Números 22

1Israel runakunaqa puririllarqankutaqmi, hinaspan Moab suyu pampapi karpakurqanku, chaymi karqan Jericó llaqta qhawaypi, Jordán mayu inti lloqsimuy ladopi. 2Moab suyu rey Ziporpa churin Balacmi repararqan imaynatachus Israel runakuna Amor runakunata atipasqanta. 3Moab suyu runakunapas Israel runakunaq ancha askha kasqanta rikuspan sinchita mancharikurqanku. 4Chaymi paykunaqa Madián runa kurak taytakunata nirqan: –Tukuy chay runakunaqa hallp'anchistachá q'ararqapunqa, imaynan huk toro campopi q'achuta lliwta ch'usaqyachin hinata, nispa. Ziporpa churin Balacmi chay tiempopi Moab suyu rey karqan. 5Hinan rey Balacqa Beorpa churin Balaam waqyaqta kacharqan. Balaamqa Amav suyupi Eufrates mayu qaylla Petor llaqtapin tiyarqan. Balacmi kachasqankunawan nichirqan: –Egipto suyumantan huk llaqta hamuspa hinantinman ch'eqeykushan, kunanqa ñoqaykuq qayllaykupiñan kashanku. 6Ama hinachu kay, hamullawaypuni, chay runakunata ñakapuway, paykunaqa ñoqaykumanta aswan atiyniyoqmi. Ichapaschá ñoqa atipayman, hinaspa kay suyumanta qarqoyman. Ñoqaqa allintan yachani, ñakasqaykiqa ñakasqa kasqanta, saminchasqaykipas saminchasqa kasqanta, nispa. 7Hinan Moab suyu kurak runakunaqa Madián runa kurak taytakunapiwan Balaamman rirqanku, watusqanmanta paganapaq qolqeta aparikuspa, chayaspankutaq Balacpa nisqanta willarqanku. 8Hinan Balaamqa nirqan: –Kaypi samakuychis, paqarinña Señor Diospa kamachiwasqanta willasqaykichis, nispa. Hinan Moab runakunaqa Balaamwan qhepakurqanku. 9Diostaq Balaamman rikhurirqan, hinaspa tapuykurqan: –¿Pikunataq qanwan kashan chay qharikunari? nispa. 10Balaamtaq kutichirqan: –Moab rey Balacmi ñoqaman kachamuwasqa: 11Egipto suyumanta huk llaqta hamuspanmi hinantinman ch'eqeykushan. Ama hinachu kay, hamullawaypuni, chay runakunata ñakapuway. Ichapaschá atipaspa suyuymanta qarqoyman, nispa niwaqta. 12Chaymi Diosqa Balaamta nirqan: –Ama chay runakunawan riychu, amataq chay llaqtatapas ñakaychu, ñoqan paykunataqa samincharqani, nispa. 13Hinan Balaamqa qhepantin p'unchay tutallamanta hatarispa, Balacpa kachasqan umallikunata nirqan: –Llaqtaykichista kutipuychis, Señor Diosmi qankunawan rinayta mana munanchu, nispa. 14Moab suyu umallikunataq kutipuspa Balacta nirqanku: –Manan Balaamqa hamuyta munanchu, nispa. 15Hinan Balacqa wak umallikunata aswan askhata kacharqan, paykunan karqan ñawpaq kachasqanmantaqa aswan mentasqa umallikuna. 16Paykunataq chayaspa Balaamta nirqanku: –Rey Balacmi nisunki: Ama hinachu kay, valekuykin hamunaykita. Amayá: Manan, niwaychu. 17Ñoqaqa anchatapunin qhapaqyachisqayki, tukuy ima nisqaykitataq ruwasaqpas. Ama hina kaychu, hamuy, chay runakunata ñakapuway, nispa. 18Balaamtaq ichaqa paykunaman kutichirqan: –Wasinpi hayk'an kaq qorita qolqetaña llapanta Balac qowanman chaypas, Diosniy Señor Diospa kamachiwasqanta p'akispaqa manapunin imatapas ruwaymanchu. 19Chaywanpas kaypi puñukuychis, ñoqataq Señor Diosta tapusaq icha imatawanpas niwanman, nispa. 20Chay tutataq Diosqa Balaamman rikhurispa nirqan: –Chay runakuna qanta pusaq hamun chayqa paykunawan riy, ichaqa imatachus ñoqa kamachisqayki chayllatan ruwanki, nispa. 21Hinan Balaamqa qhepantin paqar tutallamanta china asnonta caronakuspa, Moab suyu umallikunapiwan rirqan. 22Diosmi ichaqa Balaampa risqanmanta phiñakurqan, chaymi iskay kamachinkunapiwan rishaqtin Señor Diospa angelnin awqa hina sayaykuspa ñanta hark'arqan mana purinanpaq. 23Sillakusqan asnoqa Señor Diospa angelnintan espada hap'intinta rikurqan ñanpi sayashaqta, chaymi asnoqa ñanmanta chakra-chakraman pulqarirqan. Balaamtaq waqtalla asnota ñanman kutichirqan. 24Chaymantataq Señor Diospa angelninqa uvas chakra chawpinta pasaq k'illku ñanpi sayaykurqan, chay ñanmi iskay ladonmanta rumiwan perqasqa karqan. 25Hinan asnoqa Señor Diospa angelninta rikuspa huk lado rumi kancha perqaman k'iraykuspa, Balaampa chakinta kanchaman ñit'irqan. Chaymi Balaamqa wakmanta asnota waqtarqan. 26Señor Diospa angelnintaq paykunamanta ñawparispa huk sinchi k'illku ñan cheqaspi sayaykurqan, chay cheqaspiqa manan may ladoman kutirinapas karqanchu. 27Hinan asnoqa angelta rikuspa pampapi puñurparirqan. Balaamtaq sinchi phiñasqa huk k'aspiwan asnota waqtarqan. 28Chay raton Señor Diosqa asnota rimarichirqan, chaymi asnoqa Balaamta nirqan: –¿Imanaykitaq ñoqari? ¿Chaytaq kinsa kutitaña waqtawanki? nispa. 29Balaamtaq kutichirqan: –Burlakushankin ñoqawan, cuchillollay makiypi kashanman, kunallanmi sipirqoykiman, nispa. 30Asnotaq nirqan: –Ñoqan silla asnoyki kani, uywawasqaykimantapachan kunankama sillakuwanki, manataqmi hayk'aqpas khaynata ruwarqaykichu, qanmi allinta yachanki, nispa. Balaamtaq kutichirqan: –Arí, hinapunin, nispa. 31Hinan Señor Diosqa Balaamman angelninta rikuchirqan, chay angelmi espada hap'iykusqa ñanpi sayashasqa. Chaymi Balaamqa angelta rikuspa pampakama k'umuykukurqan. 32Angeltaq Balaamta tapurqan: –¿Imanaqtinmi kinsa kutitaña asnoykita waqtanki? Ñoqan purinaykita hark'arqayki, purisqayki mana chaninchu ñoqapaq kasqanrayku. 33Rikuwaspanmi asnoqa kinsa kutita ñoqamanta laq'ochiwan, manachus laq'ochiwanman chayqa ñan wañurqachiykimanña karqan, asnotataq mana wañuchiymanchu karqan, nispa. 34Hinan Balaamqa angelta nirqan: –Huchallikunin, manan yacharqanichu qan hark'ashawasqaykita. Maytachus rishasqay mana allin kaqtinqa, kutikapusaq, nispa. 35Angeltaq kutichirqan: –Rillay chay qharikunawan, ichaqa imatachus ñoqa kamachisqayki chayllatan ruwanki, nispa. Chaymi Balaamqa Balacpa kachamusqan umallikunapiwan rirqan. 36Balaampa hamushasqanta yacharqospataq Balacqa chaskiq rirqan Moab suyu qorpa Arnón mayu qayllapi kashaq Ar llaqtata. 37Hinaspa Balaamta nirqan: –Maytapunin waqyachimurqayki, ¿imanaqtintaq mana hamuyta munarqankichu? ¿Mana imatapas qanman paganaytachu yuyarqanki? nispa. 38Balaamtaq Balacman kutichirqan: –Hamuniñan, qayllaykipin kashani. Ichaqa manan imatapas ñoqallamantaqa rimaymanchu, aswanpas imatachus Dios kamachiwanqa chayllatapunin rimasaq, nispa. 39Chaymantataq Balaamqa Balacpiwan Quiriat-huzot llaqtata rirqanku, 40chaypin Balacqa wakata ovejatawan nak'achirqan, hinaspa wakin aychata Balaamman paywan kashaq umallikunamanwan qorqan. 41Qhepantin paqartaq Balacqa Balaamta pusaspa Bamot-Baal orqoman wichachirqan, chaymanta qhawarispan rikurqanku karpakuspa tiyashaq wakin Israel runakunata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\