Judas 1

1Noqa Judasmi qankunata saludamuykichis. Noqaqa Jesucristopa serviqnin, hinallataq Santiagopa wawqenmi kani. Chaymi kay cartata qankunaman escribimushaykichis, qankunataqa Dios Taytan waqyaspa, khuyakusurankichis. Saynallataqmi Señor Jesucristopas qankunataqa waqaychashasunkichis. 2Noqaqa Diosmantan mañakushani, qankunata anchata khuyapayaspa, yanapasunaykichispaq, hinaspapas khuyakuywan, hawkallata kawsachisunaykichispaq ima. 3Khuyasqay wawqe panaykuna, noqaqa ñawpaqtaraqmi escribimuytapuni munarani Diospa salvawasqanchismanta. Ichaqa kunanmi, necesario kaqtin, escribimushaykichis Diospa saqewasqanchis cheqaq yachachikuyta peleaspa hinaraq allinta defiendenaykichispaq. Chay yachachikuytan Diosqa paypi llapallan creeq wawankunaman huk kutillata qowaranchis. (Chayraykuyá qankunaqa ama creeychishchu huk clase yachachikuykunapiqa). 4(Noqaqa ancha preocupasqan kashani), qankuna ukhumanmi Diosmanta llullakuspa yachachikuq runakuna mana mushachikuspalla haykuramunku. Paykunan Diospa sumaq yachachikuyninkunata t'ikranku, tukuy mana allin ruwaykunapi purinankupaq. Hinaspan paykunaqa khaynata ninku: “Dios Taytanchisqa ancha allin kaspan, huchakunata ruwaqtinchispas mana castigawanchishchu. Chaymi aycha cuerponchispa tukuy ima munasqantaqa atillanchis ruwayta”, nispanku. Saynata piensaspankun paykunaqa neganku sapallan atiyniyoq Diostapas, hinallataq Señorninchis Jesucristotapas. Chaymi paykunaqa ñawpaqmantapacharaq ña destinasqaña kashanku, castigasqa kaspanku ñak'arinankupaq. 5Chaymi noqaqa kaykunamanta qankunata yuyarichiyta munashani: Diosqa ñawpaq tiempopin Israel nacionniyoq runakunata Egipto nacionmanta orqomuspa, paypi mana creeqkunata wañuchispa chinkachiran. 6Saynallataqmi Diospa contranpi rebelakuq angelkunawanpas pasaran. Paykunaqa Diosta mana kasukusqankuraykun, Diospa ladonpi kasqankuta saqespanku, lloqsimuranku. Chayraykun paykunaqa tutayaq ukhupi cadenakunawan watasqa kashanku, asta juicio p'unchaw chayamunankama. 7Saynallataqmi pasaran Sodoma llaqtawan, Gomorra llaqtawan, hinallataq chay llaqtakunapa muyuriqninpi huk llaqtakunawanpas. Chay llaqtakunapi tiyaqkunan waqllikuy huchakunapi puriranku. Hinaspan qaripura otaq warmipura waqllikuy millay huchakunata ruwaspa tiyaranku. Sayna ruwasqankumantan Diosqa paykunata wikch'uyuran wiña-wiñaypaq nina rawrayman. Chaykunaqa pasaran noqanchispaq huk ejemplo kananpaqmi. 8Ichaqa chaykunamanta yachashaspankupas, chay falso yachachikuq runakunaqa, sueñoypi hina kawsaspankun, chay ñawpaq huchayoq runakuna hinallataq paykunapas cuerponkuta huchakunawan qenllichashanku. Hinaspan paykunaqa Diospa kamachikuyninkunatapas pisiman churaspanku, atiyniyoq angelkunatapas k'aminku. 9Ichaqa Arcángel Miguelpas, angelkunapa jefen kashaspanmi, mana ni ima nispapas diablotaqa k'amiranchu, nitaq maldeciranpashchu, Moisespa cuerponta diablowan quitanakushaspankupas. Aswanmi niran: “Señor Diosmi castigasunki”, nispalla. 10Ichaqa chay falso yachachiq runakunaqa mana entiendesqanku yachachikuykunamantan malta rimanku. Hinaspapas paykunaqa chikallan entiendesqankutapas mana aceptaspankun, mana piensayniyoq animalkuna hina cuerponpa munasqanta ruwaspa kawsanku. Saynata ruwaspankun paykunaqa condenakushanku, chinkachisqa kanankupaq. 11¡Ay, imaynaraq chay falso yachachiq runakunaqa kanqaku! Cainpa ruwasqanta hinan paykunaqa ruwashanku. Hinaspapas paykunaqa ñawpaq falso profeta Balaam hinan qolqerayku mana allinkunata ruwashanku. Chaymi paykunaqa Diospa contranpi rimasqankurayku wañunqaku, imaynan ñawpaq tiempopi Coré sutiyoq runapas, Moisespa contranpi rimasqanrayku wañuran chay hinata. 12Chay runakunaqa mikhunaykichispaq huñunakusqaykichis fiesta ruwasqaykichiskunapin kashanku. Hinaspan paykunaqa Diosta mana respetaspanku, hinallataq raqrapullaña kasqankurayku, mana p'enqakuspanku fiestaykichispi mikhunakunata mikhunku, hinallataq tomanku ima. Chaykunata ruwaspankun, paykunallapi preocupakunku. (Hinaspapas paykunaqa hermanokunata kallpanchanankupaqmi ofrecekunku; ichaqa manataqmi ni imatapas ruwankutaqchu kallpanchanankupaqqa). Chaymi paykunaqa kay lawman, waq lawman wayrapa apakachasqan ch'aki phuyu hina kanku. Chiraw tiempopi mana ruruyoq sach'akuna hina kanku. Saphinmantapacha orqosqa sach'akuna hina kanku. Ishkaykama wañusqa runakuna ima kanku. 13Hinaspapas paykunaqa lamar qochapi unu qalchikamuq hinan kanku. Paykunaqa mana p'enqakuspankun llapallan runakunapa ñawpaqninpi tukuy huchakunata ruwanku. Hinaspapas chay huchakuna ruwasqankuqa rikch'akun lamar qochapi unu posoqosparaq qalchikamuspa, tukuy ima qenllikunata apamuqmanmi. Chaymi paykunaqa chinkasqa qoyllurkuna hina ch'inñeq tutayaqninta rispanku, ña sentenciasqaña kashanku, wiña-wiñaypaq chay ch'inñeq tutayaq ukhupi kawsanankupaq. 14Ñawpaqtaraqmi Adanpa qanchis kaq mirayninmanta Enocpas, sayna falso yachachiq runakunamantaqa ña willakuranña khaynata: “Señortan rikurani waranqa-waranqa angelninkunantin hamushaqta, 15chay mana allin ruwaq runakunata juzgananpaq. Hinaspan payqa anchata castiganqa paypa contranpi chay rimaq runakunata”, nispa. 16Diosmanta llullakuspa yachachiq runakunaqa imamantapas quejakullashankun. Hinaspapas pitapas criticaspallan purishanku. Paykunaqa imatapas ruwanku kikinkupa munasqankuman hinallan. Rimankupas kikinkuta alabakunallankupaqmi. Hinaspapas suma-sumaqtaraqmi wakin runakunamantapas rimanku, saynapi chay runakunamanta ima provechotapas paykunallapaq orqonankupaq. 17Ichaqa khuyasqay wawqe panaykuna, qankunaqa yuyariychisyá Señorninchis Jesucristopa apostolninkuna ñawpaqtaraq willakusqankumanta. 18Paykunan nisurankichis khaynata: —Qepa tiempokunatan kanqa Diosmanta hinallataq Diosta serviq runakunamanta burlakuspa puriq runakuna. Hinaspan paykunaqa millay mana allinkunata ruwaspa, munasqankuman hinalla purinqaku, nispa. 19Chay runakunan Jesucristopi creeqkunata peleanachisunkichis, hinallataq dividichisunkichis ima. Hinaspapas paykunapiqa manan kanchu Diospa Santo Espiritunqa. Chaymi paykunaqa aychankupa munasqankuman, hinallataq sonqonkupa munasqankuman hinalla imatapas ruwanku. 20Qankunayá ichaqa, khuyasqay wawqe-panaykuna, Diospi anchata confiakuychis, saynapi iñiyniykichis astawanraq wiñananpaq. Saynallataq, Santo Espiritupa yanapayninwan, Diosmantapas mañakuychis. 21Diosqa anchatapunin munakuwanchis. Chayraykuyá tukuy tiempo paypiqa confiakuychis. Señorninchis Jesucristoqa anchatapunin khuyapayawanchis. Chayraykuyá paypi confiaspa suyakuychis, wiña-wiñaypaq kawsayta qowananchiskama. 22Diospi mana allinta creeqkunatayá yanapaychis, paykunapas Diospi allinta creenankupaq. 23Infiernoman riqkunatapas salvaychis, infiernopi nina rawrayman ama haykunankupaq. Saynallataqyá runamasiykichistapas khuyapayaychis. Ichaqa amayá chay hucha ruwasqankutaqa ruwaychishchu. Aswanqa qenlli p'achata millakushaq hinayá, paykunapa millay qenlli huchakuna ruwasqankutaqa millakuychis. 24Diosninchisqa ancha atiyniyoqmi cuidasunaykichispaq, saynapi huchaman ama urmanaykichispaq. Hinaspapas Diosqa ancha atiyniyoqmi yanapasunaykichispaq, saynapi qankuna k'ancharishaq ñawpaqninman mana ni ima huchayoq, hinallataq ancha kusikuywan, mosoq p'achawan p'achasqa hina presentakunaykichispaq. 25Chayraykuyá ancha yachayniyoq sapallan salvawaqninchis Diosta alabasunchis, ancha atiyniyoq kasqanmanta, tukuy ima kawsaqkunata kamachikuq kasqanmanta, hinallataq Señorninchis Jesucristotapas noqanchisrayku mandamusqanmantawan ima. Dios Taytanchistayá alabasunchis kunanmanta asta wiña-wiñaykama. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\