuway. Ama qonqaychu wasiykipaqpas chaypi qanta yupaychanapaqpas tukuy allin ruwasqaykunata, nispa. 15Chay p'unchaykunapin rikurqani Judá runakuna vinota ruwanankupaq samana p'unchaypi uvas sarushaqta. Wakinmi trigo marq'aykunata asnokunaman cargasharqanku, wakintaq vinota, uvasta, higosta, imaymana cargakunatawan cargasharqanku samana p'unchaypi Jerusalenman apanankupaq. Chaymi paykunata anyarqani samana p'unchaypi vendesqankumanta. 16Hinallataq Jerusalenpi tiyaq Tiro llaqtayoq wakin runakuna aparqanku challwata, tukuy imaymana vendenata samana p'unchay chaypi tiyaq Judá runakunaman vendenankupaq. 17Chaymi Judapi allichachaq runakunata anyarqani: ¡Sinchi mana chanintan ruwankichis samana p'unchayta sarunchaspa! 18Chay hinatapunin ñawpa taytaykichispas ruwarqanku, chayraykun Diosninchis sinchi mana allinkunawan ñoqanchistapas Jerusalén llaqtatapas muchuchirqan. Chayri, ¿astawanchu Israelpa Diosninta phiñachiyta munankichis samana p'unchayta sarunchaspa? nispa. 19Chaymi kamachirqani samana p'unchay qallariqtin Jerusalén punkukunata wisq'anankupaq, samana p'unchay tukukuykama ama kicharinankupaq. Hinallataq wakin kamachiykunata punku qhawaqta churarqani, ama pipas samana p'unchaypi cargakunata apaykunankupaq. 20Huk iskay kutitan qhatuqkuna tukuy imaymana vendeqkunapas perqa qhepapi puñurqanku. 21Ñoqataq paykunata anyarqani: –¿Imanaqtinmi perqa qhepapi tuta puñunkichis? Wakmanta chaypi puñuqtiykichisqa, wikch'usqaykichismi, nispa. Chay p'unchaymantan manaña samana p'unchaypi hamurqankuchu. 22Leví runakunatataq kamachirqani ch'uyanchakuspa punkukunata qhawanankupaq, samana p'unchay ama sarunchasqa kananpaq. Mañakurqanitaq: Diosnilláy, chaykuna hawa yuyarikuway, mana hayk'aq tukukuq munakuyniykiman hina khuyapayaykuway, nispa. 23Hinallataq chay p'unchaykuna rikurqani wakin judío runakuna Asdod llaqta, Moab suyu, Amón suyu warmikunawan casarakusqankuta. 24Churinkupas kuskanmi rimarqan Asdod llaqtaq rimaynintapas wak suyukunaq rimaynintapas, ichaqa manan hebreo rimaytaqa atirqankuchu. 25Chaymi paykunata sinchita k'amispa ñakarqani, wakinninkuta hasut'irqani, chukchankutapas t'irarqani. Hinaspa Diospa sutinpi jurachirqani: Manan ususiykuta churinkuwan casarachisaqkuchu, manallataq churiykutapas ususinkuwan casarachisaqkuchu, nichispa. 26Nillarqanitaq: –¡Chay hinan Israel rey Salomonpa huchan karqan! Askha suyukuna ukhupi manan pay hina reyqa karqanchu, Diospa ancha munakusqan Israel suyuman reypaq churasqan, ichaqa mana judío warmikunan huchallichirqan. 27Chayraykun mana hinallata qhawaymanchu mana judío warmikunawan casarakuspaykichis Dios contra sinchita huchallikusqaykichista, nispa. 28Uma sacerdote Eliasibpa churin Joiadaq hukkaq churinmi Beth-horonmanta Sanbalatpa qataynin karqan, paytan qayllaymanta qarqorqani. 29Mañakurqanitaq: Diosnilláy, paykunamanta yuyariy qan contra sacerdote-kayta sacerdotewan Leví runawan rimanakuyniykita qhellichasqankuta, nispa. 30Chay hinatan sacerdotekunata Leví runakunata ch'uyancharqani wak suyukunaq imaymana ruwayninmanta, hinaspan paykunata tupaqninku t'aqapi llank'anankupaq churarqani, ruwanankuta sapanka hunt'anankupaq. 31Hinallataq runakunata kamachirqani llant'a ofrendata, rurukunamanta ñawinninta, tupaqninkuman hina qonankupaq. Mañakurqanitaq: Diosnilláy, allinniypaq yuyarikuway, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\