Números 1

1Israel runakunaq Egipto suyumanta lloqsimusqan iskaykaq wataña kashaqtinmi, iskaykaq killaq qallariynin p'unchaypi Sinaí ch'inneqpi Dioswan Tupana Karpapi Señor Diosqa Moisesta nirqan: 2–Israel llapan runakunata yupay, ayllunkuman hina familiankuman hina sutinmantakama llapan qharikunata. 3Qanpiwan Aaronpiwanmi yupaspa qelqankichis iskay chunka watayoqmanta wichayman, awqa-tinkuy atiq qharikunata. 4Sapanka ayllumantan huk umalli yanapasunkichis, 5chay umallikunan kaykuna: Rubén ayllumanta: Sedeurpa churin Elisur, 6Simeón ayllumanta: Zurisadaipa churin Selumiel, 7Judá ayllumanta: Aminadabpa churin Naasón, 8Isacar ayllumanta: Zuarpa churin Natanael, 9Zabulón ayllumanta: Helonpa churin Eliab, 10Josepa miraynin Efraín ayllumanta: Amiudpa churin Elisama, Josepa miraynin Manasés ayllumanta: Peduarpa churin Gamaliel, 11Benjamín ayllumanta: Gedeoniq churin Abidán, 12Dan ayllumanta: Amisadaipa churin Ahiezer, 13Aser ayllumanta: Ocranpa churin Pagiel, 14Gad ayllumanta: Reuelpa churin Eliasaf, 15Neftalí ayllumanta: Enanpa churin Ahira, nispa. 16Chaykunan Israel runakunamanta akllasqa karqan, sapankataq ayllunkupi umalli karqanku. 17Moisesmi Aaronpiwan sutinmanta akllasqa runakunapiwan huñurqanku, 18llapan Israel runakunata iskaykaq killaq qallariynin p'unchaypi ayllunkuman hina familiankuman hina, pikunachus ñawpa taytanku kasqanta willakusqankuman hina. Chaymi iskay chunka watayoqmanta wichayman sapanka qharikunata sutinmantakama qelqarqanku, 19Señor Diospa Moisesta kamachisqanman hina. Chay hinatan Moisesqa Sinaí ch'inneqpi runakunata yuparqan. 20Iskay chunka watayoqmanta wichayman awqa-tinkuy atiq qharikunatan sutinkumantakama yuparqanku ayllunkuman hina familiankuman hina: Jacobpa phiwi churin Rubén ayllumantan yuparqanku tawa chunka soqtayoq waranqa phisqa pachak qharikunata. 22Simeón ayllumantan yuparqanku phisqa chunka isqonniyoq waranqa kinsa pachak qharikunata. 24Gad ayllumantan yuparqanku tawa chunka phisqayoq waranqa soqta pachak phisqa chunka qharikunata. 26Judá ayllumantan yuparqanku qanchis chunka tawayoq waranqa soqta pachak qharikunata. 28Isacar ayllumantan yuparqanku phisqa chunka tawayoq waranqa tawa pachak qharikunata. 30Zabulón ayllumantan yuparqanku phisqa chunka qanchisniyoq waranqa tawa pachak qharikunata. 32Josepa miraynin Efraín ayllumantan yuparqanku tawa chunka waranqa phisqa pachak qharikunata. Josepa miraynin Manasés ayllumantan yuparqanku kinsa chunka iskayniyoq waranqa iskay pachak qharikunata. 36Benjamín ayllumantan yuparqanku kinsa chunka phisqayoq waranqa tawa pachak qharikunata. 38Dan ayllumantan yuparqanku soqta chunka iskayniyoq waranqa qanchis pachak qharikunata. 40Aser ayllumantan yuparqanku tawa chunka hukniyoq waranqa phisqa pachak qharikunata. 42Neftalí ayllumantan yuparqanku phisqa chunka kinsayoq waranqa tawa pachak qharikunata. 44Chaykunatan yuparqanku Moisespiwan Aaronpiwan chunka iskayniyoq umallikunapiwan. Chay umallikunan ayllunkuq rantinpi akllasqa karqanku. 45Llapan Israel qharikunataq iskay chunka watayoqmanta wichayman awqa-tinkuy atiqkuna 46soqta pachak kinsayoq waranqa phisqa pachak phisqa chunka karqanku. 47Leví ayllu familiakunaqa manan wakin ayllukunawan yupasqachu karqan, 48Señor Diosmi Moisesta nisqa: 49Israel ayllukunata yupaspaykiqa, aman Leví ayllutaqa yupankichu. 50Aswanpas kamachikuy simiykuna waqaychana karpapi llank'anankupaqmi churanki, tukuy servicionkunata lliw kaqninkunatawan waqaychanankupaq. Paykunan astanqaku chay karpata tukuy serviciokunatapas. Karpaq muyuriqninpitaq karpakuspa tiyanqaku. 51Chay karpata astana kaqtinqa, paykunan karpataqa paskanqakupas sayarichinqakupas. Pipas mana Leví runa kashaspa chay karpaman asuykuqqa wañuchisqan kanqa. 52Israel wakin ayllukunataq t'aqa-t'aqa karpakuspa tiyanqaku, sapanka t'aqa banderantinkama. 53Leví runakunataq Ñoqawan Tupana Karpaq muyuriqninpi tiyanqaku, chay karpata cuidaspanku, Israel runakuna contra mana phiñakunaypaq, nispa. 54Hinan Israel runakunaqa Moisesta Señor Diospa kamachisqanman hina lliwta ruwarqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\