HOWAN 13:26

26Tinombay hi Apo Hisos, ya wana, "Hay tawoy biyan kon tinapay ya insawsaw ko ay hiya bayto." Hapa--eg, hin nayari̇̀ nan insawsaw baytoy tinapay ay inggawà na koni Hodas ya anak ni Simon Iskaryoti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More