Mateo 26

1Jesusqa yachachiyta tukuruspanmi, discipulonkunata niran: 2—Qankunaqa yachankichismi kay ishkay p'unchawmanta Pascua fiesta kananta. Chay fiestapin, noqa Diosmanta Hamuq Runataqa, hap'iwaspanku presochawanqaku, hinaspan cruzpi chakatawanqaku, nispa. 3Hinaqtinmi chay p'unchawkunapiqa, sacerdotekunapa jefenkuna, hinallataq Israel nación llaqtapi kamachiq autoridadkunapiwan ima huñunakuranku Caifaspa palacio wasinpi. Caifasqa llapallan sacerdotekunapa jefenmi karan. 4Chay huñunakuypin paykunaqa acuerdoman haykuranku, Jesusta engañollawan hap'iruspa wañuchinankupaq. 5Hinaspan nillarankutaq: —Kay acordasqanchistaqa amayá fiesta p'unchawpichu ruwasunchis. Sichus kay acordasqanchista fiesta p'unchawpi ruwaqtinchisqa, runakunan bullata ruwaspa, noqanchispa contranchispi hatarinkuman, nispanku. 6Jesusqa Betania llaqtapin (discipulonkunapiwan kushka), Simón sutiyoq runapa wasinpi kasharanku. Chay Simonqa antestaraqmi lepra onqoymanta sanoyasqa karan. 7Chay Simonpa wasinpin Jesusqa mikhusharan. Hinaqtinmi Jesuspa kasqanman huk warmi hamuran. Chay warmin sumaq rumimanta ruwasqa p'uyñuchapi mishk'i perfumeta apamuran. Hinaspan Jesusman ashuyuspa, chay perfume apamusqanta umanman hich'ayuran. Chay perfumeqa ashka qolqepa valorninmi karan. 8Hinaqtinmi Jesuspa discipulonkunaqa, chayta rikuspanku, anchata phiñakuspa, khaynata niranku: —¿Imanaqtintaq usuchishan chay mishk'i perfumetarí? 9Kay perfumetaqa ashka qolqeman vendespachá, wakchakunata yanapasunman karan, nispanku. 10Chay rimasqankuta uyarispanmi, Jesusqa discipulonkunata niran: —Ama saynataqa rimaychishchu. Kay warmiqa aswanmi allin kaqta noqapaq ruwarun. 11Qankunapa ladoykichispiqa wakcha runakunaqa kallanqan paykunata yanapanaykichispaq. Noqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawanqa kushka kasaq. 12Kay warmiqa, wañuqtiy p'ampasqa kanaypaqmi cuerpoyta alistashan. Chaymi payqa chay mishk'i q'apaq perfume apamusqanwan umayman hich'ayuwan. 13Chaymi niykichis, maypipas kay pachapi noqamanta allin willakuykunata noqapi creeq runakuna willakuspankuqa, noqapaq kay warmi ruwasqanta yuyarispankun, paymanta willakunqaku, nispa. 14Hinaqtinmi Judas Iscarioteqa sacerdotekunapa jefenkunawan parlaq riran. Chay Judasqa Jesuspa chunka ishkayniyoq discipulonkunamanta hukninmi karan. 15Hinaspan Judasqa paykunata niran: —Sichus Jesusta qankunaman entregayman hinaqtinri, ¿hayk'atataq pagawankichismanrí? nispa. Chaymi paykunaqa ashka valorniyoq kinsa chunka qolqeta paganankupaq Judasman ofreceranku. 16Hinaspan chay ratomantapacha, Judas Iscarioteqa mashkaran imaynatas Jesusta traicionaspa, chay sacerdotekunapa jefenkunaman entregananpaq. 17Chay p'unchawkunapin mana levadurayoq t'antata mikhunankupaq fiesta qallarisharan. Hinaqtinmi chay p'unchawpi discipulonkunaqa Jesusman ashuyuspa, khaynata tapuranku: —¿Maypitaq munanki Pascua fiestapi cenayta alistamunaykutarí? nispanku. 18Hinaqtinmi Jesusqa discipulonkunata contestaran khaynata: —Llaqtaman rispaykichis, chay reqsisqanchis runata mashkaspa, khaynata nimuychis: “Yachachikuqmi nin: ‘Wañunay horan chayamushanña. Chayraykun kay Pascuapi cenayta discipuloykunawan kushka wasiykipi cenasaq’ ”, nispa. 19Chaymi discipulonkunaqa rispanku, Jesuspa kamachisqanman hina alistamuranku, chay Pascuapi cenayta mikhunankupaq. 20Tutayaruqtintaqmi, Jesusqa chunka ishkayniyoq discipulonkunapiwan mesapi kushka mikhuran. 21Mikhushaqtinkun Jesusqa niran: —Cheqaqtapunin qankuna ukhumanta hukniykichis, noqata traicionawaspa, enemigoy runakunaman entregawanqa, nispa. 22Hinaqtinmi Jesuspa discipulonkunaqa anchata llakirikuspanku, sapankamanku Jesusta tapuranku: —¿Noqachu kani Señorlláy? nispa. 23Hinaqtinmi Jesusqa paykunata niran: —Pichus t'antanta apichanqa noqapa t'antay apichasqay kaq platollapitaq, paymi traicionawanqa. 24Saynan Bibliapi noqamanta escribisqa kashan, noqa Diosmanta Hamuq Runaqa wañunaypunin. Ichaqa, ¡ay, imaynaraq kanqa traicionawaqniy runaqa! ¡Payqa aswanchá ama nacenmanpashchu karan! nispa. 25Hinaqtinmi traicionaqnin Judas Iscarioteqa tapuran: —Yachachikuq, ¿icha noqachu kaní? nispa. Chaymi Jesusqa niran: —Arí, qanmi kanki, nispa. 26Mikhushaqtinkun Jesusqa huk t'antata hap'iyuspa Diosman graciasta qoran. Hinaspan partiyuspa discipulonkunaman haywaspa niran: —Hap'ispa mikhuychis. Kay t'antan noqapa cuerpoy, nispa. 27Chaymantan kaq copata vinoyoqta hap'iyuspa, Diosman graciasta qoran. Hinaspan discipulonkunaman haywaspa, khaynata niran: —Kay vinota llapaykichis tomaychis. 28Kaymi noqapa yawarniy. Kay yawarniywanmi noqaqa huk mosoq pactota ruwani. Kay yawarniymi ch'aqchusqa kanqa ashka runakunapa huchankuna perdonasqa kananpaq. 29Kay copapi vinotaqa manañan qankunawanqa tomasaqñachu, asta Dios Taytaypa sumaq glorianpi, mosoq vinota qankunawan kushka, huktawan tomananchiskama, nispa. 30Jesusqa discipulonkunapiwan kushka huk himno takita takiruspankun, Olivos nisqa moqoman riranku. 31Chaypin Jesusqa discipulonkunata niran: —Noqapi iñiyniykichismi kunan tuta pisiyanqa. Hinaqtinmi noqamanta qankunaqa p'enqakunkichis. Saynan Bibliapi escribisqa kashan: “Michiqta wañuchiqtinkun, ovejankuna ch'eqechisqa kanqa”, nispa. 32Ichaqa wañusqaymanta kawsarimuspaymi, noqaqa qankunapa ñawpaqniykichista Galilea provincia lawman risaq, nispa. 33Chaymi Pedroqa niran: —Sichus llapallanku qanmanta p'enqakuspanku saqesunkiku chayqa, noqaqa manan ni hayk'aqpas qantaqa saqesqaykichu, nispa. 34Hinaqtinmi Jesusqa Pedrota contestaran: —Pedro, cheqaqtapunin niyki, kunan tuta gallo manaraq waqamushaqtinmi, qanqa kinsa kutikama negawanki, nispa. 35Hinaqtinmi Pedroqa niran: —Sichus qanwan kushka wañunay kaqtinpas, noqaqa manan ni hayk'aqpas qantaqa negasqaykichu, nispa. Saynallatataqmi wakin discipulonkunapas niranku. 36Jesusqa discipulonkunapiwan kushkan Getsemaní sutiyoq huertaman riran. Chayman chayaruspankun, Jesusqa wakin discipulonkunata niran: —Qankunaqa kayllapi qepakuychis. Waqman rispay, noqa orakamunaykama, nispa. 37Jesusqa saynata nispanmi, discípulon Pedrota, hinallataq Zebedeopa ishkaynin wawankunatawan huk lawchaman pusarikuran. Hinaspan Jesusqa ancha-anchata llakikuspa, 38paykunata niran: —Noqaqa wañunayta yachakuspaymi sonqoypi ancha llakisqa kashani. Saynaqa noqawan qepakuspaykichisyá, ama puñuychishchu, nispa. 39Hinaspan Jesusqa tumpanta ñawpaqman rispa, chaypi qonqorikuspa pampakama k'umuyuran. Hinaspan Dios Taytanman orakuran khaynata: —Dios Taytalláy, noqaqa anchatan munayman kay ñak'ariykunamanta librawanaykitaqa. Ichaqa amayá noqapa munasqaychu ruwasqaqa kachun, aswanqa qanpa munasqaykiman hinayá ruwasqa kachun, nispa. 40Jesusqa chay kinsantin discipulonkunapa kasqanman kutirimuspanmi, paykunata puñushaqta tariran. Chaymi Pedrota niran: —¿Manachu huk horallapas noqawan kushka rikch'ayta atirankichís? 41Amayá puñuychishchu. Aswanqa orakuychisyá ama tentasqa kanaykichispaq. Qankunaqa allin kaqkunata ruwayta munashaspapas, kallpallaykichiswanqa manan atiwaqchishchu ruwaytaqa, nispa. 42Saynata nispanmi Jesusqa huktawan tumpanta ñawpaqman rispa, yapamanta Dios Taytanman orakuran khaynata: —Dios Taytalláy, sichus kay ñak'ariykunata pasanaypuni kaqtinqa, munasqaykiyá ruwasqa kachun, nispa. 43Saynata nispanmi Jesusqa kaqmanta kutiran chay kinsantin discipulonkunapa kasqanman. Hinaspan discipulonkunataqa aswan más mishk'i puñushaqtaña tariran. 44Hinaspan chay kinsantin discipulonkunata saqespa, Jesusqa kaqmanta orakuq kutiran. Hinaspan kay kinsa kuti orakuyninpipas, orakuran imaynatan primer kaqkunapi orakuran saynallatataq. 45Orakuyta tukuruspanmi Jesusqa, chay kinsantin discipulonkunapa kasqanman kutimuspa, khaynata niran: —Qankunari, ¿kunankamachu puñullashankichisraq? Ñan hora chayaramunña, noqa Diosmanta Hamuq Runaqa huchasapa runakunapa makinman entregasqa kanaypaq. 46¡Hatariychis, hinaspa hakuchi! Ñan kaytaña traicionawaqniy runaqa hamushan, nispa. 47Kinsantin discipulonkunawan Jesús parlallashaqtinraqmi, Judas Iscarioteqa Jesuspa kasqanman chayamuran. Paywanmi hamuranku ashka runakuna espadayoqkuna, hinallataq k'aspiyoqkuna ima. Paykunatan mandamuranku Israel nación llaqtapi kamachiq jefekuna, hinallataq sacerdotekunapa jefenkunapas. 48Chaymi Judas Iscarioteqa paywan hamuq runakunata ña yachachimuranña khaynata: —Mayqentachus noqa much'aykusaq, chaymi Jesusqa. Payta hap'ispayá, presochankichis, nispa. 49Judasqa chay nisqanman hinan, Jesusman ashuyuspa, rimayukuran: —Yachachikuq, nispa. Hinaspan much'aykuran. 50Hinaqtinmi Jesusqa Judas Iscarioteta, khaynata niran: —Amigo, ¿imamantaq hamushankirí? Kaypiñataq kashanki chayqa, iman ruwanaykitayá ruway, nispa. Chaymi paywan hamuq runakunaqa Jesusta hap'iranku presota apanankupaq. 51Chayta rikuspanmi, Jesuspa huknin kaq discipulonqa, espadanta orqomuran. Hinaspan sacerdotekunapa jefenpa sirvienten runapa huknin ninrinta kuchurparan. 52Chaymi Jesusqa chay ninri kuchuq discipulonta niran: —Chay espadaykita waqaychay. Pipas espadawan wañuchiqqa, espadallawantaqmi wañuchisqa kanqa. 53¿Acaso manachu yachankichis, Dios Taytaymanta kunan mañakuqtiy, chunka ishkayniyoq tropa angelninkunata mandamuspa defiendewananmanta? 54Qankunaqa kaykuna hina pasananta dejaychis. Sayna kaqtinmi Bibliapi escribisqakuna llapallan cumplikunqa, nispa. 55Chayta nispanmi Jesusqa runakuna lawman kutirispa, paykunata tapuran khaynata: —Qankunari, ¿imanaqtintaq espadakunantin, hinallataq k'aspikunantin hamurankichis suwata hina hap'iwanaykichispaqrí? Noqaqa sapa p'unchawmi Jerusalén templopi yachachirani. Ichaqa manataqmi preso kanaypaqqa pipas hap'iwaranchu. 56Kunanmi ichaqa kaykuna pasan, ñawpaqmantaraq Diosmanta willakuq profeta runakunapa nisqanman hina cumplikunanpaq, nispa. Hinaqtinmi discipulonkunaqa Jesusta saqespa, chay ratolla ayqekuranku. 57Jesusta hap'iq runakunan, sacerdotekunapa jefen Caifaspa palacio wasinman Jesusta aparanku. Chaypin leykunata yachachiq runakunapas, hinallataq Israel nación llaqtata kamachiq runakunapas huñunasqa kasharanku. 58Hinaqtinmi Jesusta apaqtinku, Pedroqa karu qepallankuta riran asta chay sacerdote Caifaspa palacio pationman chayachinankukama. Hinaspan Pedropas chayman haykuspa, guardiakunawan kushka tiyayuran, Jesusta imatachus ruwasqankuta rikunanpaq. 59Hinaspan chay sacerdotekunapa jefenkunapas, Israel nación llaqtata kamachiqkunapas, hinallataq chaypi kaq llapallan autoridadkunapas, Jesuspa contranpi llullakuspa rimaq runakunata mashkaranku, chayman hina Jesusta acusaspa wañuchinankupaq. 60Chaymi ashka runakuna Jesuspa contranpi llullakuspa rimanankupaq hamuranku. Ichaqa manataqmi chay falso testigokunaqa hukllatachu rimaranku. Hinaqtinmi qepallataña ishkay falso testigokuna hamuspa, 61khaynata niranku: —Kay runan niran: “Noqaqa Dios yupaychana templota thuñirachispaymi, kinsa p'unchawllapi kaqmanta ruwaruyman”, nispa. 62Hinaqtinmi sacerdotekunapa jefen Caifasqa, tiyasqanmanta sayarispa, Jesusta tapuran khaynata: —¿Uyarishankichu kay acusasuqniyki runapa nisqanta? Qanri, ¿manachu ima nispallapas defiendekunkí? nispa. 63Ichaqa Jesusñataqmi mana ni imatapas rimarispa upallalla karan. Chaymi chay sacerdotekunapa jefenqa kaqmanta niran: —Wiñay kawsaq Diospa sutinpin kamachiyki. Kunan juraspa niwayku, ¿cheqaqtapunichu qanri kanki Diospa wawan Cristo? nispa. 64Hinaqtinmi Jesusqa niran: —Arí, qanpa nisqaykiman hinan. Hinaspapas nillasqaykichistaqmi, qankunaqa kunanmanta wichaymanmi rikuwankichis, noqa Diosmanta Hamuq Runataqa, hanaq pachapi tukuy atiyniyoq Diospa phaña ladonpi tiyashaqta. Hinallataqmi Diospa atiyninwan phuyuq chawpinta hamushaqtapas rikuwankichis, nispa. 65Chaymi Jesuspa nisqanta uyarispa sacerdotekunapa jefen Caifasqa, anchata phiñakuspa p'achantaraq llik'ispa, khaynata niran: —¡Kay runaqa Diostan k'amishan! ¿Imapaqñataq munanchis huk testigokunatawanrí? Qankunapas paypa nisqantan uyarishankichis Diospa contranpi rimasqantaqa. 66Chayri, ¿ima ninkichistaq kunanrí? nispa. Chaymi chaypi kaq runakunaqa contestaspa niranku: —¡Kay runaqa wañuchun! nispanku. 67Saynata nispankun chay runakunaqa, Jesusman ashuyuspa uyanman toqaykuranku. Wakintaq maqaranku. Wakinñataq uyankunapi saqmaranku. 68Hinaspan Jesusta niranku: —Cheqaqtapuni Diosmanta Hamuq Cristo kaspaykiqa, niwaykuyá, ¿pitaq saqmamushasunkirí? nispanku. 69Chaykuna pasashaqtinmi, Pedroqa chay palacio wasipa pationpi tiyasharan. Hinaqtinmi chay palacio wasipi kaq huk sirvienta warmi, ashuyuspa, Pedrota niran: —Qanpas tukuy tiempomá chay Galilea provincia lawmanta kaq Jesuswanqa puriranki, nispa. 70Hinaqtinmi llapallan runakuna uyarishaqtin Pedroqa negaran khaynata: —Chay niwasqaykiqa manan cheqaqchu. Qanqa imamantachá rimashankipas, nispa. 71Chayta nispanmi Pedroqa chay patiopa punkunta hawaman lloqsisharan. Hinaqtinmi huk sirvienta warmiñataq Pedrota rikuruspa, chaypi kaq runakunaman niran: —Kay runaqa chay Nazaret llaqtayoq Jesuswanmi kasharan, nispa. 72Hinaqtinmi Pedroqa chay warmipa nisqanta uyarispa, Diospa sutinpi juramentota ruwaspa, kaqmanta negaran khaynata: —Cheqaqtapunin niykichis, chay Jesuswan sutichasqa runataqa, noqaqa manan reqsinichu, nispa. 73Hinallataqmi tumpa unayninman, chaypi kaq wakin runakunapas, Pedropa kasqanman ashuyuspanku, nillarankutaq khaynata: —Qanqa cheqaqtapunin Jesusta qatikuq runakunamanta huknin kaq runa kashanki. Chaymi rimasqaykipas paykunapa rimasqanwan igualla kashan, nispanku. 74Saynata niqtinkun, Pedroqa maldecikuspa, Diospa sutinpi juramentota ruwaspa, khaynata niran: —¡Noqaqa manan chay runataqa reqsinichu! nispa. Saynata rimayta tukuruqtillanmi gallo waqaramuran. 75Chaymi Pedroqa yuyariran: “Manaraq gallo waqamushaqtinmi qanqa kinsa kutikama negawanki”, nispa Jesús nisqanta. Hinaqtinmi Pedroqa chay lugarmanta hawaman lloqsispa, renegaymanta anchata waqaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\