Filipenses 2

1Qankunaqa Jesucristopi creesqaykichisraykun qankunapura consuelanakuspa, kallpanchanakuspa, hinallataq khuyanakuspa ima, huk runa hinalla kawsanaykichis. Saynallataq sonqoykichispi Santo Espíritu kasqanraykun, qankunaqa tukuy imapi acuerdoman haykuspa, sumaqta kawsanaykichis. 2Chaymi noqaqa ruegakuykichis, qankunaqa huk sonqolla kawsaychis; qankunapura khuyanakuspayá allinta kawsaychis; saynallataqyá huk piensayniyoq hinalla kaychis. Hinaspapas qankunaqa huk runa hinallayá imatapas ruwaychis. Saynata kawsaqtiykichismi noqaqa ancha kusisqa kasaq. 3Qankunaqa amayá envidianakuspachu, nitaq paytukusqa kanaykichispaqchu imatapas ruwaychis. Aswanyá qankunaqa humildadwan imatapas ruwaychis. Hinallataq wakin hermanokunatapas qankunamanta aswan más importante runakunata hinaraq rikuychis. 4Hinaspapas qankunaqa amayá allinnillaykichistachu mashkaychis. Aswanyá imatapas ruwaychis llapallanpa allinninpaq. 5Qankunaqa Jesucristopa piensasqanman hinayá imatapas piensaychis. 6Señor Jesucristoqa Diosmi. Ichaqa Dios kashaspanpas, manan Dios Taytan hina atiyniyoq kaytaqa munaranchu, saynapi Dios kasqanman ama hap'ipakunanpaq. 7Aswanmi Señorninchis Jesucristoqa Dios kashaspanpas noqanchis hina nacenanpaq kay pachaman hamuran. Hinaspan payqa, noqanchis hina kaspa, llapallan runakunapa serviqninman tukuran. 8Chayraykun Señorninchis Jesucristoqa, kay pachapi runakuna hina cuerpoyoq kawsaspa, huk ancha humilde runa hina karan. Hinaspan payqa, Dios Taytanta kasukuspa, cruzpi chakatasqa wañuran. 9Chayraykun Diosqa, Señorninchis Jesucristotaqa (wañusqanmanta kawsarichimuspa), ancha-anchata hatuncharan. Hinaspan sutintapas llapallan runakunapa sutinmanta, hinallataq llapallan angelkunapa sutinmanta aswan más importante kananpaq suticharan. 10Chayraykun Señorninchis Jesucristopa sutinta uyarispa, paypa ñawpaqninpiqa llapallan qonqorikunqaku, hanaq pacha cielopi llapallan kaqkunapas, kay pachapi llapallan kaqkunapas, hinallataq ukhu pachapi llapallan kaqkunapas. 11Chayraykun llapallan runakunapas hinallataq angelkunapas khaynata ninqaku: “Jesucristoqa tukuy ima unanchasqa kaqkunapa kamachiqninmi, hinallataq Señorninmi”, nispanku. Chayraykun Dios Taytapas alabasqa, hinallataq adorasqa ima kanqa. 12Ancha khuyasqay wawqe panaykuna, qankunawan kushka kashaqtiyqa, llapallaykichismi kasuwarankichis. Saynallataqyá kunanpas qankunawan manaña kashaqtiypas, aswan mastaraq kasukuwaychis. Hinaspapas qankunaqa, Diospa salvasqan kasqaykichismantayá, payta aswan mastaraq kasukuspa hinallataq anchata respetaspa kawsaychis. 13Ichaqa kikin Diospunin qankunataqa allin kaqkunata piensanaykichispaq yanapasunkichis, saynapi imatapas allinta ruwaspa kawsanaykichispaq. Diosqa saynataqa yanapasunkichis, paypa munasqanta ruwaspa kawsanaykichispaqmi. 14Qankunaqa imata ruwaspapas, amayá discutinakuychishchu, nitaq runamasiykichismantapas mana allinkunata rimaspachu kawsaychis. 15Saynata kawsaqtiykichisqa, manan ni pipas qankunamantaqa malta rimayta atinqachu. Hinaspapas qankunaqa, Diospa wawankuna kasqaykichisraykuyá, tukuy mana allin ruwaykunamanta karunchakuspa, aswan huchasapa runakunapa chawpinpi, qoyllurkuna hinaraq allinta k'anchariychis, Dios munasqallanta ruwaspaykichis. 16Hinaspapas qankunaqa Diosmanta allin willakuykunatayá runamasiykichiskunaman willaychis. Chay allin willakuyqa kawsay qokuq Diospa palabranmi. Saynapin noqaqa yachasaq, qankunarayku llank'asqayqa mana yanqapaqchu kasqanta. Hinaspan noqaqa qankunamanta alabakuspay, anchata kusikusaq, Señorninchis Jesucristo kay pachaman kutimuqtin. 17Qankunaqa Diospi confiaspan payta servishankichis. Chay servisqaykichismi Diospaqqa huk sumaq ofrenda hina. Noqataqa wañuchiwanqakupashchá. Sichus wañusaq chayqa, noqapa vidaypas hinallataq yawarniypas huk ofrenda hinan Diospaq kanqa. Saynata wañuchiwaqtinkuqa, ancha kusisqan noqaqa kasaq. Chay kusikuyniytan noqaqa qankunawan compartiyta munani. 18Saynallatayá qankunapas noqa hina kusikuychis. 19Señorninchis Jesucristo munaqtinqa, wawqenchis Timoteotan qankunapa kasqaykichisman mandamusaq visitamusunaykichispaq, saynapi qankunamanta imayna kasqaykichista willawaqtin, noqapas anchata kusikunaypaq. 20Wawqenchis Timoteoqa llapanmantapas aswan mastan qankunamanta preocupakun. Hinaspapas payqa noqa hinan cheqaqtapuni qankunataqa khuyakusunkichis. 21Wakinqa imata ruwaspankupas manan Jesucristopa agradonpaq hinachu ruwanku, aswanmi paykunapa munasqankuman hinalla. 22Qankunan ichaqa ña yachankichishña, wawqenchis Timoteoqa allin kaqkunata ruwaspa kawsasqanta. Hinaspapas qankunaqa yachankichismi, Timoteoqa waway hina kaspanmi, Diosmanta willakuqtiy, tukuy imapi allinta yanapawaran. 23Noqaqa kay carcelpi preso kasqaymanta librechus kasaq icha manachus chayta yacharuspallan, wawqenchis Timoteotaqa qankunaman mandamusqaykichis. 24Saynallataqmi noqapas Diospi confiashani, paypa yanapayninwan qankunaman visitaq hamunaypaq. 25Qankunaqa ñawpaqtaraqmi wawqenchis Epafroditota mandamuwarankichis, noqata yanapawananpaq. Chaymi Diosmanta allin willakuykunata runakunaman willaqtiy, payqa allinta yanapawaran. Hinaspapas payqa soldadomasiy hina kaspanmi, Diospa palabrantapas allinta defienderan. Chaymi noqaqa kunan allinta piensarispay, qankunaman wawqenchis Epafroditota mandamunaypaq piensashani. 26Payqa hamuspanmi qankunawan tupayuytapuni munashan. Ichaqa wawqenchis Epafroditoqa ancha preocupasqan kashan, kaypi onqosqa kasqanmanta qankuna yacharusqaykichisrayku. 27Wawqenchis Epafroditoqa cheqaqtapunin nishuta onqoruspa, yaqalla wañururan. Ichaqa Diosmi paytapas hinallataq noqatapas anchata khuyapayawaspanku, mana dejaranchu wañunanta, saynapi llakisqa kashaqtiypas, astawan llakikuypi ama kanaypaq. 28Chaymi noqaqa prontolla wawqenchis Epafroditotaqa qankunaman mandamusqaykichis, saynapi qankuna, payta qawayuspa, kusikunaykichispaq, hinallataq noqapas amaña llakisqa kanaypaq. 29Saynaqa qankunaman chayamuqtinyá, wawqenchis Epafroditotaqa allin kusikuywan chashkiykuychis, Diosninchista allin serviq kasqanrayku. Saynallataqyá wakin pay hina kaq wawqenchiskunatapas anchata respetaykuychis. 30Ichaqa wawqenchis Epafroditoqa, Señorninchis Jesucristota servikuspanmi, yaqalla wañuytapas tarikuran. Hinaspapas payqa, wañuytapas mana manchakuspanmi, qankunapa rantiykichista allinta yanapawaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\