Colosenses 4:12

12Marca-masiqui Epafraspis sumaj wamayäshunqui. Payga Washäcuj Jesúspa mandunta ruran. Jamcunapäpis Tayta Diosninchita mañacun: ‹‹Colosas irmänucunata yanapaycullay, ari. Yarpashayqui shungunman çhayachun. Munashallayquita rurachun›› nir.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More