Lucas 5

1Huk p'unchawmi Jesusqa Genesaret sutiyoq laguna qochapa patanpi kasharan. Chaymanmi ashka runakuna huñunakamuranku ñit'i-ñit'iraq Diospa palabranta uyarinankupaq. 2Chay laguna qochapa patanpin Jesusqa ishkay botekunata rikuran. Challwaqkunataqmi mallankuta maqchisharanku chay botenkupa ladonpi. 3Hinaspanmi Simón Pedropa botenman qespispa Jesusqa payta valekuran, laguna qocha ukhuman tumpallanta boteta tanqariykunanpaq. Chaypi tiyayuspataqmi Jesusqa chay botemanta laguna qocha patapi llapallan runakunata yachachimuran. 4Yachachiyta tukuruspanñataqmi Simón Pedrota niran: —Boteykita laguna qochapa chawpinman apayuspayki, mallaykita laguna qochaman wikch'uyuy challwanaykipaq, nispa. 5Chaymi Simón Pedroqa contestaran: —Señor, tukuy tutan challwarayku; ichaqa manan ni ch'ullallatapas hap'iraykuchu. Qan niwaqtiykiqa wikch'uyusaqyá mallayta, nispa. 6Chaymi Jesuspa nisqanta kasukuspanku paykunaqa mallankuta wikch'uyuranku. Hinaspan ashkallataña challwata hap'iranku, mallankupas yaqa llik'ikunankamaraq. 7Hinaqtinmi huknin botepi challwaqmasinkuna yanapaq hamunankupaq makinkuwan señaschaspa waqyaranku. Chaymi paykunaqa hamuspanku ishkaynin boteman challwasqankuta hunt'achiranku, botenkupas yaqaraq unu ukhuman chinkayunankama. 8Chayta Simón Pedro rikuspanmi, Jesuspa ñawpaqninpi qonqorikuspa niran: —¡Señor, noqaqa huchasapa runan kani; ayqeriy noqapa ladoymanta! nispa. 9Chaymi Simón Pedropas, hinallataq paywan kushka kaqkunapas ashka challwata hap'isqankurayku admirasqallaña karanku. 10Saynallataqmi Zebedeopa wawankuna, Juanwan Jacobopiwan ima admirasqallaña karanku. Paykunaqa Simón Pedropa challwaqmasinkunan karan. Jesusñataqmi Simón Pedrota niran: —Ama manchakuychu, imaynan challwata challwankichis, saynatan runakunatapas huñumunkichis, nispa. 11Laguna qochapa patanman botenkuta chayarachispankutaqmi, tukuy kaqninkutapas chaypi saqespa, Jesusta qatikuranku. 12Huk p'unchawmi Jesusqa huk llaqtapi kasharan. Hinaqtinmi lepra onqoyniyoq runa payman hamuran. Hinaspan ñawpaqninpi qonqoriyukuspa ruegakuran khaynata: —Señorlláy, munaspaykiqa kay onqoyniymantayá sanoyaykachiway, nispa. 13Chaymi Jesusqa makinwan llamiyuspa, chay runata niran: —Arí, noqaqa munanin sanoyanaykita, nispa. Hinaqtinmi kasqan ratolla chay lepra onqoyniyoq runaqa sanoyapuran. 14Chaymi Jesusqa kamachiran khaynata: —Aman pimanpas kaykuna pasasusqaykimantaqa willankichu. Aswanyá Israel templopi serviq sacerdotekunaman rispa, qawachikamuy sanoña kasqaykita. Hinaspayki Moisespa escribisqan leyman hina ofrendaykita qomuy. Saynapin paykunaqa sanoña kasqaykita yachanqaku, nispa. 15Kaykuna ruwasqanta uyarispankun ashka runakunaqa Jesusmanta tukuy lawpi rimaranku. Chaymi ashka runakuna hamuranku, Jesuspa yachachisqanta uyarinankupaq, hinallataq onqoyninkumantapas sanoyasqa kanankupaq. 16Jesusqa Diosmanta mañakunanpaqmi, sapa kutin ch'inñeq lugarkunaman sapallan riran. 17Huk p'unchawmi Jesusqa runakunaman yachachisharan. Chaypin kasharanku fariseo religionniyoq runakuna, hinallataq leykunata yachachiq runakunapas. Paykunaqa hamuranku Galilea provincia lawpi ashka llaqtachakunamanta, Judea provincia lawmanta, hinallataq Jerusalén llaqtamantawan iman. Chaypin Jesusqa Diospa atiyninwan onqoyniyoq runakunata sanoyachiran. 18Hinaqtinmi huk mana puriq runata kallapipi wantumuranku Jesuspa kasqan wasiman. Chayarachimuspankun Jesuspa ñawpaqninman apayuyta munaranku. 19Ichaqa manan wasi ukhumanqa maynintapas apayuyta atirankuchu, ashka runakuna wasipa punkunpi kasqankurayku. Chaymi paykunaqa wasi pataman wichachispa, wasita t'oqoranku. Hinaspan chayninta mana puriq runataqa, Jesuspa ñawpaqninman urayachiranku. 20Chaymi Jesusqa chay wantumuq runakunapa iñiyninkuta yachaspa, chay mana puriq runata niran: —Amigo, huchaykikunatan perdonayki, nispa. 21Chaymi leykunata yachachiq runakuna, hinallataq fariseo religionniyoq runakunapiwan ima piensasharanku khaynata: “¿Pitaq kay runari, kaykunata rimaspa Diosta ofendenanpaqrí? ¿Pitaq runakunapa huchankunatari perdonanman? ¡Aswanqa runakunapa huchantaqa Diosllan perdonaytaqa atin!” nispanku. 22Chaymi Jesusqa paykunapa piensasqanta yachaspa, tapuran khaynata: —Qankunari, ¿imanaqtintaq saynatari sonqoykichis ukhullapi piensashankichís? 23Kunanyá niwaychis, ¿Imataq más facilri kanman? ¿Kay runapa huchankunata perdonaychú? Icha ¿sanoyachispa ripuy niychú? 24Kunanmi yachankichis, noqa Diosmanta Hamuq Runaqa kay pachapi runakunapa huchankunata perdonanaypaq atiyniyoq kasqayta, nispa. Chayta rimayta tukuruspanmi, Jesusqa chay mana puriq runata niran: —Sayariy; hinaspa chay kallapiykita oqarispa wasiykiman ripuy, nispa. 25Chaymi chay mana puriq runaqa, llapallan runakuna rikushaqtin, kasqan ratolla sayariran. Hinaspan llapallan runakuna rikushaqtin kallapinta apayukuspa wasinman ripuran, Diosta anchata alabastin. 26Saynallataqmi chay wasipi kaq runakunapas rikusqankuwan anchata admirakuspanku tukuy manchakuywan Diosta alabaranku khaynata: —¡Mana hayk'aq rikusqanchiskunatan kunan p'unchaw rikunchis! nispanku. 27Jesusqa chay mana puriq runata sanoyarachispanmi chay wasimanta ripuran. Rishaspantaqmi impuesto cobraq Leví sutiyoq runata rikuran, Roma llaqtapaq impuesto cobranan puestopi tiyashaqta. Leviytan Jesusqa niran: —Qatikuway, nispa. 28Chayta uyarispanmi Leví sutiyoq runaqa, tukuy ruwasqankunata saqespa, Jesusta qatikuran. 29Hinaspan Leví runaqa wasinpi ashka mikhunata wayk'uchiran Jesusman invitananpaq. Chaypitaqmi ashka impuesto cobraqmasinkunapas, huk runakunapiwan mesapi mikhusharanku. 30Chaymi leykunata yachachiqkunapas, hinallataq fariseo religionniyoq runakunapas, Jesuspa discipulonkunapa contranpi rimaranku khaynata: —¿Imanaqtintaq qankunari mikhushankichis tomashankichis chay impuesto cobraq runakunawan, hinallataq huchasapa runakunawan kushkarí? nispa. 31Chaymi Jesusqa paykunata khaynata niran: —Medicotaqa onqosqa runakunallan necesitanku; sano runakunan ichaqa mana necesitankuchu. 32Noqaqa manan justo tukuq runakunata salvaqchu hamurani. Aswanqa huchankumanta wanakuspa noqapi creeqkunata salvaqmi hamurani, nispa. 33Jesustan chaypi kaq runakuna niranku: —Bautizaq Juanpa discipulonkunapas, hinallataq fariseo religionniyoq runakunapas, sapa kutinmi ayunaspa Diosmanta anchata mañakunku. ¿Imanaqtintaq qanpa discipuloykikunari mana ayunankuchu; aswanqa mikhuyllapi tomayllapi kashankú? nispa. 34Hinaqtinmi Jesusqa paykunata khaynata niran: —Qankunari, ¿huk casarakuy fiestaman invitasqa runakunatari, ayunachiwaqchishchu, chayllapiraq casarakuq qari kashaqtinrí? Manan. 35Aswanmi kanqa p'unchawkuna, casarakuq qari qankuna ukhumanta qechusqa kaqtin ayunanaykichispaq, nispa. 36Jesusqa paykunamanmi huk willakuyta willaran khaynata: —Manan ni pipas mosoq telataqa kuchunmanchu thanta p'acha remendananpaqqa. Saynata ruwaspaqa yanqapaqmi kuchunman mosoq telataqa. Remendaqtinpas millaymi kanman mana tupasqanrayku. 37Saynallataqmi manaraq poqosqa vinotaqa mana ni pipas hich'anmanchu thanta odrekunamanqa. Ichaqa chay vino poqoruspanmi chay thanta odrekunataqa phatarachinman. Hinaspan vinopas usunman, hinallataq odrekunapas manaña ni imapaqpas valenmanñachu. 38Chaymi manaraq poqosqa vinotaqa mosoq odrekunaman hich'ana. 39Pipas poqosqa vinota malliyuspaqa, manañan munanqañachu mana poqosqa vinotaqa. Aswanmi ninman: —Poqosqa vinon aswan allin sumaqqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\