Marcos 6

1Jairopa wasinmanta lloqsispanmi, Jesusqa discipulonkunapiwan kushka Nazaret llaqtanman ripuran. 2Hinaqtinmi Jesusqa samana p'unchaw chayaramuqtin, Diosmanta yachachina sinagoga wasiman haykuspa, chaypi yachachiyta qallariran. Chaymi yachachisqankunata uyarispanku, runakunaqa admirakuranku. Hinaspan khaynata tapunakuranku: —Kay runari, ¿maypitaq kay yachasqankunatari yacharamun? ¿Maymantataq kay yachaykunatari orqoramun? ¿Imaynanpitaq kay milagrokunatapas ruwashanrí? 3¿Manachu kay runaqa Mariapa wawan carpintero? ¿Manachu wawqenkunapas noqanchiswan kushka kashanku: Jacobo, José, Judas, hinallataq Simonpas? Saynallataq, ¿manachu panankunapas kay llaqtapi tiyashankú? nispanku. Saynata rimaspankun chay runakunaqa Jesuspaq phiñakuranku. Hinaspan paytaqa manaña uyariytapas munarankuñachu. 4Chaymi Jesusqa paykunata niran: —Diosmanta willakuq profetaqa huk law llaqtakunapin ancha allin respetasqa. Ichaqa llaqtanpi, familianpi, hinallataq wasinpi kaqkunallan mana respetankuchu, nispa. 5Chayraykun Jesusqa chaypi ishkay kinsa onqosqa runakunallata makinwan llamiykuspa sanoyachiran. Ichaqa huk milagrokunataqa manan ruwaranñachu. 6Chaymi Jesusqa, llaqtamasinkuna paypi mana creeqtinku, anchata admirakuran. Chaymantan Jesusqa huk llaqtakunaman riran, Diosmanta allin willakuykunata yachachistin. 7Jesusqa chunka ishkayniyoq apostolninkunatan waqyaran. Hinaspan ishka-ishkayta kamachispa comisionaran, Diosmanta allin willakuykunata runakunaman willakuq rinankupaq. Hinallataq atiytapas qoran runakunamanta demoniokunata qarqonankupaq ima. 8Hinaspan Jesusqa chay apostolninkunata kamachispa, khaynata niran: —Rispaykichisqa bastonllaykichistan apankichis. Ichaqa aman apankichishchu qoqawtapas, t'antatapas, qolqetapas, 9nitaq ishkay p'achatapas cambiakunaykichispaqqa. Aswanqa churakusqaykichis husut'allaykichistan apankichis, nispa. 10Hinallataqmi Jesusqa chay apostolninkunataqa nillarantaq: —Huk llaqtaman chayaspaykichisqa, huk wasillapin samapakunkichis, chay llaqtamanta ripunaykichiskama. 11Sichus mayqen llaqtapipas mana chashkisunkichishchu, nitaq rimasqaykichistapas mana uyariyta munanqakuchu chayqa, husut'aykichispi allpatapas thaptirikuspayá chay llaqtamanta lloqsiychis. Saynapin paykunaqa mana allin runakuna kasqankuta yachakunqaku. Cheqaqtapunin niykichis, chay llaqtakunaqa, juicio p'unchaw chayamuqtinmi, Sodoma llaqtamantapas, hinallataq Gomorra llaqtamantapas aswan mastaraq castigasqa kanqaku, nispa. 12Jesuspa nisqanman hinan apostolninkunaqa riranku. Hinaspan q'aqchaspa hinaraq runakunaman willaranku khaynata: —Huchaykichismanta wanakuspa Diosman kutirikuychis, nispanku. 13Chaymi apostolkunaqa runakunamanta demoniokunata qarqoranku. Hinaspan onqosqakunatapas aceitewan llusispa, sanoyachimuranku. 14(Chay tiempopin rey Herodes Antipas sutiyoq runaqa gobiernasharan Galilea provincia law llaqtakunapi). Hinaspan Herodes Antipasqa uyariran Jesusmanta runakunapa tukuy ima rimasqankuta. Wakin runakunan Jesusmanta khaynata rimaranku: —Bautizaq Juanmi wañusqanmanta kawsariramuspa, ancha atiywan milagrokunata ruwashan, nispanku. 15Wakin runakunañataqmi niranku: —Diosmanta willakuq ñawpaq profeta Eliasmi payqa, nispanku. Wakin kaq runakunañataqmi niranku: —Ñawpaq tiempopi huk kaqnin profetapashchá kawsariramun, nispanku. 16Chaymi rey Herodes Antipasqa chay nisqankuta uyariruspa niran: —Chay runaqa Juanmi. Paytaqa noqa kikiypunin kunkanta kuchuchirani. Paymi kawsariramun, nispa. 17Chay Herodes Antipasmi, Bautizaq Juantaqa ñawpaq tiempopiraq hap'ichimuspa, cadenawan cadenaspa, carcelman churachiran. Chaytaqa warmin Herodías niqtinmi ruwaran. Chay Herodías warmiqa Herodes Antipaspa wawqen Felipepa warminmi karan. Chay Herodías warmiwanmi Herodes Antipasqa wawqen Felipemanta qechuspa casarakuran. 18Chaymi Bautizaq Juanqa Herodes Antipastaqa q'aqchaspa niran: —Moisespa escribisqan leyman hinaqa, manan wawqeyki Felipepa warmin Herodiaswanqa casarakuwaqchu, nispa. 19Chayraykun Herodías warmiqa Bautizaq Juanta cheqnikuspa, wañuchiyta munaran. Ichaqa manataqmi imaynanmantapas wañuchiytaqa atiranchu, 20Bautizaq Juanta rey Herodes Antipasqa anchata respetasqanrayku. Saynataqa respetaran, Bautizaq Juanqa justo runa kaspa, Diosllapaqña kawsasqanta yachaspanmi. Chaymi Herodes Antipasqa Bautizaq Juanta protegeran, Herodias ama wañuchinanpaq. Ichaqa Juanpa willakusqankunata mana creeshaspapas, Herodes Antipasqa ganaswanmi uyariran. 21Hinaqtinmi Herodes Antipasqa cumpleañon chayamuqtin, huk hatun fiestata ruwaran. Chaymanmi invitamuran llaqtapi kamachiq runakunata, jefekunata, hinallataq Galilea provincia lawpi kamachiq allin reqsisqa runakunatawan ima. Chay fiesta p'unchawmi huk oportunidad karan, Herodías warmi, Bautizaq Juanta wañuchinanpaq. 22Hinaqtinmi chay hatun fiestapi mikhushaqtinku, Herodiaspa ususinqa chay fiestaman haykuspa, llapallan runakunapa ñawpaqninpi sumaqllataña tusuran. Chay tususqanmi rey Herodes Antipasman, hinallataq chaypi kaq runakunamanwan anchata gustaran. Chaymi rey Herodes Antipasqa Herodiaspa ususinta niran: —Imatapas mañakuway; noqaqa qanpa munasqaykitan qosqayki, nispa. 23Hinallataqmi juramentota ruwaspa, Herodes Antipasqa nillarantaq: —Noqaqa tukuy ima mañakuwasqaykitapas, hinallataq sichus gobiernasqay llaqtakunapa kushkanta mañakuwaqtiykipas qosqaykin, nispa. 24Chaymi chay sipasqa chay lugarmanta lloqsispa, mamitanta tapuran: —¡Mamitáy! ¿Imatataq mañakuymanrí? nispa. Hinaqtinmi mamitan Herodiasqa ususinta niran: —Bautizaq Juanpa umanta mañakamuy, nispa. 25Chaymi Herodiaspa ususinqa, apurayllamanña rey Herodes Antipaspa kasqanman kutiyuspa niran: —Kunachallanmi Bautizaq Juanpa umanta huk platopi qowanaykita munani, nispa. 26Saynata chay sipas niqtinmi, rey Herodes Antipasqa anchata llakikuran. Ichaqa llapallan invitadon runakunapa ladonpi juramentota ruwasqanraykun, manaña “manan” niytaqa atiranñachu. 27Chaymi rey Herodes Antipasqa huk soldadota kamachiran, carcelman rispa, Bautizaq Juanpa kunkanta kuchumuspa, umanta apamunanpaq. Hinaqtinmi chay soldadoqa carcelman rispa, Bautizaq Juanpa kunkanta kuchuspa, 28umanta huk platopi chay sipasman apamuran. Hinaqtinmi chay sipasñataq mamitanman qoran. 29Chaymantañataqmi Bautizaq Juanpa discipulonkunaqa, Juanta wañuchisqankuta yacharuspanku hamuranku. Hinaspan Bautizaq Juanpa cuerponta apaspa, p'ampamuranku. 30Jesuspa apostolninkunan ishka-ishkay risqankumanta kutimuspanku, Jesuswan huñunakuranku. Hinaspan tukuy ima ruwamusqankumanta, hinallataq yachachimusqankumantawan ima Jesusman willaranku. 31Hinaqtinmi Jesuspa kasqanman ashka runakuna sapa raton hamuranku. Chaymi Jesuspa hinallataq discipulonkunapapas manaña tiemponkuqa ni mikhunankupaqpas karanñachu. Chaymi Jesusqa discipulonkunata niranku: —Hakuchi runakunapa mana kasqan lugarman, chaypi huk ratollapas hawka samarimunanchispaq, nispanku. 32Hinaspan Jesusqa apostolninkunapiwan kushka, runakunapa mana kasqan lugarman huk botepi riranku. 33Hinaqtinmi runakunaqa yacharuranku maymansi Jesusqa apostolninkunapiwan risqankuta. Chaymi muyuriqninpi llaqtakunamanta ashkallaña runakunaqa chakipi apurayllamanña riranku. Hinaspan paykunaqa Jesusmantapas primertaraq chayaruranku. 34Hinaqtinmi Jesusqa chay risqanku botemanta urayamuspa, chaypi ashkallaña huñunasqa runakunata rikuran. Hinaspan anchata khuyapayaran, mana michiqniyoq ovejakuna hina kasqankurayku. Chaymi tukuy imakunamanta paykunamanqa yachachiyta qallariran. 35Nishu tardeña kaqtintaqmi, discipulonkunaqa Jesusman ashuyuspa, khaynata niranku: —Nishu tardeñan kashan. Hinaspapas kay lugarqa runapa mana tiyananmi. 36Aswanyá kay llapallan runakunataqa despedipuy, saynapi kay enteron muyuriqninchispi llaqtakunaman rispanku, mikhunata chay llaqtakunapi mashkaspa rantikamunankupaq. Kaypiqa manan mikhunankupaqqa ni imapas kanchu, nispanku. 37Chaymi Jesusqa contestaran: —Qankunayá mikhunata qomuychis, nispa. Hinaqtinmi discipulonkunaqa contestaspa niranku: —Kaypi llapallan runakuna mikhunankupaqqa, rantimunaykuchá kanman t'antata. Chaypaqqa yaqa huk wata jornalpa chanin qolqen necesitakunman, nispanku. 38Chaymi Jesusqa paykunata tapuran: —Qankunapari, ¿hayk'a t'antaykichistaq kashan? Rispayá qawamuychis, nispa. Chaymi discipulonkunaqa riranku. Hinaspan kutimuspa Jesusta niranku: —Noqaykupaqa pishqa t'antawan, ishkay kankasqa challwallapiwanmi kashan, nispanku. 39Hinaqtinmi Jesusqa discipulonkunata kamachiran, llapallan runakunata pasto pampapi grupo-grupopi tiyachimunankupaq. 40Chaymi discipulonkunaqa, pachaqninpi hinallataq pishqa chunka grupo-grupopi tiyanankupaq, llapallan runakunata kamachiranku. 41Hinaqtinmi Jesusqa chay pishqantin t'antata, hinallataq ishkaynin kankasqa challwatawan hap'iyuspa, hanaq pachata qawarispa, Diosman graciasta qoran. Graciasta qoruspantaqmi Jesusqa t'antata partiyuspa, discipulonkunaman qoran, runakunaman rakimunankupaq. Saynallatataqmi ishkaynin kankasqa challwakunawanpas ruwaran. 42Chaymi llapallan runakunaqa saqsanankukama mikhuranku. 43Hinaspan discipulonkunaqa puchuq t'antakunatapas, hinallataq kankasqa puchuq challwakunatapas, chunka ishkayniyoq canasta hunt'ataraq huñumuranku. 44Chaypi mikhuq qarikunaqa pishqa waranqan karanku. 45Chaymantan Jesusqa discipulonkunata kamachiran, boteman wichaspanku, laguna qochapa waq law chimpanpi Betsaida llaqtaman ñawpashanankupaq. Jesusñataqmi chaypi qeparukuspa, runakunata despediran. 46Hinaspan Jesusqa, runakunata despediruspa, Diosmanta mañakunanpaq moqo pataman riran. 47Tutayaramushaqtinñan discipulonkunaqa chay laguna qochapa chawpintaña botepi risharanku. Jesusñataqmi ichaqa, orakusqan sitiollapiraq sapallan kasharan. 48Hinaqtinmi Jesuspa discipulonkuna laguna qochapa chawpintaña rishaqtinku, risqanku lawmanta contrankupi wayra wayramuqtin, ñak'ayllataña paletawan unuta qachiranku. Ichaqa manataqmi chay risqanku boteqa avanzayta atiranchu. Chayta rikuspanmi yaqaña achiqamushaqtin, Jesusqa unuq hawanta purispa paykunapa kasqanman riran. Paykunaman ashuyuspantaqmi pasarpatamuq tukuran. 49Chaymi discipulonkunaqa unu hawanta puriqta rikuspanku, anchata mancharikuspa, qapariranku khaynata: —¡Fantasman kayqa! nispanku. 50Llapallanku chayta rikuspankun, anchata mancharikuranku. Ichaqa Jesusñataqmi paykunata niran: —¡Noqan kani! ¡Ama mancharikuychishchu! Aswan kallpanchakuychis, nispa. 51Saynata nispanmi Jesusqa boteman wicharan. Hinaqtinmi kasqan ratolla chay wayraqa thañiran. Chaymi discipulonkunaqa chayta rikuspanku, ancha admirasqallaña karanku. 52Hinaspapas paykunaqa sonqonku rumiyasqa kasqanraykun, mana entienderankuchu chaykunamanta, hinallataq ñawpaqtaraq pishqa waranqa runakuna t'antata mikhunankupaq milagrota Jesús ruwasqanmantapas. 53Jesusqa discipulonkunapiwanmi laguna qochata chimpaspa, Genesaret allpaman chayaranku. Hinaspan risqanku boteta laguna qochapa patanpi wataranku. 54Hinaqtinmi chay botemanta urayamushaqtinku, chay lugarpi tiyaq runakunaqa Jesusta reqsiruranku. 55Hinaspan willakachakamuranku muyuriqninkupi kaq llapallan llaqtakunapi. Hinaqtinmi onqosqa runakunata kallapikunapi apamuranku, Jesuspa kasqan lugarman. 56Saynallataqmi Jesusqa chayaran hatun llaqtakunaman, uchuy llaqtachakunaman, hinallataq campokunamanpas. Chay lugarkuna chayasqanmanmi onqosqa runakunata apamuranku. Hinaspan chay onqosqa runakunataqa churaranku plazakunapi, callekunapi, hinallataq ñankunapipas. Hinaspan Jesusta ruegakuranku, p'achanpa patallantapas llamiykunankupaq. Chaymi llapallan onqosqa runakunaqa, Jesuspa p'achanta llamiyuspanku, chay onqoyninkumanta sanoyapuranku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\