1 Pedro 3:1

1Êmbayro êt, ay hikaw ya babayi, ay kailangan yon palokop ha ahawa yo, ta no main a pon ampanhumonol ha habi ni Apo Namalyari, ay mapaniwala hila, gawan ha kangêran pamimiyay yo. Mapaniwala hila, agyan a kaw maghabi,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More