Juan 11

1Lázaro runan onqosqa kasharan. Paymi Betania llaqtayoq karan. Hinaspan chay llaqtapi hermanan Martawan, hinallataq hermanan Mariapiwan ima kushka tiyaranku. 2Kay Lazaropa hermanan Marian karan, Jesusman rispa, huk sumaq mishk'i q'apaq perfumewan Jesuspa chakinkunaman hich'ayuspa, chukchanwan ch'akichiqqa. 3Lazaropa hermanankunaqa huk runatan Jesusman mandaranku, khaynata nimunanpaq: —Señor, khuyakusqayki amigoyki Lázaron onqosqa kashan, nispa. 4Hinaqtinmi Jesusqa chay willakusqanta uyarispa niran: —Chay onqoyqa manan wañuchinqachu. Aswanmi chay onqoyqa Diospa atiyninta hinallataq noqa Wawanpa atiyniytapas runakuna rikunankupaq kanqa, nispa. 5Jesusqa anchatan khuyakuran Lazarota, Martata hinallataq Mariatapas. 6Ichaqa Lazaropa onqosqanta willashaqtinkupas, Jesusqa chay kasqan lugarpin ishkay p'unchawtawanraq qepakuran. 7Chay ishkay p'unchaw pasaruqtinñan, Jesusqa discipulonkunata niran: —Judea provincia lawman hakuchi kutisunchis, nispa. 8Chaymi discipulonkunaqa Jesusta niranku: —Yachachikuq, qayninpa p'unchawkunallan chay Judea provincia lawpi tiyaq Israel nacionniyoq runakunaqa wañuchiyta munashasurankiku. ¿Chaychu kunanri chay Judea provincia lawman kutiyta munashankí? nispanku. 9Hinaqtinmi Jesusqa paykunata contestaran: —P'unchawqa chunka ishkayniyoq horasniyoqmi. Chaymi pipas p'unchawpi purispaqa, p'unchawraq kasqanrayku mana ni imapipas urmanqachu. 10Tuta puriqmi ichaqa tutayaqpi purisqanrayku laq'apakuspa urman, nispa. 11Chaykunata rimaruspanmi, Jesusqa niran: —Amigonchis Lazaroqa puñullashanmi. Chaymi kunan rispay rikch'arichimusaq, nispa. 12Hinaqtinmi discipulonkunaqa niranku: —Señorlláy, puñullashantaq chayqa, Lazaroqa sanoyanqachá riki, nispanku. 13Jesusqa Lázaro wañusqanta yachaspanmi saynataqa niran. Ichaqa discipulonkunaqa Lázaro cheqaqta puñunallanpaqmi piensaranku. 14Chaymi Jesusqa discipulonkunata clarota niran: —Lazaroqa wañurunñan. 15Ichaqa qankunaraykun noqaqa chaypi mana kasqaywan anchata kusikuni. Kunanmi qankunaqa aswan mastaraq noqapi creenkichis. Saynaqa hakuchiyá Lazaropa kasqanman, nispa. 16Hinaqtinmi Mellizowan sutichasqa discipulon Tomasqa, wakin discipulokunata niran: —Noqanchispas Jesuswan kushka wañunanchispaq hakuchi, nispa. 17Jesusqa Betania llaqtaman chayaruspanmi, Lazarota tariran sepulturapi tawa p'unchaw p'ampasqataña. 18Betania llaqtaqa Jerusalén llaqtamanta kinsa kilómetro hina puriyllapin karan. 19Chaymi Israel nacionniyoq ashka runakunaqa, Lazaropa wañusqanmanta consuelanankupaq, Martapa hinallataq Mariapa tiyasqanku wasiman riranku. 20Hinaqtinmi Martaqa chay llaqtaman Jesús chayamusqanta yacharuspa, wasimanta lloqsispa, Jesusta chashkiq riran. Mariañataqmi ichaqa wasillapi qepakuran. 21Chaymi Martaqa Jesusta tarispa niran: —Señorlláy, sichus qan kaypi kawaq karan chayqa, hermanoyqa manan wañunmanchu karan. 22Ichaqa noqaqa yachanin, sichus Diosmanta kunan mañakuqtiykiqa, Diosqa tukuy ima mañakusqaykitapas qosunkin, nispa. 23Saynata niqtinmi, Jesusqa Martata niran: —Hermanoykiqa kawsarinpullanqan, nispa. 24Chaymi Martaqa niran: —Arí, noqaqa yachanin, juicio p'unchaw chayamuqtin, llapan wañuqkuna, hinallataq hermanoypas kawsarimunantaqa, nispa. 25Hinaqtinmi Jesusqa niran: —Noqan kani kawsay qoqqa, hinallataq wañusqakunata kaqmanta kawsarichiqpas. Pipas noqapi creeqqa wañusqaña kashaspapas kawsarinpunqan. 26Pipas kawsashaspallaraq noqapi creeqqa, manan wiñaypaqchu wañunqa; aswanmi wiñaypaq kawsanqa. ¿Kay nisqayta qan creenkichú? nispa. 27Chaymi Martaqa niran: —Arí, Señor, noqaqa creenin, qanqa Diospa Wawan kay pachaman Hamuq Salvadorniyku kasqaykita, nispa. 28Chaykunata parlaruspanmi, Martaqa hermanan Mariata waqyaspa, secretollapi niran: —Yachachikuqmi chayaramun. Hinaspan qanta waqyashasunki, nispa. 29Chaymi Mariaqa Martapa nisqanta uyarispa hinalla, Jesuspa kasqanman apurayllaman riran. 30Ichaqa Martapa hinallataq Mariapa tiyasqanku wasimanqa, Jesusqa manaraqmi chayamuranraqchu. Aswanmi Jesusqa Martawan tupasqan lugarllapiraq kasharan. 31Hinaqtinmi Israel nacionniyoq llaqtamasin runakunaqa Mariata consuelaspa kashaqtinku, Mariaqa apurayllaman sayarispa lloqsitamuran. Chayta rikuspankun chay Israel nacionniyoq runakunaqa piensaranku, Mariaqa hermanon Lazaropa sepulturanman waqaq rinanpaq. Chaymi paykunapas qepanta riranku. 32Hinaqtinmi Mariaqa Jesuspa kasqanman chayaruspa, Jesuspa ñawpaqninpi qonqoriyukuspa, khaynata niran: —Señorlláy, sichus kaypi kawaq karan chayqa, hermanoyqa manan wañunmanchu karan, nispa. 33Chaymi Jesusqa Mariapa waqasqanta, hinallataq Israel nacionniyoq runakunapas paywan kushka waqasqankuta rikuspan, anchata llakirikuran. 34Hinaspan Jesusqa paykunata tapuran: —Qankunari, ¿maypitaq Lazarotari p'amparamurankichís? nispa. Hinaqtinmi paykunaqa contestaspa niranku: —Señor, hakuchiyá qawamunaykipaq; hinaspa maypi p'ampamusqaykuta rikumuy, nispanku. 35Hinaqtinmi Jesusqa waqaran. 36Chay waqasqanta rikuspankutaqmi, chaypi kaq Israel nacionniyoq runakunaqa ninakuranku khaynata: —¡Qawariychis! ¡Jesusqa anchatapunin Lazarotaqa munakusqa! nispanku. 37Ichaqa wakin runakunañataqmi niranku: —Kay runaqa ñawsa runatapas qawarichiranmi. Chaychu, ¿imallatapas mana ruwayta atinman karan, Lázaro ama wañunanpaqrí? nispanku. 38Jesusqa kaqmanta anchata llakikuspanmi, Lazaropa sepulturanman ashuyuran. Chay sepulturaqa qaqa sikipin huk hatun mach'ay hina karan. Hinallataqmi punkunpas huk hatun rumiwan tapasqa karan. 39Hinaspan Jesusqa chaypi kaq runakunata niran: —Chay sepulturapa punkunpi rumita ayqechiychis, nispa. Hinaqtinmi wañuq Lazaropa hermanan Martaqa niran: —Señorlláy, wañusqanmantaqa tawa p'unchawñan pasarun. Chayqa ñachá kunankamaqa nishutaña asnarirun, nispa. 40Chaymi Jesusqa niran: —Ñan noqaqa niraykiña, “sichus noqapi creenki chayqa, Diospa atiynintan rikunki”, nispa. 41Hinaqtinmi runakunaqa sepultura tapaq rumita huk lawman ayqechiranku. Hinaqtinmi Jesusqa hanaq pachata qawarispa niran: —Dios Taytáy, uyariwasqaykimantan graciasta qoyki. 42Hinaspapas noqaqa yachanin tukuy tiempo uyariwasqaykitaqa. Ichaqa kunanmi kay runakunapa ñawpaqninpi graciasta qoyki, noqata mandamuwasqaykipi paykuna creenankupaq, nispa. 43Saynata rimaruspanmi, Jesusqa altota rimaspa, khaynata niran: —¡Lázaro, chaymanta lloqsimuy! nispa. 44Chaymi wañuq Lazaroqa kasqan ratolla chay sepulturamanta lloqsimuran, makinpas hinallataq chakinkunapas hatun telamanta ruwasqa vendakunawan alli-allin p'istusqa; hinallataq uyanpas huk hatun pañuelowan hina p'istusqa. Hinaqtinmi Jesusqa chaypi kaq runakunata niran: —Chay vendakunata pashkaychis purinanpaq, nispa. 45Mariata consuelanankupaq riq ashka runakunaqa, Lazarota Jesús kawsarichisqanta rikuspankun, Jesuspi creeranku. 46Ichaqa wakin runakunañataqmi, fariseo religionniyoq runakunaman Jesuspa chaykuna ruwasqanmanta willamuq riranku. 47Hinaqtinmi sacerdotekunapa jefenkunaqa, hinallataq fariseo religionniyoq runakunapiwan ima huk hatun asambleapi huñunakuranku. Hinaspan chaypi tapunakuranku khaynata: —¿Imatataq ruwasun chay runawanrí? Chay runaqa nishutañan milagrokunata ruwashan. 48Sichus hinallata dejasun chayqa, llapallan runakuna paypi creespankun, Roma llaqtapi autoridadkunapa contranpi hatarinqaku. Hinaqtinmi Roma llaqtayoq autoridadkuna soldadokunantin hamuspanku, kay Jerusalén llaqtapi templonchista thuñichinqaku, hinallataq kay Israel nacionninchistapas chinkachinqaku, nispanku. 49Ichaqa chay watapin Israel templopi serviq sacerdotekunapa jefen Caifás sutiyoq runa karan. Paymi niran: —Qankunaqa manan ni imatapas yachankichishchu, 50nitaqmi allintaqa ni imatapas entiendenkichishchu. Aswan allinmi kanman huk runalla kay llaqtanchista salvananrayku wañuqtinqa, aswan enteron nacionninchis, mana imaman tukunanmantaqa, nispa. 51Chaytaqa chay sacerdotekunapa jefen Caifasqa manan kikillanmantachu rimaran. Aswanmi kikin Diospuni sacerdotekunapa jefen kasqanrayku paytaqa rimachiran, saynapi Jesusqa Israel nacionpi runakunata salvananrayku wañunanmanta ninanpaq. 52Hinaspapas Jesusqa manan Israel nacionpi runakunaraykullachu wañunan karan. Aswanqa enteron mundontinpi Diospa ch'eqesqa wawankunata hukllaman huñunanpaqmi. 53Chaymi chay p'unchawmantapacha Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunaqa acuerdoman haykuranku, Jesusta wañuchinankupaq. 54Chayraykun Jesusqa mana alayritañachu puriran, Israel nacionniyoq runakunapa jefenkuna ama rikunanpaq. Aswanmi Jesusqa Judea provincia lawmanta lloqsispa, Efraín sutiyoq llaqtaman riran. Hinaspan discipulonkunawan kushka chaypi qepakuran. 55Chay p'unchawkunapin Israel nacionniyoq runakunapa Pascua fiesta ruwananku p'unchaw ña chayamusharanña. Chaymi ashka runakuna chay Pascua fiesta p'unchaw manaraq chayamushaqtin, Jerusalén llaqtaman riranku, huchankumanta chaypi perdonasqa kanankupaq. 56Chaymi runakunaqa Jesusta mashkaranku. Hinaspan temploman chayaruspanku, paykunaqa tapunakuranku khaynata: —Qankunari, ¿ima ninkichistaq? Chay Jesusri, ¿hamunqachu icha manachu kay fiestaman? nispanku. 57Hinaqtinmi fariseo religionniyoq runakunaqa, Israel templopi serviq sacerdotekunapa jefenkunapiwan ima, llaqtamasin runakunata, khaynata kamachiranku: —Sichus pipas rikunqa otaq yachanqa chay Jesusqa maypis kasqanta chayqa, noqaykuman willakuq hamuchunku, saynapi noqayku payta hap'ispa presochanaykupaq, nispanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\