Nehemías 8

1Qanchis killa chayamuqtintaq, llapa Israel runa llaqtankupikamaña tiyakapurqanku. Chaymantataq paykunaqa huk-nisqalla Unu Punku chimpa plazapi huñukurqanku. Hamawt'a Esdrastan nirqanku: –Israelpaq Diospa qosqan Moisespa kamachikuynin qelqata apamuy, nispa. 2Chaymi qanchiskaq killa qallariy p'unchaypi sacerdote Esdrasqa kamachikuy simi qelqata chay huñukuyman aparqan, chaypin kasharqanku llapan warmikuna qharikuna yuyayniyoqña erqekunapas. 3Hinan Unu Punku chimpa plazaq ñawpaqenpi Esdrasqa tutallamanta chawpi p'unchaykama kamachikuy simi qelqata leerqan. Llapankutaq leesqanta makilla uyarirqanku. 4Chay huñukuypaq tablakunata chakaspa sayarichisqanku patapin hamawt'a Esdrasqa sayaykurqan. Paywan kuskataq sayasharqanku paña ladonpi: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasiaspiwan, lloq'e ladonpitaq: Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulampiwan. 5Esdrasqa llapankumanta alto patapin kasharqan, chaymi llapa runaq rikushasqan qelqa k'uyuta kicharqan. Kichariqtintaq llapallanku sayarirqanku, 6Esdrastaq nirqan: –¡Yupaychasun Diosninchista, payqa hatun Diosmi! nispa. Runakunataq llapallanku makinkuta hoqarispanku, kutichirqanku: –¡Amén! ¡Amén! nispa. Qonqoriykukuspankutaq Señor Diosta yupaycharqanku pampakama k'umuykukuspanku. 7Leví runakunataq Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán, Pelaiapiwan runakunaman qelqa leesqata sut'ita entiendechirqanku. Runakuna sayashaqtinkutaq, 8Leví runakunaqa Diospa kamachikuynin qelqata kunkayoqta leerqanku, t'ikraspankutaq sut'ita entiendechirqanku. 9Chayta uyarispan llapanku waqaykurqanku, hinan sacerdote hamawt'a Esdrasqa kamachikuq Nehemiaspiwan, kamachikuy simi yachachiq Leví runakunapiwan llapan runata nirqanku: –Kunan p'unchayqa Señor Diosninchispaq t'aqasqan, chayrayku ama waqaychispaschu, ama llakikuychispaschu. 10Aswanpas ripuychis, sumaq mikhunata mikhumuychis, upi vinota ukyamuychis. Wakchakunamanpas mikhunaykichista haywariychis. Kunan p'unchayqa Señor Diosninchispaq t'aqasqan. Ama llakikuychischu, Señor Diosmi kusichisunkichis, ahinapitaq kallpachakunkichis, nispa. 11Hinallataq Leví runakunapas sonqonkuta tiyaykachirqan: Upallaykuychis, ama waqaychisñachu, kunan p'unchayqa Señor Diospaq t'aqasqan, nispa. 12Llapa runakunan uyarisqanku simikunata entiendespaña, ripurqanku mikhuq, ukyaq, mikhunankuta hukkunaman haywariq, ancha kusisqa fiesta ruwaq ima. 13Iskaykaq p'unchaytaq ayllu umalli runakuna, sacerdotekuna, Leví runakuna hamawt'a Esdraswan huñuykukurqanku kamachikuy simi qelqata makilla uyarinankupaq. 14Ahinapin Señor Diospa Moisesman qosqan kamachikuy qelqapi tarirqanku qanchiskaq killa Fiestapi Israel runakunaq ch'ukllapi tiyanankuta. 15Chaymi llapan llaqtakunaman, Jerusalenmanpas willaqkunata kacharqanku: Orqokunata wichaspa apamuychis olivo k'allmata, pino k'allmata, palmera k'allmata, arrayán k'allmata, llapan k'allmasapa sach'akunatawan, ch'ukllakunata kamachikuy simi qelqaman hina ruwanaykichispaq, nispa. 16Llapa runataq rispanku k'allmakunata apamurqanku, hinaspan sapanka ch'ukllakurqanku wasi pationkupi, wasi patankupi, Señor Diospa wasin patiopi, Unu Punku plazapi, Efraín Punku plazapiwan. 17Ahinatan kamachi-kaymanta llapan kutimpuqkunaqa ch'ukllata ruwakuspanku chaypi tiyarqanku. Chay ruwaytaqa Nunpa churin Josuepa tiemponmantapachan Israel runakunaqa saqepurqanku. Hatun q'ochukuytaq karqan. 18Sapa p'unchaymi Esdrasqa leerqan Diospa kamachikuy simin qelqata fiesta qallariy p'unchaymanta tukukuy p'unchaykama. Qanchis p'unchaymi chay fiestata ruwarqanku, pusaqkaq p'unchaypitaq huñukuypi karqanku Señor Diospa unanchasqanman hina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\