2 Timoteo 1:9

9Tayta Diosninchi jishpichimashcanchi. Acracamashcanchi maquillançhu cawananchipaj Mana allita rurashanchipitachu acracamashcanchi. Manchäga llaquipämashpanchi shungun munaptin acracamashcanchi. Jishpichimänanchi-raycur Washäcuj Jesústa caçhamusha. Mana imasi caycaptillan, llapanta camacächisha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More