Números 2

1Señor Diosmi Moisestawan Aarontawan nirqan: 2–Israel runakunaqa Ñoqawan Tupana Karpaq huk chhikan karupacha muyuriqninpin karpakunqaku, sapanka t'aqa banderantinkama, sapanka ayllupas banderantinkamallataq. 3Inti lloqsimuy ladopin karpakunqa Judá ayllu t'aqa banderantin. Chaypin tiyanqa Judá ayllu runakuna, umallinkutaq Aminadabpa churin Naasón kanqa. 4Paykunan llapanku kanqa qanchis chunka tawayoq waranqa soqta pachak qharikuna. 5Paykunawan kuskan karpakunqa Isacar ayllu runakuna, umallinkutaq Zuarpa churin Natanael kanqa, 6llapankupitaq phisqa chunka tawayoq waranqa tawa pachak qharikuna. 7Hinallataq Zabulón ayllu runakunapas paykunawan kuska karpakunqa, umallinkutaq Helonpa churin Eliab kanqa, 8llapankupitaq phisqa chunka qanchisniyoq waranqa tawa pachak qharikuna. 9Chay hinapin Judá ayllu t'aqapi kinsa ayllu huñuykusqa kanqa, llapankupitaq pachak pusaq chunka soqtayoq waranqa tawa pachak qharikuna. Paykunan Israel llaqtaq ñawpaqenta purinqaku. 10Uray ladopitaq karpakunqa Rubén ayllu t'aqa banderantin. Chaypin kanqa Rubén ayllu runakuna, umallinkutaq Sedeurpa churin Elisur kanqa, 11paykunan llapanku kanqa tawa chunka soqtayoq waranqa phisqa pachak qharikuna. 12Paykunawan kuskan karpakunqa Simeón ayllu runakuna, umallinkutaq Zurisadaipa churin Selumiel kanqa, 13llapankupitaq phisqa chunka isqonniyoq waranqa kinsa pachak qharikuna. 14Hinallataq Gad ayllu runakunapas paykunawan kuska karpakunqa, umallinkutaq Reuelpa churin Eliasaf kanqa, 15llapankupitaq tawa chunka phisqayoq waranqa soqta pachak phisqa chunka qharikuna. 16Chay hinapin Rubén ayllu t'aqapi kinsa ayllu huñuykusqa kanqa, llapankupitaq pachak phisqa chunka hukniyoq waranqa tawa pachak phisqa chunka qharikuna. Paykunan Judá aylluq qhepanta rinqaku. 17Leví runakunataq Ñoqawan Tupana Karpata apaspa rinqaku iskay t'aqaq qhepanta, iskay t'aqaq ñawpaqenta. Chay tawantin t'aqa runakunaqa karpakusqankuman hinan qati-qati puririnqa sapanka t'aqa banderantinkama. 18Inti haykuy ladopitaq karpakunqa Efraín ayllu t'aqa banderantin. Chaypin kanqa Efraín ayllu runakuna, umallinkutaq Amiudpa churin Elisama kanqa, 19paykunan llapanku kanqa tawa chunka waranqa phisqa pachak qharikuna. 20Paykunawan kuskan karpakunqa Manasés ayllu runakuna, umallinkutaq Pedasurpa churin Gamaliel kanqa, 21llapankupitaq kinsa chunka iskayniyoq waranqa iskay pachak qharikuna. 22Hinallataq Benjamín ayllu runakunapas paykunawan kuska karpakunqa, umallinkutaq Gedeoniq churin Abidán kanqa, 23llapankupitaq kinsa chunka phisqayoq waranqa tawa pachak qharikuna. 24Chay hinapin Efraín ayllu t'aqapi kinsa ayllu huñuykusqa kanqa, llapankupitaq pachak pusaqniyoq waranqa pachak qharikuna. Paykunan Leví runakunaq qhepanta rinqaku. 25Wichay ladopitaq karpakunqa Dan ayllu t'aqa banderantin. Chaypin kanqa Dan ayllu runakuna, umallinkutaq Amasadaipa churin Ahiezer kanqa, 26paykunan llapanku kanqa soqta chunka iskayniyoq waranqa qanchis pachak qharikuna. 27Paykunawan kuskan karpakunqa Aser ayllu runakuna, umallinkutaq Ocranpa churin Pagiel kanqa, 28llapankupitaq tawa chunka hukniyoq waranqa phisqa pachak qharikuna. 29Hinallataq Neftalí ayllu runakunapas paykunawan kuska karpakunqa, umallinkutaq Enanpa churin Ahira kanqa, 30llapankupitaq phisqa chunka kinsayoq waranqa tawa pachak qharikuna. 31Chay hinapin Dan ayllu t'aqapi kinsa ayllu huñuykusqa kanqa, llapankupitaq pachak phisqa chunka qanchisniyoq waranqa soqta pachak qharikuna, paykunan qhepa puntata rinqaku banderantinkama, nispa. 32Ahinapin Israel runakunaqa t'aqankuman hina ayllunkuman hina yupasqa karqanku soqta pachak kinsayoq waranqa phisqa pachak phisqa chunka qharikuna. 33Leví runakunaqa manan yupasqachu karqan, Señor Diospa Moisesta kamachisqanman hina. 34Israel runakunaqa lliwtan ruwarqanku Señor Diospa Moisesta kamachisqanman hina, chay hinatan karpakurqanku banderankuman hina, ayllunkuman familiankuman hinataq puririrqankupas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\