Lucas 8:13

13Jarapshu allpana janan shungu runawan tincun. Paycuna cushi-cushilla Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicun. Chaypis mana sapichashan-jina janan shungulla. Chaymi Tayta Diosninchita wiyacushan-janan ñacaycuna çhayapuptin, witicurin. Mana içhipunchu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More