HOWAN 13:20

20Anhalita--en ko komoyoy kaptegan: hinoman ya ampananggap ha inhogò ko ay ampananggap kongko; boy hinoman ya ampananggap kongko ay antanggapen na et ya nangihogò kongko."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More