Filemón 1

1Ancha khuyasqay llank'aqmasiy Filemón, noqa Pablo hinallataq wawqenchis Timoteopiwanmi escribimushaykiku. Noqaqa preson kashani, Jesucristomanta willasqayrayku. 2Saynallataqmi noqaykuqa saludamuyku wasiykipi huñunakuq llapallan creyente masinchiskunata, hermananchis Apiata, hinallataq hermanonchis Arquipotawan ima. Arquipoqa soldado hinaraq llank'aqmasinchismi. 3Noqaykuqa, Dios Taytanchista hinallataq Señorninchis Jesucristotawanmi mañakushayku, tukuy imapi qankunata yanapasuspaykichis, hawkallata kawsachisunaykichispaq. 4Wawqéy Filemón, noqaqa Diosmanta mañakuspaymi, qanmanta yuyarispay, graciasta Diosman qoni. 5Noqaqa Señorninchis Jesucristota khuyakusqaykimanta, paypi iñisqaykimanta, hinallataq llapallan creyentekunata anchata khuyakusqaykimantawan iman uyarini. 6Noqaqa yachanin, Diospi cheqaqtapuni noqayku hina allinta confiasqaykimantaqa. Chaymi noqaqa Diosmanta qanpaq mañakushani, Diospi aswan mastaraq creenaykipaq, hinallataq Jesucristopi creesqanchisrayku, tukuy imapi bendecisqa kaspanchis, Diospa munasqanman hina allinta imatapas ruwaspa kawsananchispaq, saynapi hukkunapas chay iñiyninchista rikuspanku, paykunapas Diospi astawan creenankupaq. 7Wawqéy Filemón, noqapunin ancha kusisqa, hinallataq consuelasqa ima kashani, Señor Jesucristopi creeq masinchiskunata anchatapuni munakusqaykimanta, hinallataq kallpanchasqaykimantawan ima. 8Noqaqa Jesucristopa apostolnin kasqayraykun, derechoyoq kani qanta kamachinaypaq, saynapi Diospa munasqanman hina imatapas ruwanaykipaq. 9Ichaqa aswanmi ancha khuyakuywan qanta valekuyki. Noqa Pabloqa kuraqñan kani; hinallataq Jesucristorayku preso kaspaymi, 10ruegakuyki Onesimota allinta chashkinaykipaq. Payqa Jesucristopi creesqanraykun noqapa waway hina. Noqaqa kay carcelpi kashaspaymi, payman Diospa palabranmanta willarani. Chaymi payqa Jesucristopi creesqanrayku wawaypas kanman hina. 11Onesimoqa ñawpaq tiempopiqa manan allintachu imapipas servisuranki. Kunanmi ichaqa qanpaqpas hinallataq noqapaqpas (Jesucristopi creesqanrayku) allin servicialña kapun. 12Chaymi ancha munakusqay Onesimotaqa qanman kutichinpushayki. 13Noqaqa preson kashani, Diosmanta allin willakuykunata willakusqayrayku. Chaymi noqaqa Onesimota munarani, qanpa rantiykita noqawan qepakuspa, yanapawananpaq. 14Ichaqa manan noqaqa ni imatapas ruwaymanchu manaraq primerta qanta tapushaspayqa, saynapi kay favor mañakusqayta ama obligasqa hina ruwanaykipaq, aswanqa voluntadniykiman hina ruwanaykipaq. 15Qanmantan Onesimoqa huk tiempo ishkapakuran. Ichaqa kunanmi qanman kutimuspa wañunankama qanta servisunki. 16Hinaspapas payqa manañan huk esclavo hinañachu servisunki. Aswanqa khuyakusqanchis wawqenchis hinañan kanqa. Chaymi aswan más allin. Noqaqa anchatapunin Onesimotaqa khuyakuni; qanqa noqamantapas aswan mastaraqchá khuyakunki. Saynaqa amañayá paytaqa runamasiykita hinañachu khuyakunki; aswanqa Jesucristopi creeqmasinchista hinañayá paytaqa khuyakunki. 17Sichus noqata rikuwanki Jesucristopi creeqmasiykita hina chayqa, imaynan noqatapas chashkiwashankiman hinayá Onesimotapas chashkiykuy. 18Sichus ima mana allintapas Onesimoqa qanpa contraykipi ruwaran, otaq imamantapas debesuranki chayqa, noqapa cuentaymanyá churayuy, noqa qanman pagapunaypaq. 19Noqaqa kikiy makiywanpunin kaytaqa qanman escribimushayki: Onesimopa ima debesusqaykitapas comprometekunin, qanman pagapunaypaq. Ichaqa qanpas debewashankin Jesucristopi iñisqaykimantaqa. Chay debewasqaykimantaqa manan noqaqa cobrashaykichu. 20Saynaqa wawqéy Filemón, Diospi creeq runa kaspaykiqa, kay valekamusqayta uyariykuway. Chay favortaqa amayá noqaraykuchu ruway, aswanqa Jesucristota khuyakusqaykiraykuyá. (Qanpas hinallataq noqapas Jesucristopi creesqanchisraykun wawqentin kanchis). Saynata chay favorta ruwaspayá, kay llakisqa sonqoyta kusirichiy. 21Kay cartataqa escribimuyki, kasukuq runa kasqaykita yachaspaymi. Chayraykun seguro kashani, kay nimusqaymantaqa aswan mastaraq ruwanaykimanta. 22Hinallataqmi valekamuyki, wasiykipi huk kaqnin cuartota arreglaspa, chaypi samaykachiwanaykipaq. Hinaspapas Diosmanta noqapaq mañakuqtiykichismi, noqaqa confiashani, kay carcelmanta prontolla lloqsinaypaq. Sayna kaqtinqa, ichapas Dios permitiykuwanman qankunaman visitaq hamunaypaq. 23Jesucristorayku presomasiy wawqenchis Epafrasmi qankunaman saludota apachimusunkichis. 24Saynallataqmi saludamusunkichis noqawan llank'aqmasiykunapas: Marcos, Aristarco, Demas, hinallataq Lucaspas. 25Noqaqa Diosmantan mañakushani, Señorninchis Jesucristo qankunawan kaspa, tukuy imapi yanapasunaykichispaq. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\