Marcos 13

1Jerusalén llaqtapi templomanta Jesús lloqsishaqtinmi, Jesusta huknin kaq discipulon niran: —Yachachikuq, ¡qawariy kay templota, hinallataq kay hatun rumikunawan sumaq perqankunatapas! nispa. 2Hinaqtinmi Jesusqa contestaspa niran: —Kay sumaq templo rikusqaykin thuñichisqa kanqa. Hinaqtinmi mana ni huk rumillapas perqasqaqa qepanqachu, nispa. 3Jesusqa discipulonkunapiwanmi Jerusalén templopa chimpan Olivos nisqa moqoman riran. Chaypi Jesús tiyayuqtinmi Pedro, Jacobo, Juan, hinallataq Andrespiwan ashuyuspanku, Jesusta sapallankupi tapuranku: 4—Yachachikuq, willaykuwaykuyá ¿hayk'aqtaq kay Jerusalenpi templori thuñichisqa kanqa? ¿Ima señalkunataq pasanqa chaykuna cumplikunanpaqrí? nispanku. 5Hinaqtinmi Jesusqa contestaspa niran: —Qankunaqa piwanpas ama engañachikunaykichispaq, ¡allinta cuidakuychis! 6Ichaqa ashka runakunan noqapa sutiypi hamunqaku. Hinaspan khaynata ninqaku: “Noqan kani Cristo”, nispanku. Saynata rimaspankun paykunaqa ashka runakunata engañanqaku. 7Hinallataqmi qankunaqa uyarinkichis, ashka nación llaqtakunapi guerrakunamanta, hinallataq guerra ruway munaq llaqtakunamantawan ima. Chaykunata uyarispaykichisqa amayá mancharikunkichishchu. Chaykunaqa hinapunin pasanan. Ichaqa chaykuna pasashaqtinpas, manaraqmi kay pachapa tukukunan tiemporaqchu. 8Kay pachapi huk nación llaqtakunaqa, huk law nación llaqtakunawanmi guerrapi peleanqaku. Saynallataqmi kaypi waqpi terremotokunapas pasanqa. Hinallataqmi mikhuy mana kaqtin, ancha muchuypas kanqa. Ichaqa chaykuna pasashaqtinpas, yachaychisyá chaykunaqa ñak'ariykunapa qallariynillanraq kasqanta. 9Saynaqa allintayá cuidakuychis. Ichaqa qankunatan autoridadkunaman entregasunkichis; hinallataq Diosmanta yachachina sinagoga wasikunapi p'anasunkichis. Saynapin qankunataqa noqapa discipuloykuna kasqaykichisrayku, llaqtapi kamachiq autoridadkunaman, hinallataq reykunapa ñawpaqninkunamanpas presochasqata apasunkichis. Ichaqa saynapin qankunapaqqa huk oportunidad kanqa, paykunaman noqamanta willanaykichispaq. 10Ichaqa kay pachapa tukukuynin tiempo manaraq chayamushaqtinmi, Diosmanta allin willakuykuna enteron mundopi willasqa kanqa. 11Qankunata autoridadkunaman apasuqtiykichisqa, amayá preocupakunkichishchu ima ninaykichismantapas, nitaq imaynata defiendekunaykichismantapas. Diospa Santo Espiritunmi qankunataqa ima rimanaykichispaqpas yanapasunkichis. Chaymi qankunaqa Diospa yanapasqanwan imatapas rimankichis. 12Chay p'unchawkunapiqa, wawqellanmi wawqenta traicionaspa wañuchinankupaq entreganqa. Saynallataqmi papanpas wawanta traicionanqa. Hinallataq wawanpas papanpa otaq mamitanpa contranpi sayarispa wañuchinqa. 13Noqapa discipuloykuna kasqaykichisraykun, qankunata ashka runakuna cheqnisunkichis. Ichaqa wañunankukama noqapi creeqkunatan noqaqa salvasaq. 14Pipas kaykunata leeqqa entiendechunyá. Sichus qankuna kay Jerusalén templopi huk millakuypaq ofrendata Diosman haywaqta rikunkichis chayqa, ayqekuychisyá apurayllaman. Hinallataq kay enteron Judea provincia lawpi kaqkunapas, correyllayá orqokunaman riychis. 15Wasi patapi kaqkunapas, amayá imatapas orqonankupaqqa urayamuchunkuchu. 16Hinallataq campopi kaqkunapas, amayá wasinkumanqa kutimuchunkuchu, p'achankuta orqoqqa. 17¡Ay, imaynaraq kanqaku chay p'unchawkunapi wiksayoq warmikunapas, hinallataq qolla wawayoq warmikunapas! 18Qankunaqa aswanyá Diosmanta mañakuychis, kay nisqaykuna paray wichaypi ama kananpaq. 19Chay p'unchawkunapin runakunaqa anchata ñak'arinqaku. Sayna ñak'ariyqa manan karanchu, kay pachata Dios unanchasqanmantapacha asta kunankamapas, nitaqmi sayna ñak'ariyqa huktawanqa ni hayk'aqpas kanqachu. 20Diosqa akllasqan wawankunataqa anchatapunin khuyakun. Chayraykun chay ñak'ariy p'unchawkunaqa mana unaytachu duranqa. Sichus unayta duranman chayqa, manan ni pipas salvasqa kaytaqa atinmanchu. 21Sichus chay p'unchawkunapi pipas nisunkichis: “Qawaychis, kaypin kashan Cristoqa” otaq “Waqpin kashan Cristoqa”, nispa, chayqa, aman qankunaqa paykunataqa creenkichishchu. 22Ichaqa qepa p'unchawkunataqa “Criston kani” niq runakunapas, hinallataq Diosmanta willakuq “profetan kani” niq runakunapas hamunqakun. Hinaspan paykunaqa runakunata engañanankupaq, ancha admirakuypaq milagrokunata ruwanqaku. Chay milagrokunata rikuchispan, Diospa akllasqan runakunatapas engañayta munanqaku. 23Saynaqa ¡cuidakuychisyá! Noqaqa ñan kaykunamantaqa willaraykichishña manaraq kaykuna pasashaqtin, nispa. 24Jesusqa discipulonkunatan nillarantaq khaynata: —Chay ñak'ariy p'unchawkunapin intipas tutayanqa; killapas manaña k'anchanqañachu. 25Hinallataqmi qoyllurkunapas cielomanta urmayamunqa. Hinaqtinmi cielopi tukuy ima kaqkunapas khatatatanqa. 26Chaymi noqa Diosmanta Hamuq Runataqa llapallan runakuna rikuwanqaku, cielomanta tukuy atiyniywan phuyuq chawpinta k'ancharispa hamushaqta. 27Hinaspan enteron mundoman angelniykunata mandasaq, noqapi llapallan creeq runakunata huñumunankupaq. 28Saynaqa yachaychisyá higos sach'amanta willakuyta. Kay higos sach'apa ramankuna retoñamuqtinmi, qankunaqa yachankichis paray wichay cercaña kasqanta. 29Saynallataqyá kay llapallan nisqaykunata rikuspaykichisqa, noqapa hamunay p'unchawqa cercallaña kasqanta yachaychis. 30Cheqaqtapunin niykichis, kay nisqaykunaqa cumplikunqa, kay tiempopi kawsaq runakuna manaraq wañushaqtinmi. 31Hanaq pachapas hinallataq kay pachapas tukukunqan. Noqapa palabraykunan ichaqa, mana ni hayk'aqpas tukukunqachu. 32Manan ni pipas yachanchu ima p'unchawtas, otaq imay horastas noqapa kutimunaytaqa. Manan ni hanaq pachapi angelkunapas yachankuchu. Noqapas manan yachanichu. Aswanqa Dios Taytallaymi kutimunay p'unchawtaqa yachan. 33Chaymi niykichis, qankunaqa allintayá cuidakuychis, hinaspapas rikch'an-rikch'an hinallayá Diosmanta mañakuspaykichis kawsaychis. Ichaqa hayk'aq kutimunaytapas manan yachankichishchu. 34Noqapa kutimunayqa rikch'akun viajeman riq runamanmi. Paymi viajananpaq sirvientenkuna allinta cuidanankupaq wasinta encargatamun. Hinaspan sapankamaman ima ruwanankutapas qon. Punkupi cuidaqtapas kamachitamunmi rikch'an-rikch'anlla kananpaq. 35Chay llank'aq runakunaqa tuta p'unchawmi listolla kanqaku. Paykunaqa manan yachankuchu imay horastas dueñon kutimunantaqa: tardeykuytachus, chawpi tutatachus, gallo waqamuy horastachus, icha pacha achiqamuytachus. Saynallataqyá qankunapas listolla kaychis, noqa kutimuqtiy allinta chashkiwanaykichispaq. 36Noqaqa mana yachasqaykichis horaslla kutiramuspaymi, puñushaqta tariramuykichisman. 37Chayraykun kay nisqaykunataqa noqapi llapallan creeqkunaman nitamushani. ¡Chayqa, sapa p'unchawyá listolla kaychis! nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\