Colosenses 4

1Patronkuna, qankunapas servisuqniykichis runakunataqa allinta trataychis, hinallataq paykunawanqa justo ima kaychis. Yuyariychisyá, qankunapa patronniykichispas cielopin kashan; payqa Señorninchis Jesucriston. (Paymanmi qankunapas cuentata qonkichis). 2Qankunaqa rikch'an-rikch'an hinalla kaspaykichis, Diosmanta tuta p'unchaw mañakuychis. Hinaspapas amayá qonqaychishchu Diosman gracias qoytaqa. 3Hinaspapas qankunaqa noqaykupaqpas Diosmanta mañakuychis, saynapi Jesucristomanta allin willakuykunata willakuqtiyku, pipas ama hark'awanankupaq, aswanqa willakuqtiyku dejaykuwanankupaq. Noqaqa Jesucristomanta willakusqayraykun, kay carcelpi kunan preso kashani. 4Chayraykuyá qankunaqa Diosmanta noqapaq mañapuwaychis, Jesucristomanta runakunaman allin clarota willanaypaq. Saynata ruwanaypaqmi Diosqa obligawaspa noqata kamachiwaran. 5Qankunaqa Jesucristopi mana creeq runakunawan kaspaykichisqa, allinta piensaspayá, aswan allin willakuykunamanta paykunawan parlaychis, tiempoykichista ama usuchispaykichis. 6Hinaspapas qankunaqa amayá k'araqtachu rimaychis; aswanqa allin kaqkunamantayá allin kaqta imatapas rimaychis. Hinallataq imata tapusuqtiykichispas, allinta piensaspa, sumaq llamp'u sonqowan sapankamankuta contestaychis. 7Diosta allinta serviq Tíquico sutiyoq wawqenchismi qankunaman willasunkichis noqamanta. Paymi noqata yanapawaran tukuy ruwasqaypi. Hinallataqmi paywanqa kushka Diostapas servirayku. 8Chayraykun noqaqa wawqenchis Tiquicota qankunaman mandamushaykichis, kallpanchasunaykichispaq, hinallataq noqaykumanta qankunaman willasunaykichispaq ima. 9Hinaspapas wawqenchis Tiquicowan kushkan hamushan iglesiaykichismanta kaq khuyasqay wawqenchis Onesimopas. Paypas Señorninchis Jesucristopin anchata confian. Paykunan qankunamanqa willasunkichis, noqayku kaypi imayna pasasqaykumanta. 10Noqawan presomasiy kaq wawqenchis Aristarcon saludota qankunaman apachimushasunkichis. Saynallataqmi wawqenchis Bernabeypa primon Marcospas saludota apachimushasunkichis. Noqaqa ñan qankunataqa kamachiraykichishña, sichus wawqenchis Marcos qankunaman visitamusuqtiykichisqa, allinta chashkiykunaykichispaq. 11Saynallataqmi Justowan sutichasqa wawqenchis Jesuspas qankunaman saludota apachimusunkichis. Jesucristopi creeq Israel nacionniyoq runakunamantaqa paykunallan yanapawaranku, Diosmanta allin willakuykunata runakunaman willakuqtiyqa. Hinaspapas noqataqa anchatan paykunaqa kallpanchawaranku. 12Saynallataqmi qankunapa iglesiaykichismanta, Epafras sutiyoq wawqenchispas qankunaman saludota apachimusunkichis. Hinaspapas payqa sapa kutinmi qankunapaq Diosmanta mañakushan, saynapi Señorninchis Jesucristopi iñispa firme sayanaykichispaq, Diospa munasqanman hina imatapas ruwanaykichispaq, huchakunamanpas ama urmanaykichispaq, hinallataq tukuy sonqoykichiswan Diosta servinaykichispaq ima. 13Chaytaqa noqapunin rikuni, imaynatas wawqenchis Epafrasqa qankunarayku preocupakusqanta. Hinaspapas payqa preocupakullantaqmi Hierápolis llaqtapi, hinallataq Laodicea llaqtapi kaq wawqenchiskunamantapas. 14Saynallataqmi wawqenchis Demaspas, hinallataq khuyakusqay wawqenchis médico Lucaspas qankunaman saludota apachimushasunkichis. 15Saynallataqyá qankunapas noqapa parteymanta, Laodicea llaqtapi wawqenchiskunata saludaykapuwaychis. Saynallataq hermananchis Ninfastapas, hinallataq paypa wasinpi huñunakuspa, Diosta serviqkunatapas saludaykapuwaychis. 16Qankunaqa kay carta apachimusqayta leeruspaqa, Laodicea llaqtapi wawqe pananchiskunamanyá apachiychis, saynapi paykunapas kay cartata leenankupaq, hinallataq paykunaman carta apachisqayta leeruqtinku, paykunamanta chay carta qankunaman chayamuqtin, qankunapas leenaykichispaq. 17Wawqenchis Arquipota niychis, Señorninchis Jesucristopa encargasqan obrapi allinta llank'ananpaq. 18Kaytaqa noqa kikiypunin makiywan qankunaman escribimushaykichis: “Qankunaqa yuyariychisyá, noqaqa carcelpin preso kashani. Noqaqa Diosmantan mañakushani, qankunata khuyapayaspa tukuy imapi yanapasunaykichispaq”. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\