Juan 12

1Pascua Fiestapaq soqta p'unchawraq faltashaqtinmi, Jesusqa Lazaropa tiyasqan Betania llaqtaman riran. Chay llaqtapin Lazarota wañusqanmanta ñawpaqtaraq kawsarichiran. 2Hinaqtinmi Jesuspaq mikhunata chaypi ruwachiranku. Chaypin Jesusqa Lazaropiwan, hinallataq huk runakunapiwan ima, mesapi kushka mikhunankupaq tiyayuranku. Lazaropa hermanan Martañataqmi, mikhunata servimuran. 3Hinaqtinmi (Martapa hermanan) Mariaqa, huk sinchi precioyoq sumaq q'apaq perfumeta medio litro hinata orqomuspa apamuran. Chay perfumeqa nardo sutiyoq plantapa q'apayninmanta ruwasqan karan. Chaywanmi Jesuspa chakinkunaman llusiyuspa, chukchallanwan ch'akichiran. Hinaqtinmi chay perfumepa sumaq q'apayninqa enteron wasi ukhupi hunt'ayuran. 4Chayta rikuspan, Jesusta traicionananpaq kaq discipulon Judas Iscarioteqa, khaynata niran: 5—Kay sumaq q'apaq perfumetari, ¿imanaqtintaq aswan mana venderanchishchú? Kay perfumeqa kinsa pachaq p'unchaw jornal qolqepa valorninmi. Hinaspapas sayna ashka qolqewanqa, wakchakunatan yanapasunman karan, nispa. 6Judas Iscarioteqa manan wakchakunata khuyapayasqanraykuchu saynataqa niran, aswanqa suwakuy mañayoq kasqanraykun. Chay Judasqa Jesuspa, hinallataq discipulonkunapa qolqenkutan bolsapi hap'iran. Hinaspan chay waqaychasqan qolqeta sapa kutin suwakuran. 7Hinaqtinmi Jesusqa chay Judas Iscarioteta niran: —Ama hark'akuychu, chakiyta kay warmi chay perfumewan llusiwanantaqa. Payqa p'ampawananku p'unchawpaqmi kay perfumetaqa waqaychasharan. 8Wakchakunaqa sapa p'unchawmi qankunawan kanqa. Noqan ichaqa mana sapa p'unchawchu qankunawan kasaq, nispa. 9Jesusqa Betania llaqtapin kasharan. Chaytan Jerusalén llaqtapi tiyaq Israel nacionniyoq runakunaqa yacharuranku. Hinaspan paykunaqa, Jesusta hinallataq wañusqanmanta kawsarichisqan Lazarotawan qawaq, Betania llaqtaman riranku. 10Chaymi sacerdotekunapa jefenkunaqa, Lazarotapas wañuchinankupaq acordaranku. 11Saynataqa acordaranku, ashka runakuna paykunamanta t'aqakuspa, Jesuspi creesqankuraykun. Runakunaqa Jesuspiqa creeranku, Lazarota Jesús kawsarichimusqanraykun. 12Paqarisnintin p'unchawmi Jerusalén llaqtapi Pascua fiestaman riq ashkallaña runakunaqa Jesuspa hamunanta yacharuranku. 13Hinaspan palmerapa ramankunata apayukuspa Jesusta chashkinankupaq riranku. Hinaspan chay llapallan runakunaqa altota qaparispa niranku: —¡Diospa sutinpi hamuqqa, alabasqayá kachun! ¡Israel nacionninchispa Reyninqa, bendecisqayá kachun! nispanku. 14Chaykuna pasashaqtinmi, Jesusqa huk asnochata tarispa, chay asnochapi montakuran, Bibliapi nisqanman hina. Bibliapin nishan: 15“¡Jerusalén llaqtapi tiyaq runakuna, ama manchakuychishchu. Reyniykichismi hamushan, huk asnochapi montayukuspa!” nispa 16Jesuspa discipulonkunaqa chay ratopiqa manan entienderankuchu chaykuna pasasqanmantaqa. Ichaqa hanaq pachaman Jesuspa ripusqanpa qepanmanñan, chayraq discipulonkunaqa chaykuna pasasqanmanta yuyarispa entienderanku. Hinaspan yuyariranku, Jesusmanta Bibliapi sayna rimasqanta, hinallataq paymanta chaykunaqa escribisqa kasqanmantawan ima. 17Ashka runakunan karanku, Lazarota Jesús kawsarichimusqan ratopiqa. Paykunan runakunaman chay rikusqankumanta willakuranku. 18Chaymi runakunaqa chay milagro ruwamusqanta yachaspanku, Jesusman tariparanku. 19Hinaqtinmi fariseo religionniyoq runakunaqa, khaynata ninakuranku: —¡Qawariychis! Manan ni ima ruwaytapas atisunmanchu; llapallan runakunan paypi creespa qepanta rishanku, nispanku. 20Pascua fiestapi adoranankupaq hamuq runakunamanta wakinmi, Grecia nación lawmanta karanku. 21Hinaspan paykunaqa Jesuspa discipulon Felipeman ashuyuranku. Payqa Galilea provincia law ukhupi Betsaida sutiyoq llaqtamantan karan. Paytan ruegakuranku khaynata: —Señor, Jesustan rikuyta munayku, nispanku. 22Chaymi Felipeqa Andresman willaq riran. Hinaspan ishkayninkuña Jesusman rispanku willaranku. 23Hinaqtinmi Jesusqa khaynata niran: —Tiempoqa ñan chayaramunña, noqa Diosmanta Hamuq Runa, pis kasqayta llapallan runakuna yachaspa, noqata hatunchawanankupaq. 24Chaymi qankunaman cheqaqtapuni niykichis, qankunaqa yachankichismi: Trigo t'akasqaykichis allpawan p'ampasqa kaspaqa, wiñamunqan; hinaspan allinta rurunqa. Ichaqa sichus chay trigo allpapa hawallanpi kaspaqa, manan wiñanqachu rurunanpaqqa. 25Saynallataqmi pipas kay pachapi payllapaq kawsay munaqqa, wiñaypaqmi wañunqa. Ichaqa pipas noqapi creesqanrayku wañuqmi, wiña-wiñaypaq kawsanqa. 26Saynallataqmi sichus pipas serviwananpaq qatikuwayta munaspaqa, noqatan kasukunan. Chaymi noqata serviwaqniy runaqa, may kasqaypi kanqa. Saynallataqmi paymanqa Dios Taytaypas premionta qopunqa, nispa. 27Jesusmi khaynata niran: —¡Kay ratopin noqaqa ancha llakisqa kashani! Chayri, ¿ima niymantaq? Icha, ¿Papáy, libraykuway kay ratopi ñak'ariykunamanta, nispachu nisaq? ¡Manan! ¡Noqaqa ñak'arispa runakunata salvanaypaqmi hamurani! 28Saynaqa Dios Taytáy, kay pachapi runakunamanyá atiyniykita rikuchiy, nispa. Hinaqtinmi hanaq pachamanta Dios Taytanqa nimuran: —Ñan atiyniytaqa rikuchiniña; ichaqa huktawanpas rikuchisaqmi, nispa. 29Hinaqtinmi chaypi kaq runakunaqa, Dios Taytapa nimusqanta uyarispa niranku: —Rayon t'oqyamushan, nispanku. Ichaqa wakinñataqmi niranku: —Huk angelmi Jesustaqa rimapayamushan, nispanku. 30Chaymi Jesusqa paykunata niran: —Kaykuna uyarisqaykichisqa manan noqaraykuchu, aswanqa qankuna noqapi creenaykichispaqmi. 31Ichaqa kay pachapi huchallapi kawsaq llapallan runakuna juzgasqa kanankupaqmi, ña tiempoqa chayaramunña. Hinaqtinmi kay pachata gobiernaq diablopas, qarqosqa kanqa. 32Ichaqa cruzpi chakataspa wañuchiwaqtinkun, noqaqa llapallan nacionkunamanta runakunata pusamusaq, noqaman hamuspanku, noqapi creenankupaq, nispa. 33Saynata nispanmi, Jesusqa entiendechiran imaynan wañunanmanta. 34Chaymi runakunaqa Jesusta khaynata tapuranku: —Noqaykuqa yachaykun Bibliapi khayna escribisqa kasqanta: “Diosmanta Hamuq Salvadorqa wiñaypaqmi kawsanqa”, nisqanta. Chayri, ¿imanaqtintaq qanri ninki: “Diosmanta Hamuq Runaqa chakatasqan wañunqa”, nispaykirí? Sayna kaqtinri, ¿pitaq chay Diosmanta Hamuq Salvadorqa? nispanku. 35Chaymi Jesusqa niran: —(Noqan Diosmanta Hamuq K'anchayqa kani). Ichaqa kay K'anchayniyqa chikan tiempollañan qankunawanqa kanqa. Saynaqa noqapa K'anchayniypiyá puriychis, chay K'anchayniy qankunawan kallashaqtinraq. Saynapin tutayaqqa mana sorprendesunkichishchu. Ichaqa pipas tutayaqpi puriqqa, manan yachanchu mayman risqantapas. 36Qankunawanraq noqa K'anchay kashaqtiyqa, noqapiyá creeychis, saynapi K'anchaypi puriq wawaykuna kanaykichispaq, nispa. Chaykunata niruspanmi Jesusqa, runakunapa ladonmanta ripuspa, manaña alayritañachu puriran. 37Jesusqa ashka milagrokunata Israel nacionniyoq runakunapa ñawpaqninpi ruwashaqtinpas, Jesuspiqa manan creerankuchu. 38Saynapin cumplikuran Diosmanta willakuq profeta Isaiaspa khayna escribisqan: “Señorlláy, willakusqaykutari, ¿pitaq creeran? Manan pipas creenchu. Señorlláy, ¿pimantaq atiyniykitari rikuchirankí?” nispa 39Chayraykun runakunaqa Jesuspi mana creerankuchu. Hinaspapas profeta Isaiasqa paykunamantan escribispa, khaynata nillarantaq: 40“Diosmi paykunataqa ñawsaman hina tukuchiran. Sonqonkutataqmi rumiyarachiran, saynapi ama entiendenankupaq, mana kasukuq kanankupaq, huchankumantapas Diosman ama kutirinankupaq, hinallataq mana salvasqa kanankupaq ima”, nispa 41Kaykunatan profeta Isaiasqa escribiran, Jesuspa sumaq glorianta rikusqanrayku. 42Saynata ashka runakuna Jesuspi mana creeshaqtinkupas, ichaqa ashkan wakin runakunamantaqa Jesuspiqa creeranku. Chay creeqkunamantan wakinqa Israel nacionpi kamachiq jefekuna karanku. Ichaqa chay jefekunaqa fariseo religionniyoq runakunatan manchakuranku. Chayraykun Jesuspi creesqankutaqa mana alayritachu pimanpas willakuranku, saynapi sinagoga wasimanta ama qarqosqa kanankupaq. 43Aswanmi chay jefekunaqa, runakuna alabanallanta munaranku, Diospa alabananmantaqa. 44Jesusmi altota rimaspa khaynata niran: —Pipas noqapi creeqqa manan noqallapichu creen. Aswanqa mandamuwaqniy Taytaypipas creenmi. 45Saynallataqmi pipas noqata rikuwaqqa, mandamuwaqniy Taytaytapas rikushanman hinan. 46Noqan kay pachaman hamuq K'anchayqa kani. Chaymi pipas noqapi creeqqa, mana tutayaqpichu purinqa. 47Sichus pipas noqapa nisqaykunata uyarishaspa, mana kasukuqtaqa, manan noqachu juzgasaq. Noqaqa manan kay pachapi runakunata juzgaqchu hamurani; aswanqa salvaqmi. 48Ichaqa pipas noqata cheqniwaspa, hinallataq yachachisqaykunatapas uyarishaspa, mana kasukuqtaqa, palabraypa nisqanman hinan juzgasqa kanqa juicio p'unchawpi. 49Chaymi noqaqa mana kikillaymantachu ni imatapas rimarani. Aswanqa mandamuwaqniy Taytaymi ima ninaytapas, hinallataq imaynata yachachinaytapas kamachiwaran. 50Hinaspapas noqaqa yachanin, Taytaypa kamachikuyninqa wiña-wiñaypaq kawsay qokuq kasqanta. Chayraykun Taytaypa kamachiwasqanta, noqaqa qankunaman yachachishaykichis, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\