2 Timoteo 1:7

7Tayta Diosninchi Espíritu Santuwan yanapaycämanchi. Chaymi imatapis ama manchacushuwanchu. Imaman çhayaptinchisi, payga shacyächimanchi. Yanapämanchi runa-masinchitapis llaquinanchipaj, imatapis sumaj tantiyacurir rurananchipaj.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More