Mateo 22

1Jesusqa kay willakuykunatan willaran Israel nación llaqtapi kamachiq runakunaman, Hinaspan khaynata niran: 2—Runakunata Dios gobiernayta qallarisqanqa rikch'akun, huk rey qari wawanta casarachispa, fiestata ruwaq runamanmi. 3Hinaspan sirvienten runakunata kamachiran, casarakuy fiestaman invitasqan runakunata waqyamunankupaq. Ichaqa chay invitasqan runakunañataqmi, hamuyta mana munarankuchu. 4Hinaqtinmi chay reyqa kaqmanta huk sirvienten runakunatañataq kamachiran, invitasqan runakunata khaynata nimunankupaq: “Ñan wirayachisqa torokunatapas, hinallataq wakin wirayachisqa animalkunatapas ñak'arachiniña. Chaymi mikhunapas listoña kashan. Chayqa hamuychisyá kay casarakuy fiestapi mikhunaykichispaq”, nispa. 5Ichaqa chay invitasqan runakunaqa manan hamurankuchu. Aswanmi paykunaqa sapankamanku pasakuranku. Hukninmi chakranman llank'aq pasaran, huknintaqmi negocionta atiendeq, 6wakinñataqmi reypa serviqnin runakunata hap'ispa, maqashaspalla wañuchiranku. 7Chaymi chay reyqa nishuta phiñakuran. Hinaspan soldadonkunata kamachiran, chay wañuchiq runakunata wañuchimuspanku, llaqtankutapas k'anamunankupaq ima. 8Chaymantan chay reyqa serviqnin runakunata niran: “Wawaypa casarakunanpaqqa tukuy imapas listoñan kashan. Ichaqa chay invitamusqay runakunaqa, manan kay fiestaman hamunankupaq hinañachu kanku. 9Aswanqa kunanyá riychis callekunaman; hinaspa llapallan chaypi tarimusqaykichis runakunata, wawaypa casarakuynin fiestaman hamunankupaq invitamuychis”, nispa. 10Chaymi reypa sirvienten runakunaqa, callekunaman lloqsispanku, llapallan tarisqanku runakunata invitaspa pusamuranku, allin kaqta ruwaspa kawsaq runakunata, hinallataq huchapi kawsaq runakunatapas. Chaymi casarakuqpa wasinmanqa, ashka runakuna hunt'aykamuranku. 11Hinaqtinmi chay reyqa invitachimusqan runakunata qawaq haykuspa, chaypi huk mana allin cambiasqa runata rikuran. 12Chaymi chay runata niran: “Amigo, mana allin cambiasqa kashaspaykiri, ¿imanaqtintaq kaymanri haykuramurankí?” nispa. Hinaqtinmi chay runaqa ni imatapas mana contestaspa upallalla karan. 13Hinaqtinmi chay reyqa serviqnin runakunata khaynata kamachiran: “Kay mana allin cambiasqa runataqa, makinkunata chakinkunatawan chaqnaruspayá, tutayaq ukhuman wikch'uyamuychis. Chay tutayaqpin runakunaqa waqanqaku, hinallataq nanaymanta kirunkupas rach'ikyanqaraq. 14Ichaqa ashkallañan Diospi creenankupaq invitasqa runakunaqa kashanku. Aswanqa chikallanmi akllasqa runakunaqa kanku”, nispa. 15Chaymantan fariseo religionniyoq runakunaqa, huk p'unchaw huñunakuspanku, acuerdota ruwaranku. Hinaspan acordaranku ima rimasqallanpipas Jesusta pantachispa acusanankupaq. 16Hinaspan chay fariseo religionniyoq runakunaqa qatikuqnin runakunata, hinallataq Herodespa partidonmanta kaq runakunatawan ima mandaranku, Jesusta khaynata ninankupaq: —Yachachikuq, noqaykuqa yachaykun cheqaq kaqkuna rimasqaykitaqa. Hinaspapas qanqa Diosmantan runakunaman yachachishanki allinta kasukuspa kawsanankupaq. Hinaspapas yachachisqaykimanta runakuna contraykipi rimaqtinkupas manan qanqa kasunkichu. Hinaspapas qanqa manan runakunawan allinpi qepanallaykipaqchu rimankipas. Aswanqa llapanmanmi igualta yachachinkipas, nispanku. 17Hinaspan paykunaqa tapuranku khaynata: —Qanri, ima ninkitaq, ¿allinchu Roma llaqtamanta gobiernawaqninchis Cesarman impuestokunata pagananchispaq, icha manachú? nispanku. 18Jesusñataqmi ichaqa mana allin intencionllawan tapusqankuta yachaspa, khaynata niran: —¡Ishkay uya runakuna! ¿Imanaqtintaq qankunari pantachiwayta munashankichís? 19Apamuychis impuesto paganaykichis qolqeta, nispa. Chaymi huk qolqeta Jesusman haywaranku. 20Hinaqtinmi Jesusqa chay qolqeta paykunaman qawachispa tapuran: —Kay qolqepiri, ¿pipa uyantaq, hinaspapas pipa sutintaq kashan? nispa. 21Paykunañataqmi khaynata contestaranku: —Roma llaqtapi gobiernaq rey Cesarpan, nispanku. Saynata niqtinkun Jesusqa niran: —Saynaqa rey Cesarpa kaqtaqa payman qopuychis. Hinallataq Diospa kaqtapas Diosman qopuychis, nispa. 22Hinaqtinmi Jesuspa nisqanta uyarispanku, chay runakunaqa anchata admirakuspa pasapuranku. 23Chay p'unchawllataqmi wakin saduceo religionniyoq runakunaqa Jesusman hamuranku. Paykunaqa manan wañuqkunapa kawsarimunanpiqa creerankuchu. Chayraykun Jesusta tapuranku khaynata: 24—Yachachikuq, Moisespa escribisqan leypin niwanchis: “Huk runa casarakuspa, warminpi manaraq wawayoq kashaspa wañupunman chayqa, sullk'a wawqenmi, chay viuda warmiwan casarakuspa wawayoq kanan. Hinallataqmi chay wawa nacemuqpas, wañuqpa wawan hina kananpaq chay wañuqpa sutinta apanan, saynapi wañuqpa sutin mana chinkananpaq”, nispa. 25Saynallataqmi llaqtaykupipas qanchis wawqekuna karan. Hinaspan kuraq kaqqa casararukuspa, manaraq wawayoq kashaspa wañupuran. Chaymi wañuqpa viudanwan casarakullarantaq chay wañuqpa sullk'an. 26Saynallataqmi huk tiempo pasaruqtin, paypas manaraq wawan kashaqtin wañupuran. Saynallataqmi pasaran kinsa kaqwanpas, tawa kaqwanpas, pishqa kaqwanpas, soqta kaqwanpas, hinallataq qanchis kaqwanpas. 27Chaymantañataqmi chay qanchisnintin wawqekunapa wañusqanpa qepanman, chay viuda warmipas wañupullarantaq. 28Chayqa kunanyá niwayku, llapallan wañuqkunata Dios kawsarichimuqtinri, ¿mayqenpa warmintaq kanqa chay warmirí? Qanchisnintinwanmi chay warmiqa casarasqa karan, nispanku. 29Hinaqtinmi Jesusqa paykunata contestaran khaynata: —Qankunaqa pantashankichismi, Bibliapi escribisqakunata mana yachaspaykichis, hinallataq Diospa atiynintapas mana reqsispaykichis. 30Ichaqa wañuqkunata Dios kawsarichimuqtinqa, manañan casarakuyqa kanqañachu. Aswanqa Diospa angelninkuna hinan hanaq pachapiqa mana ni pipas casarakunqachu. 31Ichaqa wañuqkunapa kawsarimunankumantari, ¿manachu qankuna Bibliapi leerankichis Diospa nisqanta? Diosqa khaynatan niran: 32“Noqan kani Abrahampa, Isaacpa, hinallataq Jacobpa Diosnin”, nispa. Paykunaqa wañusqa kashaspankupas, Diospaqqa kawsashankun. Chayraykun Diosqa llapallan wañusqa runakunapapas Diosnin, paykunapa almanku kawsasqanrayku. Saynallataqmi Diosqa kawsaq runakunapapas Diosnin, nispa. 33Saynata Jesuspa yachachisqankunata uyarispankun chaypi kaq runakunaqa anchata admirakuranku. 34Jesusmi saduceo religionniyoq runakunata upallachiran. Chayta yacharuspankun, fariseo religionniyoq runakunaqa huñunakuranku Jesuswan parlaq rinankupaq. 35Hinaspan leykunamanta allinta yachaq huknin kaq fariseo religionniyoq runa, Jesusta pantachiyta munaspa, tapuran khaynata: 36—Yachachikuq, Diospa kamachisqankunamantari, ¿mayqen kaq kamachikuytaq aswan más importanterí? nispa. 37Hinaqtinmi Jesusqa niran: —“Señor Diosniykita munakuy tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, hinallataq tukuy piensayniykiwan ima”. 38Kay primer kaq kamachikuymi wakin kamachikuykunamantaqa aswan más importante. 39Saynallataqmi ishkay kaq kamachikuypas, kay primer kaq kamachikuyman rikch'akun. Chaymi khaynata nin: “Runamasiykita khuyakuy qan kikiykita hina”, nispa. 40Chaymi niykichis, kay ishkaynin kamachikuypin cumplikun, Moisespa escribisqan leykunapas, hinallataq Diosmanta willakuq ñawpaq profetakunapa yachachisqankunapas, nispa 41Fariseo religionniyoq runakuna huñunasqa kashaqtinkuraqmi, Jesusqa paykunata tapuran khaynata: 42—Qankunari, ¿pin ninkichistaq Diosmanta Hamuq Salvadortarí? ¿Pipa wawanmi ninkichistaq? nispa. Hinaqtinmi paykunaqa contestaranku khaynata: —Ñawpaq rey Davidpa mirayninmantan, nispanku. 43Hinaqtinmi Jesusqa kaqmanta tapuran: —Davidta Santo Espíritu rimachiqtinri, ¿imanaqtintaq payri, Cristomanta rimaspa niran: “Señorniymi”, nisparí? Ichaqa kikin rey Davidmi, ancha respetasqa runa kashaspapas, khaynata niran: 44“Señor Diosmi Señorniyta niran: ‘Phaña ladoypi tiyaykuy, llapallan enemigoykikunata noqa vencespay, chaki plantaykiman churanaykama’ ”, nispa 45Hinaspapas kikin rey Davidpunin niran: “Señorlláy”, nispa. Chayri, ¿imanaqtintaq Diosmanta Hamuq Salvadorqa ñawpaq rey Davidpa mirayninmanta kanman? nispa. 46Saynata Jesús tapuqtinmi, mana ni mayqenninkupas ni imaynanmantapas contestayta atirankuchu. Hinaspan chay p'unchawmantapacha Jesustaqa manaña ni pipas ni imamantapas tapurankuñachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\