Hebreos 10

1Moisespa escribisqan leykunaqa Señorninchis Jesucristopa llantun hinallan karan. Chaymi chay leykunaqa wakillanta Diosmantaqa yachachiwaranchis. Chayraykun Israel nacionniyoq runamasinchiskunaqa, templopi watan-watan chay sacrificio ofrendankuta presentanku. Ichaqa saynata presentashaspankupas, manan paykunaqa, Diospa ñawpaqninpiqa, perdonasqa justo runakuna kaytaqa atinkuchu. 2Sichus Moisespa escribisqan leykuna runakunapa llapallan huchankuta cheqaqtapuni perdonanman karan chayqa, mana huchayoqña sentikuspankun, paykunaqa manaña sacrificio ofrendakunataqa ruwankumanchu. 3Ichaqa sapa watan sacrificio ofrendankuta Diosman haywaspankuqa, huchallankumantan paykunaqa yuyarinku. 4Chaymi chay torokunapa, hinallataq chay orqo kapikunapa yawarninqa mana huchataqa limpiayta atinchu. 5Chaymi Señorninchis Jesucristoqa kay pachaman hamuspa, Dios Taytanta khaynata niran: “Qanqa manan munankichu, runakuna animalkunata wañuchispa, sacrificio ofrenda qosunaykitaqa. Chaymi qanqa huk cuerpota qowaspayki, kay pachaman mandamuwaranki. 6Hinaspapas qanmanqa manan agradasurankichu, runakuna huchankurayku, animalkunata wañuchispa, ninapi k'anaspa, qanman sacrificio ofrenda haywamususqaykiqa. 7Chaymi noqaqa khaynata nirani: ‘Diosnilláy, noqaqa kaypin kashani’, nispa. Noqamantan Bibliapiqa khayna escribisqa kashan: ‘Noqaqa hamushaniñan, qanpa munasqaykita ruwanaypaq’ ”, nispa 8Señorninchis Jesucristoqa primertan khaynata niran: “Dios Taytalláy, qanmanqa manan agradasunkichu huchankumanta perdonasqa kanankupaq, animalkunata wañuchispa, altarpi k'anaspanku qanman ofrecesusqaykiqa. Saynallataqmi qanmanqa mana agradasunkichu runakuna perdonasqa kanankupaq ofrendankuta qanman qosusqaykipas, nitaq tukuy sacrificio ofrendakuna ruwasqankupas”, nispa. Chaykunataqa niran, Moisespa escribisqan leypi chay ofrendakunata ruwanankupaq kamachisqa kashaqtinmi. 9Chaymantan Señorninchis Jesucristoqa nillarantaq khaynata: “Diosnilláy, qanmanmi hamuni qanpa munasqaykita ruwanaypaq”, nispa. Saynata nispanmi Señorninchis Jesucristoqa chay ñawpaq tiempopi ruwasqa pactota anularan. Hinaspan chay ñawpaq pactota reemplazaran (Jesucristopa cruzpi wañusqan) mosoq pactowan. 10Chayraykun Señorninchis Jesucristopa cruzpi wañusqanwan noqanchisqa ch'uyanchasqa karanchis. Saynataqa ch'uyanchasqa karanchis, Señorninchis Jesucristo Dios Taytanpa munasqanman hina, cuerponta huk sacrificio ofrendata cruzpi wañunanpaq ofrecekusqanraykun. Saynatan Señorninchis Jesucristoqa ruwaran ch'ulla kutilla wiña-wiñaypaq noqanchisrayku. 11Sacerdotekunaqa, leypi kamachisqanman hinan, sapa p'unchaw animalkunata wañuchispanku, Diosman sacrificio ofrendakunata ofrecenku. Ichaqa chay sacrificio ofrendata sapa kutin ofrecesqankuqa manan runakunapa huchankutaqa limpiaspa ch'uyanchayta atinchu. 12Ichaqa Señorninchis Jesucriston ch'ulla kutillata Diosman huk sacrificio ofrendata kikinpa cuerponta ofreceran, llapallan huchanchiskunamanta perdonawananchispaq. Saynata ruwaspan Jesucristoqa Diospa phaña ladonpi tiyayuran. 13Chaypin Señorninchis Jesucristoqa suyashan, Dios Taytan llapallan enemigonkunata vencespa, chakinwan sarunankama. 14Señorninchis Jesucristoqa cuerpontan ofreceran ch'ulla kutillata huk sacrificio ofrendata hina. Saynata ruwaspanmi payqa huchanchiskunamanta wiñaypaq perdonawaspanchis, ch'uyanchawashanchis. 15Chay nisqaymantan Santo Espiritupas huk testigo hina kaspa niwanchis khaynata: 16“Diosqa niranmi khaynata: ‘Qepa tiempopin noqaqa huk mosoq pactota wawaykunawan ruwasaq. Chaymi noqaqa paykunapa sonqonkupi leyniykunata churasaq. Hinaspapas chay leyniykunataqa paykunapa sonqonkupin escribisaq, (nisqayman hina purinankupaq)’ ”, nispa. 17Chaymantapas nillarantaqmi khaynata: “Noqaqa llapallan huchankuta perdonaspaymi, manaña ni hayk'aqpas chay huchankumanta, hinallataq tukuy maldadkuna ruwasqankumantapas yuyarisaqñachu”, nispa. 18Chayraykun niykichis, sichus llapallan huchanchiskuna ña perdonasqaña kashaqtinqa, manañan necesarioñachu huchanchiskunarayku ima sacrificiotapas Diosman ofrecenanchispaqqa. 19Saynaqa wawqe panaykuna, Señorninchis Jesucristo yawarninta noqanchispa favorninchispi cruzpi ch'aqchusqanwanmi, noqanchisqa mana pipa hark'asqan chay “Lugar Santísimo” nisqa cuartoman haykusunchis. 20Ichaqa Señorninchis Jesucriston cruzpi wañuspa, chay “Lugar Santo” cuartomanta “Lugar Santísimo” nisqa cuartoman haykunapaq ratk'a cortina dividiqta kicharan, saynapi (pipas paypi creeqkuna) chay “Lugar Santísimo” nisqa cuartoman haykunanchispaq. Chaymi kunanqa, Señorninchis Jesucristo kawsashaq kasqanrayku, paynintakama mosoq ñanta hina Dios Taytaman ashuyuyta atisunchis, Señorninchis Jesucristopa yanapayninwan. 21Chaymi Señorninchis Jesucristoqa llapallan sacerdotekunapa jefen. Paymi hanaq pachapi kaq cheqaq templopi serviq sacerdotenchis. 22Chayraykuyá noqanchisqa Diosninchisman ashuyusunchis tukuy sonqonchiswan paypi confiaspanchis. Ichaqa Señorninchis Jesucriston noqanchistaqa ña limpiawaranchishña sonqonchispi hinallataq conciencianchispi tukuy huchakunamanta, imaynan huk ch'uya unuwanpas cuerponchista maylliwashasunman hinata. 23Chayraykuyá noqanchisqa ama ishkayaspa, Diospi cheqaqtapuni confiaspa, iñiyninchispi qaqa hina sayasunchis. Diosninchisqa cumplinqapunin imapas prometesqantaqa. 24Noqanchisqa allinta piensaspa, tukuy imata ruwasun kallpanchanakunanchispaq, saynapi allin kaqkunata ruwaspa, khuyanakuspa, sumaqta kawsananchispaq. 25Hinaspapas amayá wakin runakuna hinachu huñunakuyninchistaqa dejarusunchis. Aswanqa huñunakuspanchisyá kallpanchanakusunchis, saynapi Diospi aswan mastaraq confiananchispaq. Saynataqa kawsasunchis, Señorninchis Jesucristopa kutimunan p'unchaw cercallaña kasqanta yachasqanchisraykuyá. 26Sichus noqanchis Señorninchis Jesucristomanta allin willakuyta yachashaspaña, kaqmanta huchallapi kawsayman a propósito kutisunchis chayqa, manañan huk clase sacrificioqa kanñachu salvasqa kananchispaqqa. 27Sichus saynata pipas Jesucristota rechazanqa chayqa, juicio p'unchawpi Diospa juzgananta hinallataq castiganallantañan suyashan. Chay p'unchawpin Diosqa, llapallan enemigonkunata nina rawray infiernoman wikch'uyunqa, chaypi destruisqa kanankupaq. 28Sichus pipas Moisespa escribisqan leykunata mana kasukunchu chayqa, wañuchisqan kanqa, ishkay otaq kinsa testigokuna paypa contranpi testigasqankurayku. 29Ichaqa Señorninchis Jesucristoqa, cruzpi yawarninta ch'aqchuspanmi, huk mosoq pactota ruwaran huchanchiskunata perdonawananchispaq. Kunan tapusqaykichis, ¿imayna castigotataq chashkinqaku Diospa Wawan Jesucristota despreciaq runakunarí? Paykunaqa Moisespa tiemponpi kawsaq runakunamantapas aswan más hatun castigotan chashkinqaku. Sayna castigotaqa chashkinqaku Señorninchis Jesucristota saruchakuq runakunan, Señorninchis Jesucristopa yawarnin ch'aqchusqanta despreciaq runakunan, hinallataq ancha khuyapayakuq Santo Espirituta k'amispa paymanta burlakuq runakuna iman. 30Hinaspapas noqanchisqa yachanchismi Diospa khayna nisqantaqa: “Noqamanmi tupawan paykunamanta vengakunaypaqqa. Noqan paykunataqa ruwasqankuman hina castigasaq”, nispa. Hinaspapas Diosqa nillarantaqmi khaynata: “Noqan wawaykunataqa juzgasaq”, nispa 31¡Ay, ima ñak'ariytaraq tarinqaku, kawsashaq cheqaq Diosmanta burlakuq runakunaqa! 32Ichaqa qankunaqa yuyariychisyá, Jesucristomanta chayllaraq allin willakuykunapi creespaykichisqa, tukuy imaymana sasachakuykunatan pasarankichis. Ichaqa sayna sasachakuykunapi tarikushaspaykichispas, qankunaqa manan iñiyniykichispiqa ishkayarankichishchu. Aswanmi tukuy chay sasachakuykunata aguantarankichis. 33Hinaspapas qankunamanta wakin enemigoykichis runakunan, (Jesucristopi creesqaykichisrayku), llapallan runakunapa ñawpaqninpi k'amisurankichis, maqasurankichis, hinallataq qatikashasurankichis ima. Wakin kutipitaqmi, wakin sufriqmasiykichiswan qankunaqa kushka sufrirankichis. 34Hinaspapas qankunaqa carcelpi preso kaq runakunatapas khuyapayarankichismi. Saynallataqmi qankunapa cosasniykichista autoridadkuna qechusuqtiykichispas, kusikuywan aguantarankichis. Saynataqa aguantarankichis, hanaq pachapi wiña-wiñaypaq tukuy imapas kapusuqniykichista yachaspaykichismi. 35Saynaqa imaña hayk'aña pasaqtinpas, amapuniyá Señorninchis Jesucristopi confiaytaqa dejankichishchu. Ichaqa saynata confiaspa kawsaqtiykichismi, Diosqa hatun premioykichista qopusunkichis. 36Hinaspapas qankunaqa ancha ñak'ariypiña tarikuspaykichispas, amapuniyá Jesucristopi confiaytaqa dejaychishchu. Saynata paypi allinta confiaspa, mana pisipaspa kawsaqtiykichismi, Diosqa prometesqankunata qankunaman qosunkichis. 37Chaykunamantan Diosqa Bibliapi khaynata nishan: “Diospa prometesqan runaqa hamunqan. Payqa prontollan chayamunqa. Payqa manan tardamunqachu. 38Allin kaqta ruwaq runakunaqa noqapi allinta creespankun kawsanqaku. Ichaqa noqamanta ishkayaspa, qepaman kutiq runakunawanqa, manan contentochu noqaqa kasaq”, nispa. 39Ichaqa noqanchisqa manan iñiyninchispi qepaman kutiq cobarde runakunachu kanchis. Qepaman kutiqkunaqa, anchata castigasqan kanqaku. Noqanchismi ichaqa, Diospi confiasqanchisrayku, salvasqa kaspa, wiñaypaq kawsasunchis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\