INTANGAMARARA 8

1Kandi amenye ikigira indwi kimatanije ico gitabo, haba agacerere mw'ijuru nk'igice c'isaha. 2Mbona abamarayika indwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzumbeti indwi. 3Haza uwundi mumarayika, ahagarara ku gicaniro, afise icotero c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. 4Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kw'umumarayika upfundukana n'ugusenga kw'abera imbere y'Imana. 5Umumarayika ajana icotero, acuzuza umuriro wo ku gicaniro, ashiburira mw'isi, habaho imituragaro, amajwi, imiravyo no gutigita kw'isi. 6Ba bamarayika indwi bafise inzumbeti indwi bagabiriza kuzivuza. 7Uwa mbere aravuza. Haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, bishiburirwa mw'isi ica gatatu c'isi kirasha, ica gatatu c'ibiti kirasha, ivyatsi bibisi vyose birasha. 8Umumarayika wa kabiri aravuza. Ikimeze nk'igisozi kinini caka umuriro gishiburirwa mu kiyaga; ica gatatu c'ikiyaga gihinduka amaraso; 9ica gatatu c'ivyaremwe vyo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa; ica gatatu c'amato kirahona. 10Umumarayika wa gatatu aravuza, inyenyeri nini iva mw'ijuru iratibuka, yaka nk'urumuri, itibukira ku kigira gatatu c'inzuzi no ku masoko. 11Iyo nyenyeri yitwa Mururazi. Ica gatatu c'amazi gihinduka umururazi, abantu benshi bicwa n'ayo mazi, kuko yarurishijwe. 12Umumarayika wa kane aravuza. Ica gatatu c'izuba, icagatatu c'ukwezi n'ica gatatu c'inyenyeri birakubitwa, kugira ngo ica gatatu cavyo gicure umwiza, ica gatatu co mu bihe vy'umurango nticakirwe, no mw'ijoro ni uko. 13Ndaraba, numva inkukuma iguruka hejuru mu kirere, ivuga n'ijwi rirenga iti: "Ibara, ibara, ibara riza kubonwa n'abari mw'isi kubwo ayandi majwi y'inzumbeti z'abamarayika batatu bahava bavuza."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\