1 Timoteo 6:16

16Hiyan bêngat ya a matsi, haka hiyan bêngat ya atsi ha kahawangan ya a makwan pakaranian hên hinoman. Ayn êt nakahêlêk kana, haka ayn taganán makahêlêk kana. Hiya ya makapangyarihan ya puriên haka galangên hên ayn angga. Amen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More