1 Pedro 3:6

6Habaytoy nanad kan Sara ya ahawa ni Abraham, ya hinumonol kan Abraham, ya binaêg nan ámo na, ha pamanggalang na kana. Hikaw ya babayi amêhên ay manoto kaw kan Sara, no ampamiyay kaw hên main kangêran, haka no alwa kaw malimo, hinoman ya malyari.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More