Nehemías 9

1Chay killallapitaqmi iskay chunka tawayoq p'unchaypi Israel runakunaqa llakikuymanta qhasqa p'achawan p'achaykusqa hallp'akama umayoq ayunanankupaq huñukurqanku. 2Paykunaqa t'aqakurqankuñan llapan mana judío runakunamanta, sayarispankutaq huchankuta ñawpa taytankuq huchantapas willakapurqanku. 3Chaymi kasqallanpi sayashaqtinku, Diosninku Señor Diospa kamachikuy siminta llapankuq uyarishasqan kinsa horasta leerqan. Huk kinsa horastataq huchankuta willakurqanku, hinaspa Señor Diosta yupaycharqanku. 4Chaymantataq tablakuna chakasqanku pataman seqarqan Leví runakuna Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Quenanipiwan. Paykunan Diosninku Señor Diosman kunkayoqta mañakurqanku. 5Chaymantataq Leví runakuna Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías, Petaiaspiwan nirqanku: –Sayariychis, Diosninchis Señor Diosta yupaychaychis, wiñaymanta-wiñaykama payta saminchaychis. Tukuy yupaychaykunamantapas astawanraq saminchasqa kachun hatun qhapaq sutinqa, nispa. 6Chaymantataq mañakurqanku: Qan sapallaykipunin Señor Diosqa kanki, qanmi kamarqanki hanaq pachata, chaypi tukuy ch'askakunatapas. Kamallarqankitaq kay pachata llapan chaypi kaqkunatapas, lamar-qochata llapan chaypi kaqkunatapas, llapanta kawsachinki. Qoyllurkunapas ch'askakunapas yupaychasunki. 7Qanmi Señor Diosqa kanki, Abramta akllaspaykin Caldea suyupi Ur llaqtamanta horqomurqanki, Abraham sutiwantaq churarqanki. 8Hunt'aq sonqota rikuspan paywan rimanakurqanki mirayninman qonaykipaq: Canaán runakuna, Het runakuna, Amor runakuna, Ferez runakuna, Jebus runakuna, Gerges runakunaq hallp'ankunata. Chay simiykitan hunt'arqanki chanin kasqaykirayku. 9Egiptopi ñawpa taytaykuq muchusqantan qhawarirqanki, Puka Qocha qayllapi waqyakusqankutapas uyarirqanki, 10rey Faraonpapas oficialninkunaqpas llapan runankunaqpas contranpin hatun milagrokunata señalkunata ruwarqanki, qanqa yacharqankin paykuna llaqtaykita sarunchasqankuta. Hinan ancha mentasqa-kayta tarirqanki, kaqllataq kunan p'unchaypas. 11Ñawpa taytaykuq ñawpaqenpin unuta t'aqarqanki, hinan chawpinta pasarqanku, ch'akinta. Qatiykachaqninkunatataq unuwan millp'uchirqanki, ukhu unuman rumi urmaykusqata hinaraq. 12Qanmi paykunata sayaq phuyuwan p'unchaypi pusarqanki, tutapitaq purinanku ñanta sayaq ninawan k'ancharqanki. 13Sinaí orqo patamanmi uraykamurqanki, hanaq pachamanta paykunata rimaykuspa qorqanki allin chaninchaykunata, cheqaq yachachikuykunata, unanchaykunata, allin kamachikuykunatawan. 14Moisés kamachiykiwanmi samana p'unchayta t'aqapunasuykipaq yachachirqanki, kamachikuykunata unanchaykunata yachachikuykunatawantaq qorqanki. 15Yarqayninkupaqmi hanaq pachamanta t'antata qomurqanki, ch'akiyninkupaqpas qaqamanta unuta phawachirqanki, prometesqayki suyuta hap'ikapuq haykunankupaqmi kamachirqanki. 16Ñawpa taytaykun ichaqa sinchita k'ankaykacharqanku, kamachikuyniykita mana kasukuspa k'ulluchakurqanku. 17Manan kasukuyta munarqankuchu, manataq yuyarqankuchu milagrokunata paykunapaq ruwasqaykitapas, aswanpas k'ulluchakuspankun huk umallita akllarqanku, wakmanta Egipto suyuman kamachi-kayman kutiykunankupaq. Chaywanpas qanqa pampachakuq Diosmi kanki, sumaq sonqo, khuyapayakuqmi kanki, mana usqhay phiñakuqmi kanki, ancha munakuqmi kanki, chayraykun paykunataqa mana saqerparirqankichu. 18Qorita unuyachispankun torillota ruwakurqanku: ¡Kaymi Egiptomanta horqomuq diosninchis! nispanku. Sinchi mana chaninwanña pisicharqasunkiku chaypas, 19qanqa hatun khuyapayakuq kaspaykin manapuni ch'inneqpi saqerparirqankichu. Manan sayaq phuyuqa ch'isiyaq p'unchay chinkarqanchu, purinanku ñanta rikuchispa. Manan ninapas tutantin chinkarqanchu, purinanku ñanta k'anchaspa. 20Allin Espirituykitan qorqanki, paykunata yachachinanpaq, manan hayk'aqpas pisichirqankichu maná nisqa mikhunata, ch'akiyninkupaqpas unutan qorqanki. 21Tawa chunka watan ch'inneqpi uywarqanki, manan p'achankupas thantakurqanchu, manan chakinkupas punkirqanchu, manan imankupas pisirqanchu. 22Llaqtakunatan suyukunatan paykunaman qorqanki, qorpankupi hallp'akunata rakispa. Hap'ikapurqankun Hesbón llaqta rey Sehonpa suyunta, rey Ogpa suyun Basantawan. 23Churinkunatapas qoyllurta hinaraq mirachirqanki, taytankuman prometesqayki hallp'amantaq pusarqanki hap'ikapunankupaq. 24Paykunan haykuspanku Canaán suyuta hap'ikapurqanku, chay suyu runakunatataq qayllankupi k'umuykachirqanki, reyninkutapas llapa runakunatapas paykunaman hap'ichirqanki, munasqankuta ruwanankupaq. 25Pukara hina allin perqasqa llaqtakunata, imaymanaq wiñanan hallp'akunata munaychakurqanku, hap'ikapurqankutaq hunt'a kawsayniyoq wasikunata, unuyoq p'uytukunata, uvas chakrakunata, olivos chakrakunata, askha fruta chakrakunatawan. Hinaspa mikhurqanku, saksaykurqanku, wirayarqanku, khuyakuyniykipin anchata kusikurqanku. 26Ichaqa manan kasukurqankuchu, qan contran sayarirqanku, kamachikuy simiykitan pisicharqanku. Profetaykikunan sut'inta paykunata huchacharqanku, qanman kutirikunankupaqpas waqyarqanku, ichaqa profetaykikunatan wañuchirqanku, chay hinapin sinchi mana chaninwan pisicharqasunkiku. 27Chaymi awqankunaman hap'ichirqanki, awqankunataq paykunata muchuchirqan. Hinan muchusqankupi qanman waqyakamurqanku, qantaq hanaq pachamanta uyarirqanki, anchata khuyakuspayki qespichiqkunata kacharqanki, awqankumanta paykunata qespichinanpaq. 28Pisi tiempollaraq thak-kaypi kawsaspankun wakmanta qan contra mana chaninta ruwarqanku. Hinan awqankuq makinman saqepurqanki, paykunata munaychakunankupaq. Wakmanta qanman waqyakamuqtinkutaq, anchata khuyakuspa hanaq pachamanta uyarimurqanki, askha kutitan qespichirqanki. 29Yachachikuyniykita kasukunankupaqmi anyarqanki, paykunataq ichaqa hatunchakuspanku kamachikuyniykita pisicharqanku, chaninchayniykikunata saruncharqanku, chaywanpas chaykunata hunt'aqqa kawsananpunin karqan. Mana kasukuspan k'ulluchakurqanku, manataq uyarirqasunkikuchu. 30Askha watakunan pacienciawan paykunata hinallata qhawarqanki, Espirituykiwan anyarqanki profetaykikunawan willachispa, manapunin ichaqa kasukurqankuchu, chaymi wak llaqtakunaman hap'iykachirqanki. 31Anchata khuyakuspaykin mana ch'usaqyananta munarqankichu, manataq saqerparirqankichu, qanqa sumaq sonqo khuyapayakuq Diosmi kanki. 32Diosnillayku, hatunmi kanki, manchana atiyniyoqmi kanki, rimanakusqayki hunt'aqmi munakuqmi kanki. Chay hinaqa, Asiria reykunaq tiemponmantapacha kunankama sasachakuypi muchusqaykuta ama pisipaq hap'iychu. Reyniykupas, umalliykupas, sacerdoteykupas, profetaykupas, ñawpa taytaykupas, llapa llaqtaykupas muchurqaykun. 33Tukuy chay sasachakuykunawan huchayku hawa muchuchiwaspaykikun chaninta ruwarqanki, ñoqaykupaqpas hunt'aq karqanki, ñoqaykutaq ichaqa mana chaninta ruwarqayku. 34Reyniykupas, umalliykupas, sacerdoteykupas, ñawpa taytaykupas manan yachachikuyniykitaqa kasukurqankuchu, manataq kamachikuyniykikunatapas willakuyniykikunatapas uyarirqankuchu. 35Kay suyupi reyniyku kashaqtin, tukuy qhapaq kaykunata paykunaman qoshaqtiyki, imaymanaq wiñanan hatun suyuta qoshaqtiykipas, manan qanta yupaycharqasunkikuchu, manan huchankutapas wikch'urqankuchu. 36¡Qhawariy! Ñawpa taytaykuman qosqayki suyupin kamachi kashayku, kay suyupi rurukunapas lliw imakunapas ñoqaykupaqmi karqan, ichaqa chaypin kamachi kashayku. 37Hallp'aq askha rurusqantaqa wak reykunan chaskinku, qanmi huchayku hawa chay reykunata kamachiwanankupaq churarqanki, chayraykun ima munasqankuta ñoqaykuta, uywaykutapas ruwanku, chaymi sinchi ñak'ariypi kawsashayku, nispa. 38Tukuy chaykuna hawan qelqapi ñoqayku cheqaqta prometekuyku, kay chaninninpi rimanakusqa qelqatataq umalliyku, Leví runakuna, sacerdotekunapiwan seq'espa selloykunku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\