Marcos 2:16

16Moiséspa shiminta yaçhaj fariseucunana Jesústa ricaran chiquipashan juchaçhu arujcunawan jillayta shuntajcunawan micurcaycajta. Chaymi Jesúspa purïshijnincunata tapuran: ‹‹¿Imanirtaj juchaçhu arujcunawan, jillayta shuntaj chiqui runacunawan Jesús micun?›› nir.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More