1 Timoteo 1:9

9Moiséspa shimin mana Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawajcunatachu piñacun; manchäga mana wiyacujcunata, juyu runacunata, jucha aparicujcunata, Tayta Diosninchita mana manchapacujcunata, quiquinpa shungun munapashanta ashijcunata, runa-masinta wañuchicujcunata, maman-taytanta wañuchijcunata,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More