Dyag 24:1

1Pangalabah hên limay allo, ay nilumatêng ha Cesarea hi Ananias, ya pinakapoon pari hên kalamoy ungnoy toa ya main tungkulan ha bansa, haka hi Tertulo, ya mihay abogado. Indikil lay na kan Gobernador Felix ya pamara la kan apostol Pablo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More