SAN JUAN 17:25

25A Tatayni, sukaman alli rurakmi kanki. Mana kreyiwashpa kawsak runakuna mana riksishunkisapachu. Mana riksishuptinkunapish ñuka allita riksiyki. Chaymanta disipuluynikunapish yachansapana kachamuwashkaykita.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More