SAN LUKAS 5:26

26Chashna chay unkudu runa alliyaptinna tukuy kawak runakuna sukaman almirashpankuna Tata Diosta sukaman alabarkansapa. Chaypina manchakushpankuna willanakurkansapa: —Kunanka almirana layakunata kawashkanchisapa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More