Marcos 5:13

13Chaymi mañacushanta Jesús auniran. Auniptin supaycuna runata caçhariycur, cuchicunatana pucllacuran. Cuchicunana jishyayar, chagapita yacuman jigapurcuran. Llapallan shugupacaypa wañuran. Cuchicunaga ishcay waranga-ima (2,000) caran.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More