Marcos 11

1Jesusqa discipulonkunapiwan kushkan Olivos nisqa moqopa ladonman chayaranku. Chay Olivos moqoqa karan Betfagé sutiyoq llaqtapa cercanpi, Betania llaqtapa cercanpi, hinallataq Jerusalén llaqtapa cercanpiwan iman. Chaypin Jesusqa ishkay discipulonkunata kamachispa 2khaynata niran: —Waq chimpapi kaq llaqtachaman riychis. Chayman chayaruspaykichismi, manaraq pipas montakusqan malta asnota watasqata tarinkichis. Chayta pashkamuspayá aysamunkichis. 3Pipas tapusunkichis: “¿Imapaqtaq chay asnotari pashkashankichís?” nispa; hinaqtinqa qankunan khaynata ninkichis: “Señorniykun necesitashan; payqa kutichinpullasunkin”, nispa. 4Hinaqtinmi Jesuspa discipulonkunaqa, chay llaqtachaman rispanku, chay malta asnotaqa wasipa punkun ñanpi watasqata tariranku. Hinaspan chay malta asnota pashkaranku. 5Hinaqtinmi chaypi kaq wakin runakunaqa, chay pashkaq runakunata rikuspanku, tapuranku khaynata: —¿Imapaqtaq chay asnotari pashkashankichís? nispanku. 6Chaymi discipulokunaqa Jesuspa kamachisqanman hina contestaranku. Hinaqtinmi manaña hark'akuqtinku, chay asnota aysamuranku. 7Jesuspa kasqanman asnota aysaramuspankun, p'achankuwan karunaruspanku, Jesusta chay asnoman montachiranku. 8Chaymi ñanninta Jesús rishaqtin, wakin runakunaqa p'achankuta ñanman mast'aranku, chayninta Jesús pasananpaq. Wakin runakunañataqmi sach'apa ramankunata wit'umuspanku, ñanman churaranku, chayninta Jesús pasananpaq. 9Chaymi Jesuspa ñawpaqninta, hinallataq qepanta riqkunapas, llapallanku altota qaparispa, khaynata niranku: —¡Diospa sutinpi Hamuq Salvadorninchisqa alabasqayá kachun! 10¡Ñawpaq abuelonchis rey David hina gobiernananpaq Hamuq Runaqa hatunchasqayá kachun! ¡Hanaq pachapi kaqkunapas Diostayá alabachunku! nispanku. 11Chaymantan Jesusqa Jerusalén llaqtaman chayaramuspa, temploman riran. Hinaspan temploman haykuspa, chaypi tukuy ima kaqkunata qawaran. Ichaqa tardeña kaqtintaqmi, chunka ishkayniyoq discipulonkunapiwan kushka Betania llaqtaman riran. 12Paqarisnintin p'unchawñataqmi, Jesusqa discipulonkunapiwan kushka, Betania llaqtamanta lloqsimuranku. Hinaqtinmi Jesusqa chay ñan hamusqankupi yarqachikuran. 13Hinaspan rap'isapallaña higos sach'ata karullamantaraq rikururan. Chaymi chay sach'apa rurunta qawaq riran. Ichaqa chay sach'apa kasqanman chayaruspantaqmi, ruruntaqa mana tariranchu, rurunan tiempo manaraq kasqanrayku. 14Chaymi Jesusqa chay higos sach'ata, khaynata niran: —Kunan p'unchawmantaqa manan ni pipas ruruykitaqa mikhunqachu, nispa. Chay nisqantan discipulonkuna uyariranku. 15Jesusqa Jerusalén llaqtaman chayaramuspanmi, temploman riran. Hinaspan temploman haykuspa chaypi vendeq runakunata, hinallataq rantiqkunatapas templomanta qarqomuyta qallarimuran. Saynallataqmi huk law nacionpa qolqenta, templopa qolqenwan cambiaq runakunapa mesankunatapas wikaparan. Hinallataq paloma vendeqkunapa tiyananku bancakunatapas pampaman wikaparan. 16Hinallataqmi mana permitiranchu, runakuna templo ukhullantaña, ima cosasninkutapas apayukuspa, ñanninta hina pasanankutaqa. 17Hinaspan Jesusqa llapallan runakunaman yachachiyta qallariran khaynata: —Qankunari, ¿manachu Bibliapi Diospa nisqanta yacharankichís? Bibliapiqa nishanmi khaynata: “¡Kay wasiyqa, noqamanta mañakuna wasin kanqa, llapallan nacionkunapaq!” nispa. Ichaqa qankunan tukurachinkichis suwakunapa wasinman hina, nispa 18Jesuspa yachachisqankunatan llaqtapi runakunaqa admirakuspa uyariranku. Chayraykun Jesusta manchakuspanku, sacerdotekunapa jefenkuna, hinallataq leykunata yachachiq runakunapas piensaranku, imaynata ruwaspas Jesusta wañurachinankupaq. 19Tardeyaramuqtintaqmi Jesusqa discipulonkunawan kushka, chay Jerusalén llaqtamanta lloqsispa ripuran. 20Paqarisnintin p'unchawmi, tutallanmanta Jesusqa discipulonkunapiwan kushka chay higos sach'apa ladonta pasasharanku. Hinaspan rikuranku chay higos sach'aqa, saphinkama ch'akirusqanta. 21Chaymi Pedroqa chay higos sach'amanta yuyariruspa, Jesusta niran: —¡Yachachikuq, waq higos sach'a maldecisqaykita qawariy! ¡Chay higos sach'aqa ch'akirapusqan! nispa. 22Hinaqtinmi Pedropa nisqanta uyarispa, Jesusqa khaynata niran: —Qankunaqa Diospi creespayá confiaychis. 23Sichus cheqaqtapuni, pipas sonqonpi mana ishkayaspa, kay orqota ninman khaynata: “Chaymanta kuyurispa lamar qochaman wikch'uyukuy”, nispa, hinaqtinqa kay orqopas kasususpaykichismi, nisqaykichisman hina, ruwasqa kanman. 24Chayraykun niykichis: Sichus cheqaqtapuni creespa Diosmanta mañakunkichis chayqa, ima mañakusqaykichistapas chashkinkichismi. 25Ichaqa Diosmanta mañakushaspaykichisqa, perdonaychisyá qankunata ofendesuqniykichis runataqa. Saynata perdonaqtiykichismi hanaq pachapi Dios Taytaykichispas huchaykichistaqa perdonasunkichis. 26Ichaqa ofiendesuqniykichis runata mana perdonankichishchu chayqa, hanaq pachapi Diospas manan qankunataqa perdonasunkichishchu, nispa. 27Jesusqa discipulonkunapiwan kushkan Jerusalén llaqtaman yapamanta kutimuranku. Hinaspan temploman rispa chaypi purisharan. Hinaqtinmi payman ashuykamuranku Israel nación templopi serviq sacerdotekunapa jefenkuna, leykunata yachachikuq runakuna, hinallataq llaqtapi kamachiq wakin runakunapiwan ima. 28Hinaspan paykunaqa Jesusta tapuranku khaynata: —Templomanta vendeqkunata qarqonaykipaqri, ¿pitaq qanmanri autorizacionta qosurankí? nispanku. 29Chaymi Jesusqa paykunata contestaspa niran: —Noqapas qankunatan kunan tapullasqaykichistaq. Sichus qankuna contestawankichis chayqa, noqapas nisqaykichismi ima autoridadwansi kaykuna ruwasqaytaqa. 30Kunanyá niwaychis, Bautizaq Juanmanri, ¿pitaq autorizaran runakunata bautizananpaqrí? ¿Dioschu icha runakunallachú? nispa. 31Saynata Jesús tapuqtinmi, paykunapura parlanakuranku khaynata: —Sichus noqanchis nisunchis: “Diosmi autorizaran”, nispa, hinaqtinqa niwasunchá: “¿Imanasqataq Juanpa nisqantari mana creerankichishchú?” nispa. 32Hinaspapas manan nisunmanchu: “Runakunallan Juantaqa autorizaran bautizananpaq”, nispaqa. Paykunaqa saynatan parlanakuranku chaypi kaq runakunata manchakusqankurayku. Hinaspapas chaypi kaq llapallan runakunaqa yacharankun, Bautizaq Juanqa llapallan runakunapa ancha respetasqan cheqaq profeta kasqanta. 33Chayraykun Jesusta contestaspa niranku: —Manan yachaykuchu, nispanku. Hinaqtinmi Jesuspas nillarantaq: —Noqapas manan nisqaykichishchu ima atiywansi kaykuna ruwasqaytaqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\