Juan 18

1Jesusqa mañakuyta tukuruspanmi, discipulonkunapiwan kushka Cedrón nisqa wayq'opa chimpanpi kaq huertaman riran. 2Chay lugartaqa Jesusta traicionaq Judas Iscariotepas allintan reqsiran, chaypi ashka kutita Jesusqa discipulonkunapiwan huñunakusqankurayku. 3(Jesusqa chay lugarpin discipulonkunawan huñunasqa kasharanku). Hinaqtinmi Judas Iscarioteqa, Roma llaqtayoq soldadokunata pusayukuspa, hinallataq templota cuidaq guardiakunapiwan ima hamuranku. Paykunaqa hamuranku lamparinniyoq, mecheroyoq, hinallataq allin armasqa iman. Paykunataqa mandamuranku sacerdotekunapa jefenkuna, hinallataq fariseo religionniyoq runakunapiwan iman. 4Ichaqa Jesusqa ñan yacharanña imakunas payta pasananmantaqa. Chaymi Jesusqa chay armasqa runakunapa hamusqanta rikuruspa, paykunaman ashuyuran. Hinaspan paykunataqa khaynata tapuran: —Qankunari, ¿pitataq mashkamushankichís? nispa. 5Chaymi chay runakunaqa contestaranku: —Nazaret llaqtayoq Jesustan mashkashayku, nispanku. Hinaqtinmi Jesusqa niran: —Noqan chay mashkasqaykichis runaqa kani, nispa. Jesusta traicionaqnin Judaspas chaypin kasharan. 6“Noqan chay mashkasqaykichis runaqa kani”, nispa Jesús niqtinmi, paykunaqa qepaman kutispanku, pampaman t'ikrakuranku. 7Hinaqtinmi Jesusqa kaqmanta paykunata tapuran: —Qankunari, ¿pitataq mashkamushankichís? nispa. Chaymi paykunaqa kaqmanta contestaranku: —Nazaret llaqtayoq Jesustan mashkashayku, nispanku. 8Chaymi Jesusqa contestaran: —Ñan niykichishña: “Noqan kani”, nispa. Noqata mashkamuwashankichis chayqa, kay discipuloykunatayá ripunankupaq dejaychis, nispa. 9Kaykunaqa pasaran, Jesuspa ñawpaqtaraq rimasqan cumplikunanpaqmi. Paymi niran: “Papaypa qowasqankunataqa, manan ni ch'ullallatapas chinkachinichu”, nispa. 10Hinaqtinmi Simón Pedroqa espadanta orqomuspa, Malco sutiyoq runapa phaña ninrinta kuchurparan. Chay runaqa sacerdotekunapa jefenta serviq runan karan. 11Chaymi Jesusqa Pedrota niran: —Chay espadaykita waqaychay. Dios Taytaymi ñak'arinaypaq noqataqa kamachimuwaran. ¿Chaychu noqari, chay ñak'ariyta mana chashkiyman? nispa. 12Chay Roma llaqtayoq soldadokunan, jefenpiwan, hinallataq templota cuidaq guardiakunapiwan ima, Jesusta hap'ispa, makinta chaqnaspa, presota aparanku. 13Hinaspan primertaqa sacerdote Anaspa wasinman aparanku. Anasqa Caifaspa suegronmi karan. Chay watapin Caifasqa sacerdotekunapa jefen karan. 14Chay Caifasmi Israel nación llaqtapi kamachikuq jefekunata, ñawpaqtaraq consejaspa, khaynata niran: “Allinmi kanman huk runalla wañunanpaq, ashka runakuna nacionninchispi wañunanmantaqa”, nispa. 15Simón Pedroqa Jesuspa huknin discipulonpiwanmi, Jesusta presota apaqtinku qepanta riranku. Pedrowan riq discipuloqa, sacerdotekunapa jefenwanmi reqsinakuran. Chayraykun Jesusta chay palacio wasipa pationman apayuqtinku, Pedrowan riq discipulopas chayman haykuran. 16Ichaqa Pedroñataqmi hawallapi qepakuran. Chaymi sacerdotekunapa jefenwan reqsinakuq discipuloqa ukhumantaña lloqsimuspa, punkupi cuidaq warmita niran, Pedrota palacio wasipa pationman haykuchinanpaq. Chayñan Pedroqa haykuran. 17Hinaqtinmi punkuta cuidaq warmiqa Pedrota khaynata tapuran: —¿Qanqa kay runapa huknin discipulonmá kashankí? nispa. Hinaqtinmi Pedroqa contestaran: —Noqaqa manan chay runapa discipulonchu kani, nispa. 18Chayllapitaqmi sacerdotekunapa jefenpa sirvientenkunapas, hinallataq templota cuidaq guardiakunapas, chirimusqanrayku ninata ratachispanku muyuriqninpi q'oñikusharanku. Chaypin Pedropas paykunawan kushka q'oñikusharan. 19Sacerdotekunapa ñawpaq kaq jefen Anasmi Jesusta tapuran, pikunas discipulonkuna kasqanmanta, hinallataq imakuna yachachisqanmantawan ima. 20Chaymi Jesusqa contestaran: —Noqaqa alayritan llapallan runakunamanqa rimarani. Hinaspapas noqaqa sapa kutinmi templopi, hinallataq Diosmanta yachachina sinagoga wasikunapipas, Israel nacionniyoq llapallan runakuna uyarishaqtinku yachachirani. Noqaqa manan ni imatapas pakallapiqa rimaranichu. 21Chayri, ¿imanaqtintaq noqatari tapuwashankí? Sichus noqamanta imatapas yachayta munaspaykiqa, aswanyá chay uyariwaqniy runakunata tapumuy. Paykunan noqapa tukuy imakuna rimasqaykunamantaqa yachanku, nispa. 22Saynata niqtinmi templota cuidaq huknin guardiaqa, Jesusta uyanpi saqmaran. Hinaspan niran: —¿Saynatachu ninayki sacerdotekunapa jefenta? nispa. 23Hinaqtinmi Jesusqa chay saqmaqnin guardiata contestaspa, khaynata niran: —Sichus mana allinkunata rimarani chayqa, niwayá mana allin rimasqaykunata. Ichaqa, sichus cheqaqta rimarani chayqa, ¿imanaqtintaq saqmawashankirí? nispa. 24Hinaqtinmi sacerdotekunapa ñawpaq kaq jefen Anasqa, Jesuspa makinkuna hina watasqallata, sacerdotekunapa jefen Caifasman apachiran. 25Pedroqa kaqllapiraqmi ninaq ladonpi sayaspa q'oñikusharan. Hinaqtinmi paytaqa khaynata tapuranku: —Qanpas, ¿manachu chay runapa huknin discipulon kashankí? nispanku. Chaymi Pedroqa negaspa khaynata contestaran: —Noqaqa manan chay runapa discipulonchu kani, nispa. 26Chaymantan sacerdotekunapa jefenta serviq runaqa, Pedrota rikuruspa tapullarantaq: —Noqaqa, ¿qantachus hina Jesuswan kushkata, huertapiqa rikusharaykí? nispa. Chay sirviente runaqa Malco sutiyoq runapa familianmi karan. Chay Malcotan Pedroqa ninrinta huertapi kuchuran. 27Chaymi Pedroqa kaqmanta negallarantaq. Hinaqtinmi chay ratolla galloqa waqaramuran. 28Tutallamantan sacerdotekunapa jefen Caifaspa wasinmanta gobernador Poncio Pilatopa palacio wasinman Jesusta aparanku. Hinaspan Israel nacionniyoq runakunaqa costumbrenkuman hina chay palacio wasimanqa mana haykunankuchu karan, Poncio Pilato forastero runa kasqanrayku. Sichus forasterokunapa wasinman haykuspankuqa, manañan chay Pascua mikhunata mikhunankupaqqa limpioñachu kankuman karan. 29Chaymi Roma llaqtayoq gobernador Poncio Pilatoqa, hawaman lloqsimuspa, Jesusta acusaq runakunata tapuran: —Qankunari, ¿imamantataq kay runatari acusashankichís? nispa. 30Hinaqtinmi paykunaqa contestaranku: —Sichus allin ruwaq runa kaqtinqa, manachá qanmanqa apamuykikumanchu karan, nispanku. 31Hinaqtinmi Poncio Pilatoqa niran: —Kay runataqa apakapuychis. Hinaspa qankunapa leyniykichisman hina juzgamuychis, nispa. Hinaqtinmi Israel nacionniyoq autoridad runakunaqa contestaranku khaynata: —Noqaykuqa manan autorizasqachu kayku, pitapas wañunanpaq sentencianaykupaqqa, nispanku. 32Saynapin cruzpi wañunanmanta Jesuspa nisqan cumplikuran. 33Saynata niqtinkun Poncio Pilatoqa palacio wasinman kaqmanta kutiyuspa, Jesusta waqyaspa, khaynata tapuran: —¿Qanchu kanki Israel nacionniyoq runakunapa reynin? nispa. 34Chaymi Jesusqa huk tapukuywan contestaran: —Qanri, ¿kikillaykimantachu tapuwashankí? Icha, ¿hukkunachu noqamantari nisurankí? nispa. 35Hinaqtinmi gobernador Poncio Pilatoqa khaynata contestaran: —Noqari, ¿acaso Israel nacionniyoq llaqtamasiykichu kaní? Llaqtamasiyki runakunan, hinallataq sacerdotekunapa jefenkuna iman, qantaqa noqaman apamuwanku. Chayri, ¿ima mana allintataq paykunapa contranpiri ruwaramurankí? nispa. 36Hinaqtinmi Jesusqa contestaspa niran: —Noqaqa manan kay pachapi reykuna hina kamachiqchu kani. Sichus kay pachapi reykuna hina kayman chayqa, noqapa discipuloykunan noqarayku peleaspanku defiendewanman, saynapi Israel nacionniyoq jefekunaman ama entregawanankupaq, nispa. 37Hinaqtinmi gobernador Poncio Pilatoqa niran: —Saynaqa, ¿reychu kankí? nispa. Hinaqtinmi Jesusqa contestaran: —Qanmi niwashanki: “Reymi kanki”, nispaqa. Noqaqa kay pachaman hamuspan nacerani, hinaspan kay pachapi runakunaman cheqaq kaqmanta willarani. Chaymi pipas cheqaq kaqta mashkaqqa, willakusqaytapas uyarin, nispa. 38Saynata niqtinmi gobernador Poncio Pilatoqa tapuran: —¿Imataq chay cheqaq kaqrí? nispa. Saynata Jesusta tapuruspanmi, Poncio Pilatoqa palacio wasinpa punkunman kaqmanta lloqsimuspa, Israel nacionniyoq runakunata niran: —Kay runapiqa manan ni ima huchatapas tarinichu. 39Ichaqa qankunapa costumbreykichisman hinan, noqaqa Pascua fiesta p'unchawpi huk presota kacharini. Chayri, ¿qankuna munankichishchu Israel nación llaqtapa reyninta kacharipunayta? nispa. 40Saynata Poncio Pilato niqtinmi, llapallan runakunaqa khaynata qaparispa niranku: —¡Chay runataqa ama kachariychu! ¡Aswanqa Barrabás runata kacharipuy! nispanku. Chay Barrabasqa criminal suwa runan karan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\