Marcos 10

1Jesusmi Capernaúm llaqtamanta lloqsispa, Judea lawman riran; hinaspan Jordán mayupa waq lawninman chimparan. Hinaqtinmi ashka runakunaqa yapamanta chayman huñunakamuqtinku, Jesusqa costumbrenman hina paykunata yachachiyta qallariran. 2Hinaqtinmi fariseo religionniyoq runakunaqa, Jesusman ashuyuranku. Hinaspan huchallichiyta munaspanku, Jesusta tapuranku khaynata: —¿Huk casado runa, warminmanta t'aqakuyta atinmanchú? nispanku. 3Hinaqtinmi Jesusqa paykunata tapuran: —Moisesri, ¿ima nispataq qankunatari kamachisurankichís? nispa. 4Chaymi paykunaqa contestaranku: —Moisesqa permitiranmi, divorcio papelta firmayuspa, warminmanta huk runa t'aqakunantaqa, nispanku. 5Saynata niqtinkun Jesusqa paykunata niran: —Chaykunatan Moisesqa escribiran ñawpaq abueloykichiskunapaq, hinallataq qankunapaqwan ima, rumi sonqo kasqaykichisrayku. 6Ichaqa kay pacha qallariyninmantapachas, Diosqa warmi qaritan ruwaran, (casarakuspa kushka tiyanankupaq). 7Chayraykun qariqa tayta mamanta saqespa, casarakusqan warmiwan kushka tiyanan. 8Chaymi casarakuspankuqa, manaña ishkay runa hinañachu kanku; aswanqa huk runa hinallaña kanku. 9Chayraykun Diospa juntasqan qaritawan warmitawanqa, mana ni pi runapas t'aqananchu, nispa. 10Chaymantan Jesuspa discipulonkunaqa, wasipiña kashaspanku, chay t'aqanakuymantaqa Jesusta kaqmanta tapuranku. 11Chaymi Jesusqa paykunata niran: —Pipas warminmanta t'aqakuspa, huk warmiwan casarakuqqa, waqllikuspan huchallikun warminpa contranpi. 12Saynallataqmi sichus warmipas qosanmanta t'aqakuspa, huk qariwan casarakuqqa, waqllikuspan huchallikun qosanpa contranpi, nispa. 13Jesusmanmi wawakunata pusamuranku, paykunaman makinta churayuspa, Diosmanta mañapunanpaq. Ichaqa Jesuspa discipulonkunañataqmi chay wawakuna pusamuqkunata q'aqcharanku. 14Hinaqtinmi Jesusqa chay hark'akusqankuta rikuspa, discipulonkunata phiñarikuspa, khaynata niran: —Wawakuna noqaman hamunantaqa, ama hark'akuychishchu. Kay wawakuna hina Diospi creeq runakunapaqmi, Diospa gobiernasqan sumaq glorianqa. 15Chaymi cheqaqtapuni niykichis, kay wawakuna hina tukuy sonqonkuwan Diospi creeq runakunallan, Diospa gobiernasqan sumaq glorianmanqa haykunqaku, nispa. 16Hinaspan Jesusqa chaykunata rimayta tukuruspa, chaypi kaq wawakunata marq'arikuran. Hinaspan chay wawakunaman makinta churayuspa, paykunapaq Diosmanta mañapuran. 17Jesusqa chay wasimanta lloqsishaqtinñan, huk runa correyllaña payman hamuran. Hinaspan Jesuspa ñawpaqninpi qonqoriyukuspa, khaynata tapuran: —Allin yachachikuq, wiñaypaq kawsanaypaqri, ¿imatataq ruwayman? nispa. 18Chaymi Jesusqa khaynata contestaran: —¿Imanaqtintaq noqatari niwanki: “Allin yachachikuq”, nisparí? Manan ni pi runapas allinqa kanchu; aswanqa Diosllan. 19Qanqa ñan yachankiña Diospa kamachikuyninkunataqa. Chay kamachikuykunan khaynata nin: “Aman waqllikunkichu, aman ni pitapas wañuchinkichu, aman suwakunkichu, aman ni pipa contranpipas llullakuspaqa rimankichu, aman ni pitapas engañankichu, hinallataq tayta mamaykitapas allinta respetaspa kasukunki”, nispa. 20Hinaqtinmi chay runaqa contestaspa niran: —Yachachikuq, noqaqa warma kasqaymantapachan kay kamachikuykunataqa kasukurani, nispa. 21Chaymi Jesusqa munakuywan chay runata qawayuspa niran: —Chaykuna ruwasqaykimantapas hukraqmi ruwanaykiqa faltashasunki. Kunanyá wasiykiman rispayki llapallan kaqniykikunata vendemuy. Hinaspa chay vendemusqayki qolqeta wakcha runakunaman rakimuy. Saynata ruwaqtiykin, Diosqa huk allin premiota qosunki. Chayta ruwaramuspaykiñayá noqapa discipuloy kanaykipaqqa kutimunki, nispa. 22Ichaqa chay runañataqmi, Jesuspa chaykuna nisqanta uyariruspa, llakisqallaña pasapuran, ancha qapaq runa kasqanrayku. 23Hinaqtinmi Jesusqa muyuriqninpi llapallan runakunata qawarispa, discipulonkunata niran: —¡Ancha sasatan qapaq runakunaqa hanaq pachamanqa haykunqaku! nispa. 24Chaymi discipulonkunaqa Jesuspa sayna rimasqanta uyarispanku, anchata admirakuranku. Hinaqtinmi Jesusqa yapamanta niran: —Khuyasqay wawaykuna, ¡kay pachapi qori qolqellankupi confiaq runakunaqa, ancha sasatan Diospa gobiernasqan sumaq glorianmanqa haykunqaku! 25Ichaqa huk hatun camello animalraqmi awqapa ninrinta pasarunman, huk qapaq runa Diospa gobiernasqan sumaq glorianman haykunanmantaqa, nispa. 26Hinaqtinmi Jesuspa yachachisqankunata uyarispanku discipulonkunaqa anchata admirakuspanku, paykunapura tapunakuranku khaynata: —Sayna kaqtinri, ¿pitaq atinman salvakuytarí? nispanku. 27Chaymi Jesusñataq discipulonkunata qawayuspa niran: —Runakunapaqqa ima ruwaypas sasan. Diospaqmi ichaqa tukuy imapas mana sasachu, nispa. 28Hinaqtinmi Pedroqa Jesusta niran: —Noqaykuqa tukuy ima kaqniykutapas saqeruspaykun qanwan kushka purishayku, nispa. 29Chaymi Jesusqa khaynata niran: —Cheqaqtapunin niykichis, pipas noqarayku, hinallataq kay willakusqay palabraykunarayku saqenqa wasinta, wawqenta, pananta, papanta, mamitanta, warminta, wawankunata, hinallataq chakrankunatapas chayqa, 30kay pachapin kunan tiempopi pachaq kuti mastaraq chashkinqa: wasikunata, wawqekunata, panakunata, mamitakunata, wawakunata, hinallataq chakrakunatapas. Ichaqa ancha qatikachasqa kaspankun sasachakuykunawan kaykunataqa chashkinqaku. Hinallataqmi qepa tiempopipas wiñay kawsayta chashkinqaku. 31Ichaqa kay pachapi runakuna qawananpaq importante kaq ashka runakunan, hanaq pachapiqa mana importantechu kanqaku. Ichaqa kay pachapi mana importante kaq ashka runakunañataqmi, hanaq pachapiqa aswan más importante kanqaku, nispa. 32Jesusqa discipulonkunapiwan kushka Jerusalén llaqtaman rishaspanmi, paykunapa tumpa ñawpaqninkuta riran. Ichaqa discipulonkunañataqmi qepanta riranku ancha preocupasqallaña. Saynallataqmi paykunawan riq runakunapas ancha mancharisqallaña riranku. Chaymi Jesusqa chunka ishkayniyoq discipulonkunata huk lawman waqyarispa, payta imas pasananmanta paykunaman kaqmanta willayta qallariran khaynata: 33—Rikusqaykichisman hinan Jerusalén llaqtaman rishanchis. Chaypin noqa Diosmanta Hamuq Runaqa entregasqa kasaq sacerdotekunapa jefenkunaman, hinallataq leykunata yachachiq runakunaman ima. Paykunan sentenciawanqaku wañuchiwanankupaq. Hinaspan entregawanqaku huk law nacionniyoq runakunaman. 34Chaymi paykunaqa noqamanta burlakuwanqaku, uyaykunaman toqayuwanqaku, chansakunata ruwaspa latigawanqaku, hinallataq wañuchiwanqaku ima. Ichaqa kinsa p'unchawmantan noqaqa kawsarinpusaq, nispa. 35Zebedeopa wawankunan karan Jacobo, hinallataq Juan. Paykunan Jesusman ashuyuspanku, khaynata niranku: —Yachachikuq, kunanmi qanta valekuyta munayku, nispanku. 36Chaymi Jesusqa paykunata tapuran: —¿Imatataq valekuwaytari munashankichís? nispa. 37Chaymi paykunaqa valekuranku khaynata: —Gobiernanaykipaq sumaq gloriaykipi tiyayuspaykiqa, permitiykuwaykuyá ishkayniyku qanpa ladoykipi tiyayunaykupaq, hukniyku phaña ladoykipi, hukniykuñataq lloq'e ladoykipi, nispanku. 38Chaymi Jesusqa paykunata contestaran khaynata: —Qankunaqa manan yachankichishchu ima mañakusqaykichistapas. Noqaqa anchatan ñak'arisaq. Chayri, ¿qankuna listochu kashankichis noqa hina ñak'arinaykichispaq? nispa. 39Chaymi paykunaqa contestaranku khaynata: —Arí, noqaykuqa atisaqkun, nispanku. Hinaqtinmi Jesusqa paykunata niran: —Cheqaqtapunin niykichis, qankunaqa noqa hinan ñak'arinkichis. 40Ichaqa manan noqachu nisaq pis phaña ladoypi otaq lloq'e ladoypi tiyananpaqqa. Aswanqa papaypa akllasqan runakunallan chaypiqa tiyanqaku, nispa. 41Hinaqtinmi wakin chunkantin discipulonkunaqa, chay valekusqankuta uyariruspanku, Jacobopaq hinallataq Juanpaq ima phiñakuranku. 42Chaymi Jesusqa discipulonkunata waqyaspa niran: —Qankunaqa yachankichismi nación llaqtakunata gobiernaq runakunaqa munasqankutan llaqtamasin runakunawanqa ruwanku. Saynallataqmi autoridadkunapas llaqtamasin runakunataqa kamachiranku munasqankuman hina. 43Ichaqa qankuna ukhupiqa manan saynachu kanan. Aswanqa pipas qankuna ukhupi kamachiyta munaspaqa, qankunata servisuqniykichismi kanan. 44Hinallataq pipas allin reqsisqa primeropi kayta munaspaqa, qankuna ukhupiraqmi serviqniykichis runa kanan. 45Saynallataqmi noqa Diosmanta Hamuq Runaqa manan noqata serviwanankupaqchu hamurani. Aswanmi noqaqa runakunata servinaypaq hamurani, hinallataq huchasapa ashka runakunapa rantinpi wañuspa, salvanaypaq ima, nispa. 46Jesusqa discipulonkunapiwan kushkan Jericó llaqtanta pasasharanku. Chaymi chay llaqtamanta lloqsishaqtinku, ashka runakuna Jesuspa qepanta riranku. Hinaqtinmi chay risqanku ñan patapi tiyashasqa Bartimeo sutiyoq huk ñawsa runa limosnata mañakuspa. Payqa Timeo sutiyoq runapa wawanmi karan. 47Hinaqtinmi chay ñawsa runaqa uyariran, Nazaret llaqtayoq Jesuspa hamusqanta. Hinaspan waqyakachakuyta qallariran khaynata: —¡Davidpa mirayninmanta Jesús, ama hina kaychu, khuyapayaykuway! nispa. 48Saynata waqyakuqtinmi chaypi kaq runakunaqa chay ñawsata q'aqchaspa, khaynata niranku: —¡Upallay! nispanku. Ichaqa saynata nishaqtinkupas, chay ñawsaqa astawanraqmi qapariran khaynata: —¡Davidpa mirayninmanta Jesús, ama hina kaychu, khuyapayaykuway! nispa. 49Chaymi Jesusqa risqan ñanpi sayaykuspa niran: —Chay ñawsa runata waqyamuspa apamuychis, nispa. Hinaqtinmi runakunaqa rispanku, chay ñawsa runataqa niranku: —¡Sayariy, ama manchakuychu! Jesusmi waqyamushasunki, nispanku. 50Chaymi chay ñawsa runaqa, capanta wikapaspa, hinallataq saltarisparaq Jesusman hamuran. 51Hinaqtinmi Jesusqa chay ñawsa runata tapuran: —¿Imatataq qanpaq ruwanaytari munankí? nispa. Chaymi chay ñawsa runaqa contestaspa niran: —Yachachikuq, rikuytan munani, nispa. 52Chaymi Jesusqa chay nisqanta uyarispa niran: —Ripuy, Diospi creesqaykiraykun sanoña kanki, nispa. Hinaqtinmi kasqan ratolla ñawin rikuqtin, chay runaqa Jesusta qatikuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\