SAN LUKAS 2:25

25Chay pacha Jerusalenpi kawsarkan suk runa Simeon. Tata Diospa Espiritun yanapaptin payka alli rurak runa karkan. Tata Diosta sukaman kuyashpa kawsak. Payka israelmasinkunapa salvakukninkuna runata sukaman shuyaykarkan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More