1 JUAN 3:10

10Paycunaga Tayta Diospa palabranta mana cäsucur diablupa munayninchömi caycan. Tsaynoglami yäracog mayinta chiqueg cagpis diablupa munaynincho caycan. Tsaynogpami musyantsi Tayta Diospa wamran pï cashganta y diablupa wamran pï cashgantapis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More