YOHANA RYA MBERE 1

1Icariho uhereye mu ntango, ico twumvise, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje, intoke zacu zikagikorako, ivyo kuri Jambo w'ubugingo-- 2kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira ivyo ubwo bugingo budashira, bwamanye na Data wa twese, tukabwerekwa-- 3ico twabonye tukacumva ni co tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Kandi natwe dufatanije na Data wa twese n'Umwana wiwe Yesu Kristo. 4Twanditse ivyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. 5Ubu ni bwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira, yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. 6Tuvuze yuko dufatanije na yo, tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivyo ukuri. 7Ariko tugendeye mu muco, nk'uko na yo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu Umwana wayo atwoza icaha cose. 8Tuvuze yuko ata caha dufise, tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. 9Ni twatura ivyaha vyacu, ni yo yo kwizigirwa kandi igororoka, ivyo ni vyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ukugabitanya kwose. 10Tuvuze yuko ata caha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\