SAN LUKAS 2:27

27Mariyaka Josewan wambra Jesusta pusharkansapa Tata Diospa wasinman. Chayman pusharkansapa Tata Diospa killkadunpi willashkankunata kasushpankuna. Chaypina Tata Diospa Espiritun Simeonta willarkan Tata Diospa wasinman rinanpa chay wambrata riksik.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More