SAN MATEO 1:17

17Tsaynömi ari Abraham cawangan witsanpita hasta David yuringanyag chunca chuscu (14) runacunarä cayashga Abrahampa ayllun aywaragcuna. Tsaynöllam David cawangan witsanpitapis Israel runacunata Babiloniaman apayangan witsanyag chunca chuscu runacunarä cayashga Davidpa ayllun aywaragcuna. Tsaynöllam Babiloniaman apayangan witsanpitapis Jesucristo yuringanyag chunca chuscu runacunarä cayashga tsay aywaraglla.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More