SAN LUCAS 5:1

1Tayta Diosnintsipa wilacuyninta Genesaret lagünacho atsca runacunata yachaycätsishpanmi Jesús ricargan ishcay büquicuna lagüna cuchuncho jinayla caycagta. Pescädo tsaregcunaga büquincunapita yargurishpanmi rednincunata tagsharcaycargan. Jesús yachatsishganta mayayta munarmi atsca runacuna pay cagman juntacargan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More